Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 66
Republika Srpska 44
110