PORUKE IZ CIJELE BIH FEDERALNOM PARLAMENTU: DOSTA JE BILO ODUGOVLAČENJA, HITNO USVOJITE ZAKON O ZABRANI MALIH HIDROELEKTRANA

Dana 09.05. su se ispred Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine okupili predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine -  grupe i organizacije koje već preko deset godina brane rijeke od malih hidroelektrana.  

Povod je upućivanje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federalni parlament. Prijedlog je, iako nesavršen, presudan korak ka konačnoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana u Federaciji BiH.

Predstavnici Koalicije su predali potpise preko 50 000 građana i građanki, skupljane kroz različite peticije i inicijative kroz godine borbe protiv malih hidroelektrana ali i dopise preko 100 udruženja, neformalnih grupa i mjesnih zajednica. 

U njiima su glasovi ljudi i rijeka - Kruščice kod Viteza, Bune kod Mostara, Neretvice kod Konjica, glasovi iz Travnika, Jablanice, Kaknja, Fojnice, Višegrada, Foče, Jajca, Istočnog Sarajeva, iz cijele Bosne i Hercegovine.

Poruka Čuvara rijeka je da ovaj Zakon mora biti usvojen, bez amandmana, na prvoj narednoj sjednici oba doma. Tek tada zabrana sklapanja novih koncesionih ugovora za male hidroelektrane (MHE) stupa na snagu. 

Zahvaljujući odugovlačenju Vlade i Parlamenta, nakon Zaključka o zabrani MHE i reviziji dosad izdatih dozvola Predstavničkog doma Federacije BiH u junu 2020. godine, graditelji MHE su ubrzali prikupljanje dozvola za gradnju MHE, a povećao se i broj zahtjeva za potpisivanje koncesionih ugovora za gradnju novih  MHE.

Usvajanje jedne jedine stranice teksta Zakona rastegnuto je na dvije godine – i ko zna koliko kilometara uništenih rijeka. A sam Zakon svakako graditeljima, koji su već potpisali koncesione ugovore, poklanja tri godine da dovrše projekte ili prikupljanje preostale dokumentacije.

No i tako nesavršen pravni dokument predstavlja strateški zaokret u energetskoj politici i štiti naše rijeke. Stoga mora biti usvojen čim prije. Čak i ako sjednica jednog od domova nije planirana, može se zakazati sa samo jednom tačkom dnevnog reda – i prije je to često rađeno za prikupljanje političkih poena – jer svako daljnje odlaganje ide na ruku samo graditeljima MHE i betoniranju rijeka. 

U tom smislu su izuzetno opasna i nedavna oglašavanja pojedinih zastupnika Federalnog parlamenta koji sugerišu da bi neke stranke mogle uložiti amandmane na ovaj tekst. To bi moglo u nedogled odgoditi usvajanje Zakona i pravnu zaštitu rijeka na koju se čekalo preko decenije. 

Za bjesomučno uništavanje rijeka u tom periodu krivicu snose tadašnji sastavi federalne i kantonalnih vlasti. Za dvogodišnje čekanje na realizaciju zaključka Parlament FBiH o zabrani gradnje MHE - odgovorna je sadašnja Vlada, rukovodstva oba doma i zastupnici koji su spriječili hitno usvajanje. Za bilo kakvo daljnje odlaganje - krivicu će snositi rukovodstva oba doma ukoliko ne stave usvajanje Zakona na dnevni red naredne sjednice, ali i zastupnici koji eventualno sad ulože amandmane i time proces vrate na početak, s neizvjesnim krajem - istakli su predstavnici Koalicije. 

Predstavnici Koalicije za rijeke su podcrtali i da je veoma bitno u ovom momentu valjano informisati širu javnost, s obzirom da su u javni prostor prethodnih dana plasirane polovične, pa i netačne informacije u svrhu političkog marketinga tokom izborne godine. Dok god ne bude usvojen ovaj Zakon - rijeke su u opasnosti. Dok god ne bude pomaka u pogledu revizije izdatih dozvola, koja je ostala tek mrtvo slovo na papiru zaključka Parlamenta - mnoge rijeke ostaće u cijevima, što po živi svijet i okolne zajednice ima pogubne posljedice. 

 

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine

18/05/2022