Šta znači jučerašnje odbijanje Doma naroda FBiH da usvoji Deklaraciju o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana?

ZABRANA GRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA I DALJE STOJI. Za Federalnu vladu i dalje vrijede obaveze koje proizlaze iz Zaključka Predstavnčkog doma o zabrani gradnje malih hidroelektrana

Na dnevnom redu sjednice Predstavnčkog doma Parlamenta Federacije BiH održane 23. juna ove godine usvojene su dvije inicijative u vezi s gradnjom malih hidroelektrana na našim rijekama.

1. Zaključak (prijedlog SDA) kojim se traži:

"Potpuna zabrana izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH i zadužuje sVlada Federacije BiH, da u naredna tri mjeseca analizira postojeće zakone kroz koje se tretira izgradnja MHE i upute u parlamentamu proceduru izmjene i dopune zakona kroz koji će se zaštititi rijeke i okoliš kao i da se izvrši revizija svih do sada izdatih saglasnosti na MHE koje su izgradene, one koje su u fazi izgradnje i da Informaciju o tome dostave Parlamentu Federacije BiH"

2. Deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana (prijedlog Naše stranke)

Dom naroda je na juče održanoj sjednici odbio da usvoji prijedlog Deklaracije, dok se prijedlog Zaključka o potpunoj zabrani gradnje nije ni našao na dnevnom redu sjednice Doma naroda.
Ovo ni na koji način ne oslobađa Federalnu vladu obaveze da uradi zadaću koju joj je dao Predstavnički dom. Zaključci i deklaracije nisu tip akata za koje je potrebna da budu usvojeni u oba doma Parlamenta Federacije BiH da bi bili obavezujući po Vladu.

Pored toga, na sastanku s predstavnicima Čuvara rijeka ove sedmice, Premijer i prisutni predstavnici nadležnih ministarstava su se obavezali da će zahtjeve koji su im tom prilikom upućeni razmotriti do početka novembra.

Sarajevo, 16. oktobar 2020. godine

Žene Kruščice, Kruščica
MZ Kruščica
Za Doljanku, Jablanica
Pusti me da tečem, Buturović Polje
Gotuša, Fojnica
Resursni Aaarhus centar u BiH, Sarajevo
ACT, Sarajevo
Eko akcija, Sarajevo


 

16/10/2020