Poslanici o koncesijama: Upitne male hidroelektrane u Srpskoj

Klub poslanika SNSD iznio je svoje zaključke u vezi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama. Traže da se trenutno obustavi razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana i zadužuju Vladu da preispita sve dosadašnje koncesije. Zaključke prenosimo u potpunosti:

1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva da u narednih šest mjeseci sačine prijedlog mjera kojim će se preispitati svi ugovori o koncesijama i status aktivnosti predviđenih predmetnim ugovorom.

2. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da u skladu sa strateškim dokumentima iz oblasti djelatnosti i Prostornim planom Republike Srpske, urade analizu hidropotencijala na vodotocima Republike Srpske i u skladu s tim, prateća dokumenta strateškog značaja, bazirana na principima integralnog upravljanja vodama i održivog korišćenja vodnih snaga na prostoru Republike Srpske.

3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva, da uz učešće Komisije za koncesije, trenutno obustave razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana, sve dok se ne realizuju aktivnosti iz tačke 1. i 2. ovih zaključaka.

4. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva da preispitaju i izmijene postojeći sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz ove vrste obnovljivih izvora električne energije.

DEMOS za potpunu zabranu gradnje malih hidroelektrana

Klub poslanika DEMOS predlaže da Vlada Srpske u roku od 90 dana izvrši analizu i predloži izmjene zakonskih i drugih akata, a u cilju potpune zabrane gradnje malih hidroelektrana na teritoriji Republike Srpske.

preuzeto sa www.bl-portal.com

29/06/2020