Uz narod, uz Neretvicu

Odluka o sudbini rijeke Neretvice je  na dnevnom redu današnje sjednice općinskog vijeća Konjic. Građani i građanke okupljeni oko inicijative ''Pusti me da tečem'' sačekali su predstavnike lokalne uprave uz  jasne poruke da je Neretvica rijeka koja njima znači  život i da neće dopustiti prodaju prirodnih bogatstava.

Formirali su kolonu i stazu mišljenja da bi jasno poručili da su protiv izgradnje planiranih 15 mHE na rijeci Neretvici. Na sjednici priliku da se obrate imat će i predstavnici građana i građanki, a  vijećnici su mogli da čuju jasne poruke mještana u vezi ovog projekta prilikom ulaska na tematsku sjednicu.

U vezi planirane izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Neretvici primjećeno je nekoliko nepravilnosti, a od samog početka procesa nije ispoštovano mišljenje naroda i lokalne zajednice koja je morala dati saglasnost za ovaj projekat. Pored toga nekoliko je spornih tačaka koje se tiču  ugovora sa Elektroprivredom i izdavanja okolinske dozvole.

2013.  godine  trebala  je da bude završena izgradnja ovih postrojenja.  Član 19. Ugovora koji je potpisan sa Elektroprivredom naglašava da, ako se ne ispoštuju rokovi, Općina može jednostrano da raskine ugovor sa Elektroprivredom. Ono što građani nisu dobili na uvid je informacija da li su potpisani aneksi ugovora i  da li je ostavljena mogućnost produženja roka za izgradnju postrojenja.  Sve informacije koje opština ima vezane  za izgradnju mHE su informacije od javnog interesa i svi građani i druge organizacije koje su zainteresovana strana imaju zakonsko pravo da pristupe tim informacijama, posebno zbog toga što se radi o građanima koji su iz tih mjesnih zajednica. Međutim ankesi ugovora nisu dostavljeni. Druga nepravilnost odnosi se na izdavanje okolinske dozvole od strane Ministarstva za okoliš i turizam. Zakon ne poznaje obnovu dozvole kao mogućnost, mora se izdati nova dozvola, a izdavanje nove dozvole dalje podrazumijeva niz aktivnosti, a u tom procesu  bi se trebalo ponovo vratiti na mjesnu zajednicu, čije je mišljenje  u prvim fazama procesa u potpunosti zanemareno.

Onemogućavanje učešća građana u formalnim procesima koji se tiču donošenja odluka o javnim pitanjima u okvirima koji su definisani zakonom i drugim aktima predstavlja gušenje javne političke kulture čime se oduzima mogućnost zajednici da  decentralizira odlučivanje i pomjeri težište na društvene procese na nižim nivoima koji bi omogućili da svi,direktno ili indirektno, pogođen određenom mjerom ili odlukom ispitaju, dovedu u pitanje, promijene ili odbace predloženu odluku.  Danas ključnu ulogu imaju predstavnici građana u lokalnoj upravi Konjic, koji mogu, ukoliko usvoje zaključke građana koji se odnose na proglašavanje moratorija na gradnju malih hidroelektrana u ovoj zajednici, pokazati da su na  strani ljudi čije interese trebaju da zaštite.

 

10/06/2020