Zeleni Neretva Konjic

Započeta revizija projekata HE Ulog, HE Bjelimići i HE Glavatičevo

Nakon zvanične Žalbe ekoloških organizacija (domaćih i inostranih) prema Bernskoj Konvenciji (2020. g.) u vezi planiranja i gradnje velikih hidroelektrana na Neretvi, konačno je započela revizija ovih projekata HE Ulog, HE Bjelimići i HE Glavatičevo.

“Bosna i Hercegovina je potpisnica Bernske konvencije putem svog članstva u Vijeću Evrope, te je time obavezna da poštuje sve ekološke i društvene standarde ove institucije.

Subscribe to RSS - Zeleni Neretva Konjic