Poruka vlade: male hidroelektrane nam ne trebaju

U utorak, 13. oktobra održan je sastanak između predstavnika Čuvara rijeka u FBiH i premijera Fadila Novalića, te nadležnih ministara. Cilj sastanka bio je iznošenje zakonskih prijedloga okolišne zajednice za hitno zaustavljanje uništavanje rijeka i života gradnjom malih hidroelektrana. Radi se o konkretnim zakonskim i podzakonskim rješenjima koja se mogu sprovesti u veoma kratkom roku, pod uslovom da postoji istinska politička volja nadležnih i iskreno opredjeljenje za spas rijeka i živog svijeta u FBiH.

Čuvari rijeka podsjetili su Vladu Federacije BiH da raspolaže s dovoljno ovlaštenja da u kratkom roku zaustavi uništavanje rijeka i okoliša. Ništa od tih ovlaštenja još nije iskorišteno niti je napravljen ijedan korak ka realizaciji odluke Parlamenta FBiH o zabrani MHE.

Priroda BiH je u opasnosti, čime je i opstanak cijelog bh. društva doveden u pitanje. Ljudi na ovim prostorima sada direktno zavise od hitne i dosljedno provođene zaštite okoliša, prvenstveno kroz proglašenje većeg broja zaštićenih područja i strogu zaštitu postojećih, te rigorozan inspekcijski nadzor i proaktivno djelovanje svih nadležnih.

Novalić je kazao da je danas održan značajan sastanak koji je na tragu da se počnu rješavati ovim problemi.

"Krajnji cilj strategije o obnovljivim izvorima električne energije, je energija bez  štete po okoliš. Građani su primjetili problem, a to je priča o MHE koje su štetne po okoliš. Naše prirode i planine su totalno napadnute, a korist koju vidimo u dobivenoj struji je nikakva.

Toliko je tehnologija napredovala, da mi ne moramo imati MHE, vjetrolektrane su se toliko razvile, da nam ne treba gradnja MHE", rekao je premijer Novalić.

On je poručio da su u konstruktivnom razgovoru sa udruženjima došli do zaključka da se ide u pravcu zabrane gradnje MHE.

"Mi kao vlada trebamo vidjeti šta možemo uraditi prije parlamenta. Poteebmo je promijeniti da ne podržavamo ono što je društveno štetno, a to su MHE, i da se ide u smjeru izmjene zakonodavstva", rekao je Novalić.

Ministrica Edita Đapo je dodala da su NVO danas predložile i izmjene pravilnika koji bi pomogli u rješavanju ovog problema.

"Bitno je istaknuti da MHE mijenjaju sredine u kojima ljudi žive i sve ostalo. Danas smo mogli čuti da naši ljudi koji su došli iz takvih mjesta žele sačuvati svoje rijeke i prirodu", poručila je Đapo.

Lejla Kusturica, direktorica Fondacije „Atelje za društvene promjene“, kaže da su se danas saglasili s predstavnicima vlasti da su ovo projekti koji štete našoj sredini.

"Danas smo se složili da je izgradnja MHE štetna i da treba da idemo ka zabrani. Da, mi se slažemo da treba da idemo ka obnovljivim izvorima, a to su vjetro i solarne elektrane. Dobili smo obećanje da ćemo već početkom mjeseca dobiti odgovor. Idemo u smjeru da prvo usporimo, a onda i zabranimo gradnju MHE", kazala je Kusturica.

Novalić je na pitanje novinara da li zaista postoji politička volja za rješavanje ovog problema kazao da postoje ustavne nadležnosti pa dio odlučivanja o ovoj temi donose i općine i kantoni.

"Ne bih rekao da je stvar u strankama već je u putu kojim smo krenuli prije 14 godina. Vidjet ćemo šta možemo uraditi pravilnicima, pa onda idemo u izmjenu zakona", kazao je Novalić.

Što se tiče obnovljivih izvora, Novalić kaže da je promijenjena tehnologija i postala je jeftinija.

"Trenutno imamo dva vjetro parka, imamo dvije koje su dobile dozvole. Jasno je kada se proračuna energija i ulaganje da je sasvim glupo graditi MHE", poručio je Novalić.

Kusturica je naglasila da su štete u prirodi zaista neprocjenjive.

 

   

      

foto klix.ba 

13/10/2020