Građani neće odustati, a pojedinci će odgovarati

Udruženje građana za Doljanku iz Jablanice danas je u Mostaru održalo press konferenciju povodom izdavanje dozvole od strane FERK-a za proizvodnju električne energije  mHE Zlate.

Članovi udruženja su podsjetili da iako su dozvole za rad mHE na Doljanci izdate suprotno važećim zakonima, a institucije Bosne i Hercegovine ne reaguju niti uklanjaju uočene nepravilnosti, što u konačnici za posljedicu ima uništenje rijeke Doljanke.

Iako smo pravno dokazali činjenice, upozorili na niz nepravilnosti pri izedavanju dozvola za MHE Zlate, pokrenuli sudske procese-nadležne institucije i dalje šute bez ikakve reakcije''-kazala je Naza Spahić potpredsjednica Udruženja ''Za Doljanku''.

Udruženje je učestovalo početkom mjeseca augusta u formalnoj raspravi koju je organizirala Regulatorna agencija za energiju u Federaciji BiH ( FERK) povodom zahtjeva za izdavanje dozvole za rad mHE Zlate.  Tim povodom, Udurženje je argumentovano upozorilo na sve dozvole koje su izdate suprotno važećim zakonima od institucija od lokalnog do federalnog nivoa vlasti, očekujući da FERK kao posljednja instanca koja daje dozvole za rad barem prolongira davanje dozvole do rješavanja pokrenutih sudskih sporova. Međutim FERK je ipak izdao dozvolu za proizvodnju električne energije za mHE Zlate.

                                                                                                 foto: Ekoakcija Robert Oroz

Iako je odluka FERKa razočarala mnoge mještane Jablanice iz Udruženja građana ''Za Doljanku'' najavili su još jaču i istrajniju pravnu borbu protiv neodgovornih javnih službenika, javnih institucija i koruptivnog sistema čija je žrtva rijeka Doljanka.

Podsjetili su na odgovornost Načelnika i Općinskog vijeća Jablanica, koji su uz pomoć savjeta MZ Jablanica II koji je protuzakonito izdao saglasnost za Studiju utjecaja na okoliš na temelju koje je izdata Okolinska dozvola. Nedugo zatim općinske službe izdale su urbanističke i građevinske dozvole uz kršenje procedura i zakona iz te oblasti. Dodatna odgovornost za ekocid na rijeci Doljanci ide na adresu Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i građenja jer kao institucija po pravu nadzora nije reagovala na ove nepravilnosti. Također, odgovorno je i Kantonalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva jer je prekršilo zakone i procedure kod izdavanja prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti kao i izdavanja i treće vodne saglanosti koja je bila presudna za izdavanje dozvole za rad od strane FERK-a.

Pored nabrojanih, odgovornost se i pripisuje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma koje i pored redovnih informacija o uočenim nepravilnostima nije uradilo ništa, ali je izdalo Okolinsku dozvolu za mHE Zlate koja se temelji na izdatoj saglasnosti na Studiju utjecaja na okoliš. Studija je istekla skoro dva mjeseca prije izdavanja dozvole za rad. I na to je udruženje na vrijeme upozorilo nadležne institucije i FERK koji se i na tu činjenicu oglušio, iako je tema formalne rasprave bila i Okolinska dozvola.  Odgovorna je i Federalna okolišna inspekcija koja nije adekvatno i na vrijeme reagirala na dopise i ukazivanje na prekršaje i nepravilnosti.

''Iskoristićemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja. Ne bježimo ni od tužbi protiv institucija i pojedinca''- zaključila je Amela Krnjič predsjednica Upravnog odbora udruženja '' Za Doljanku''.

''Na kršenje zakona i procedura ćemo i dalje ukazivati s namjerom da oni koji su kršili zakone i zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti budu procesuirani i sankcionisani. I na kraju,  pozivamo nadležne institucije da što prije riješe sva otvorena pitanja o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. ''- poručeno je iz Udruženja.

10/09/2020