Započeta revizija projekata HE Ulog, HE Bjelimići i HE Glavatičevo

Nakon zvanične Žalbe ekoloških organizacija (domaćih i inostranih) prema Bernskoj Konvenciji (2020. g.) u vezi planiranja i gradnje velikih hidroelektrana na Neretvi, konačno je započela revizija ovih projekata HE Ulog, HE Bjelimići i HE Glavatičevo.

Radilište HE Ulog “Bosna i Hercegovina je potpisnica Bernske konvencije putem svog članstva u Vijeću Evrope, te je time obavezna da poštuje sve ekološke i društvene standarde ove institucije.

Predstavnici Bernske konvencije ovih dana vrše posljednje aktivnosti sakupljanja terenskih informacija, i razgovora sa svim ključnim institucijama, organizacijama i pojedincima koji imaju veze sa ovim projektima.

Očekuje se da će konačna ocjena biti donešena krajem novembra i ukoliko ista bude negativna pokreće se tužba protiv institucija Bosne i Hercegovine, i eventualno zaustavljanje započetih projekata, obzirom da iste nisu poštovale standarde na koje su se svojim potpisom obavezale.

Predstavnici Bernske konvencije su boravili u Konjicu pri čemu je održan sastanak u prostorijama našeg Udruženja, a prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Centra za životnu sredinu, rafting agencija, sportskih ribolovaca i nevladinih organizacija. Tom prilikom su predstavnici našeg Udruženja prezentirali problematiku hidroelektrana na Neretvi sa fokusom na HE Ulog. Pored toga, izvršene su posjete lokacijama planiranih hidroelektrana Glavatičevo i Bjelimići, te lokaciji izgradnje HE Ulog”, navode iz Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva Konjic.

Zeleni Neretva Konjic
25/10/2022