Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji - export

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 193
Republika Srpska 148
341