Ministarstvo energetike RS: Izgradnja MHE na Maloj i Velikoj Bjelavi značajna za razvoj opštine Foča

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpke u potpunosti podržava projekat izgradnje mini hidroelektrana Bjelava i Mala Bjelava i one predstavljaju bitan projekat za razvoj opštine Foče, rekao je danas u Foči pomoćnik ministra energetike i rudarstva Milan Baštinac.

Radovi u koritu rijeke Bjelave, Foča  -Smatramo da je ovaj projekat bitan s finansijskog aspekta razvoja opštine Foča, u smislu izgradnje novih energetskih kapaciteta na teritoriji Foče, koja obiluje energetskim potencijalom i koji značajno može da utiče na poboljšanje budžeta opštine- dodao je Baštinac.

Naveo je da dozvola za pripremne radove koju investitor posjeduje omogućava izgradnju pristupnih puteva, dok je prije početka izgradnje mini hidroelektrane neophodno pribaviti ostale dozvole.

-Tu ne vidimo ništa problematično i to je ono što radimo na svakom projektu. Sljedeća aktivnost je rješavanje imovinskih odnosa, projektovanje, urbanističko-tehnički uslovi i na kraju prije dobijanja građevinske dozvole, ekološka dozvola, koja će biti predmet javne rasprave. U dosadašnjem projektu nismo vidjeli ništa što bi bilo problematično u kontekstu same ekologije- rekao je Baštinac.

On je pozvao građane i organizacije koje se bave zaštitom životne sredine da se za sve informacije obrate ministarstvu.

-Poštujemo njihove inicijative ali isto tako imamo argumente i odgovore na sve njihove nedoumice i strahove. U svakom momentu smo spremni da damo pojašnjenja za bilo koje pitanje- rekao je Baštinac.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske tvrde da izgradnjom mini hidroelektrana na Bjelavi ne postoji mogućnost da se ugrozi vodosnabidijevanje Foče.

-Sagledavali smo problematiku eventualnih ostalih korisnika na slivu. U ovom momentu je najbitnije da smo razjasnili poziciju vodozahvata na Velikoj Bjelavi. Čuli smo da se ljudi brinu da li će biti dovoljna količina vode za pitanje vodosnabdijevanja. Kako se radi o relativno bliskoj zoni vodozahvata za objekat hidroeletrane i vodozahvata za vodosnabdijevanje. Apsolutno tvrdim, a tako je i planirano, da ne postoji bilo kakva mogućnost da se ugrozi vodosnabdijevanje Foče- rekao je Nenad Đukić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić rekao je da procedure dobijanja dozvola za izgradnju mini hidroelektrana nisu u nadležnosti lokalne zajednice, već resornih ministarstava.

-Dobili smo informaciju da je ovo republički projekat i da je planirano da se na ovom prostoru izgrade mini hidrocentrale na rijeci Bjelavi. Ovdje su nadležnosti lokalne zajednice isključene i mi smo željeli da znamo da li je investitor radio sve poslove u skladu sa dozvolama koje ima. Saznali smo i uvjerili se u dokumentaciju da je investitor dobio saglasnost za istraživačke radove i pristupne puteve. Prije dobijanja građevinske dozvole investitor treba da dobije saglasnost za izdavanje ekološke dozvole, koja je predviđena kroz javnu raspravu, u kojoj će građani imati priliku da učestvuju- rekao je Mašić.

Istakao je da je veoma važno prisustvo resornih ministarstava i da je neophodno da njihovi nadležni organi kontrolišu radove na izgradnji mini hidroelektrana na Bjelavi i Maloj Bjelavi.

Fočansko preduzeće „Srbinjeputevi“ prije dvije godine dobilo je od Vlade RS koncesiju za izgradnju i korištenje dvije male hidroelektrane na rijekama Bjelava i Mala Bjelava na području ove opštine. Koncesija je dodijeljena na period od 50 godina, a koncesionar je prije zaključenja ugovora po osnovu ustupljenog prava uplatio 258.039 KM. Sa druge strane, po svakom proizvedenom kilovat-času plaćaće naknadu od 0,0055 KM.

Radovi u koritu rijeke Bjelave, Foča Radovi u koritu rijeke Bjelave, Foča

 

AUTOR DEJAN MANDIĆ

20/06/2020