AKTIVISTI UDRUŽENJA „NERETVICA – PUSTI ME DA TEČEM“ PORUČUJU DA KRIVIČNU PRIJAVU EP BIH PROTIV NJIH SMATRAJU POKUŠAJEM ZASTRAŠIVANJA I ODMAZDE, KOJI IH NEĆE POKOLEBATI

„Predmetnu krivičnu prijavu Elektroprivrede BiH posmatramo isključivo kao pokušaj zastrašivanja i odmazde prema braniocima Neretvice, koji su postali jedan od simbola otpora protiv izgradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i regionu. Naš jedini cilj je zaštita rijeke Neretvice i od istog nećemo odustati bez obzira na cijenu.“, navode iz Udruženja građana „Neretvica – Pusti me da tečem“, u danas (31.01.2023.) objavljenom saopštenju za javnost, koje u nastavku prenosimo u cjelosti.

Nakon trogodišnje aktivne borbe naroda doline Neretvice protiv realizacije projekta izgradnje 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice i izvjesnog raskida ugovora o koncesiji zaključenog između Općine Konjic/Grada Konjica i Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, pokret „Neretvica – Pusti me da tečem“ suočava se s novim pritiscima od strane ovog velikog javnog preduzeća.

Tako je pravna služba JP Elektroprivreda BiH polovinom augusta 2021. godine podnijela krivičnu prijavu protiv Udruženja građana „Neretvica – Pusti me da tečem“ i NN lica zbog, kako su naveli u prijavi, učinjenih prekršaja iz članova 361. (Organizovanje otpora) i 370. (Samovlašće) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa spontanim okupljanjem više od 700 građana na mostu u Goranskom Polju od 14.06.2021. godine.

Pravni tim pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“ provodi redovne aktivnosti s ciljem pobijanja navoda iz krivične prijave, odnosno dokazivanja da ne postoji krivična odgovornost ni Udruženja ni građana koji su na spomenutom protestu, iskoristivši demokratsko pravo, iskazali protivljenje izgradnji malih hidroelektrana na rijeci koja ovom dijelu grada Konjica život znači. Predstavnici Udruženja 21. decembra 2022. godine saslušani su u Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona na okolnosti predmetne prijave i Tužilaštvo nastavlja svoje istražne aktivnosti.

U cilju tačnog i objektivnog informisanja svih članova i simpatizera pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“ i cjelokupne šire javnosti želimo istaknuti nekoliko bitnih činjenica:

  • Udruženje građana „Neretvica – Pusti me da tečem“ u potpunosti negira navode iznesene u krivičnoj prijavi JP Elektroprivreda BiH i ističe da je do okupljanja na mostu u Goranskom Polju 14.06.2021. godine došlo spontano, tako što su građani putem društvenih mreža razmjenjivali informacije o početku planirane izgradnje malih hidroelektrana.
  • Prisutni građani su se ponašali mirno, noseći u rukama transparente kojima su izražavali svoje protivljenje izgradnji malih hidroelektrana, pri čemu niko od prisutnih članova Udruženja nije pozivao građane na pružanje nasilnog otpora niti na primjenu bilo kojeg oblika sile prema radnicima koji su pristizali na lice mjesta građevinskim mašinama konzorcija Amitea Mostar i GPI Konjic. Također, niko od prisutnih članova Udruženja nije čuo da su drugi građani pozivali na primjenu sile prema radnicima navedenog konzorcija niti je bilo ko od prisutnih građana upućivao bilo kakve prijetnje, niti radnicima konzorcija niti policijskim službenicima koji su se nalazili na licu mjesta.
  • Pod punom krivičnom i moralnom odgovornošću ističemo da nije oštećena niti jedna građevinska mašina koja se nalazila na licu mjesta. Naprotiv, kada su prisutni građani primijetili da je njima nepoznata mlađa muška osoba s kapuljačom na glavi i crnim naočalama bacila kamen prema prikolici kamiona preduzeća Amitea, isti su se odmah obratili policijskim službenicima kako bi navedena osoba bila udaljena sa skupa.
  • Investitor i izvođač radova su u dolinu Neretvice poslali teške mašine mašući odobrenjima za građenje za koja smo i tada tvrdili da su nelegalna, jer su izdata bez pribavljene energetske dozvole, čime je prekršeno više zakonskih i podzakonskih propisa višeg reda. Tog dana, 14.06.2021. godine, prema Ministarstvu građenja i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona poslali smo zahtjev za poništenje predmetnih rješenja po pravu nadzora. Rješenjima od 21.07.2021. godine Ministarstvo je prihvatilo našu argumentaciju i poništilo odobrenja za građenje za mHE „Srijanski most“ i mHE „Gorovnik ušće“, što znači da je narod doline Neretvice na mostu u Goranskom Polju 14.06.2021. branio pravdu i ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine, a nikako postupao anarhistički, kako to JP Elektroprivreda BiH želi prikazati.

Uzimajući u obzir sve navedeno, predmetnu krivičnu prijavu posmatramo isključivo kao pokušaj zastrašivanja i odmazde prema braniocima Neretvice koji su postali jedan od simbola otpora protiv izgradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini i regionu.

Naš jedini cilj je zaštita rijeke Neretvice i od istog nećemo odustati bez obzira na cijenu. Još jednom pozivamo sve aktere, uključujući Grad Konjic, JP Elektroprivredu Bosne i Hercegovine i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, da hitno iznađu modalitet za raskid Ugovora o koncesiji za izgradnju 15 malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice, dok Tužilaštvu i svim ostalim institucijama uvijek stojimo na raspolaganju i izražavamo punu podršku njihovom radu.

U dolini Neretvice je odbranjena sloboda!

FB stranica Buturović-Polje
31/01/2023
FB stranica Buturović-Polje