Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji - export

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 191
Republika Srpska 152
343