Raskinuti koncesioni ugovori za 10 mini hidroelektrana u SBK

Vlada SBK donijela je na današnjoj sjednici (27.01.2022.) odluke o raskidanju ugovora o dodjeli 12 koncesija, među kojima i 10 koncesija za mini hidroelektrane, zbog neplaćanja naknada, neispunjavanja uvjeta propisanih koncesijskim ugovorom ili istekom ugovora. Kanton je ovime, praktički, odustao od koncesija za čak 10 mini hidroelektrana.

Kantonalni premijer Tahir Lendo kazao je kako ovih koncesija dalje neće biti u Prostornom planu kantona. “Imali smo jednu aktivnost za koncesijska dobra gdje nisu pokrenute nikakve aktivnosti, a ugovori su istekli. Takve koncesije, dalje, ne prepoznaju ni općine kroz odluke, niti prostorni plan, iz tih razloga Ministarstvo je predložilo, a Vlada podržala raskidanje tih koncesija i one praktično neće ni postojati u našem Prostornom planu”, rekao je Lendo. Nisvet Hrnjić, kantonalni ministar gospodarstva, kazao je kako su dugovanja po pitanju koncesijskih naknada znatna.

“U tijeku 2021. godine imali smo značajno manje prihode od koncesija i oni se kreću oko milijun do milijun i pol KM. Napravili smo financijsku analizu, od ukupno 2.880.000 KM, koliko kanton potražuje od koncesionara, gotovo trećina je sporna, zastarjela i spremna za otpis. Druga kategorija su značajna potraživanja koja su reprogramirana i ukupno iznose oko 29 posto, otprilike trećina duga. Trenutno imamo stabilnu situaciju kad je u pitanju servisiranje tih mjesečnih anuiteta. Treća grupa su subjekti koji su redovni, uredni”, rekao je Hrnjić, te dodao kako su posebna kategorija koncesionari sa problemom sirovina. “11 od ukupno 27 koncesionara ima problema kad su u pitanju suglasnosti, dozvole i plasman sirovina i takvima moramo pokušati pomoći kad je u pitanju tržište sirovine i ako ne bude učinka, Vladi ćemo predložiti raskidanje i tih ugovora”, kazao je ministar.

Vlada je danas usvojila i set mjera s posebnom klauzulom da sve što Ministarstvo gospodarstva bude postupalo ne bi trebalo ostaviti prostora za pravne nejasnoće i suvišne sudske sporove. U mjerama koje je Vlada usvojila govori se o roku od 60 koncesionarima da poduzmu konkretne aktivnosti na ispunjavanju obveza. Ugovori su raskinuti za mini hidroelektrane „Bakovići 1“, „Luke“, „Željeznica 1 i 3“, „Toplica 1", „Vileška“, „Majdan 2“, „Fojnica“, „Žica“ i „Jaglinac“. Upravo posljednja bila je veliki kamen spoticanja u novotravničkoj lokalnoj politici. Naime, koncesija je bila izdata na poduzeće Hidro-el d.o.o. sa sjedištem u Novom Travniku, a za odgovornu osobu bio je imenovan Elvis Lendo. Vijećnici oporbe ovu MHE dovodili su javno na sjednicama Općinskog vijeća u vezu s tadašnjim načelnikom Refikom Lendo (SDA). Osim MHE, raskinuti su i ugovori o koncesiji za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „Banja“ i bunara „Banja“ kao i za korištenje mineralne vode sa bunara „Krčevine” za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu.

Link saopštenja: http://sbk-ksb.gov.ba/bs/sjednice-2022/saopstenje-sa-112-sjednice-vlade-...

drugciji.ba
27/01/2022