Vijesti i komentari

Saopštenje "Građanske inicijative o zabrani izgradnje MHE na rijeci Kaljini"

Rijeka Kaljina - Buk Građanska inicijativa o zabrani izgradnje MHE na rijeci Kaljini, koju je potpisalo hiljadu građana i 17 nevladinih oganizacija, na 27. Skupštini opštine Sokolac održanoj 04.03.2020. godine, nije prihvaćena, a nije ni odbijena. Njihov zaključak je da oni nisu nadležni i da apeluju na Ministarstvo da još jednom razmisle o odluci.

U Višegradu je održano predavanje o štetnosti MHE

U organizaciji Udruženja građana „Eko Centar“ u Višegradu održano je predavanje „Štetnost mini hidroelektrana i alternativni načini proizvodnje električne energije“ kojem je prisustvovalo oko 150 građana.

Tematska sjednica opštinskog vijeća Konjic o gradnji MHE na Neretvici

Zaključak opštinskog vijeća Konjic o tematskoj sjednici u vezi gradnje MHE na Neretvici Općinsko vijeće na današnjoj sjednici usvojilo je predložene zaključke građanske inicijative Pusti me da tečem - donešena je odluka da se uskoro održi tematska sjednica opštinskog vijeća Konjic o gradnji MHE na Neretvici, sa prijedlogom da se do tada potpuno obustave radovi.

Stranice