Udruženje građana Bjelava Foča podsjetilo na važnost borbe za rijeke

 

I pored svih argumenata koji ukazuju na to da se investitor, u dosadašnjem djelovanju, koristio brojnim nedozvoljenim sredstvima, prekršio čitav niz zakona, te je protiv njega, u konačnici, čak i Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, nadležnom tužilaštvu podnijela izvještaj o nizu počinjenih ozbiljnih krivičnih djela (“Falsifikovanje isprave”, “Navođenje na ovjeru neistinitog sadržaja”, “Zloupotreba položaja odgovornog lica”), Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na aneks ugovora o koncesiji za mini hidroelektranu na rijeci Bjelavi u Foči.

Ni lokalna niti republička vlast nisu uzeli u obzir potpise 3 000 građana koji se protive gradnji mHE na rijekama Foče čime su još jednom dokazali da je interes pojedinaca ispred interesa građana.

                                           

Uz novogodišnje čestitke koje su uputili svim relevantnim institucijama i odgovornim pojedincima u RS i BiH, smo još jednom poručili da žele rijeke za prirodu i ljude, a ne za profit nekoliko privatnih kompanija.

05/01/2021