Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 67
Republika Srpska 48
115