Vijesti i komentari

Protest za Neretvicu, rijeku vam ne damo!

Ovo je drug protestni skup koji je okupio sve generacije. Borba za Neretvicu i sve druge bosanskohercegovačke rijeke kojima prijeti stihijska izgradnja malih hidroelektrana  ujedinila je aktiviste za zaštitu prirode, medije i građane. No, investitori, uz nesebičnu pomoć općinskog režima i njihovih satelita ne odustaje od namjere da zabetonira ovu rijeku koja je bogata endemskim vrstama i da riblje staze prepriječi betonom, kako bi pojedinci ostvarili dodatni profit na račun uništavanja zajednice i ovog iznimno vrijednog resursa.

Obustavljena izgradnja MHE "Kadino vrelo" na rijeci Prača

foto: http://paljanskenovosti.ba/Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Pale usvojena je odluka o izvršenju vansudskog poravnanja sa investitorom mini – hidroelektrane „Kadino vrelo“ na rijeci Prači, kojom će biti poništena građevinska dozvola i obustavljena izgradnja ove mini – hidroelektrane.

Male hidroelektrane prijetnja šumskom blagu

Šumarska struka mora da se zabrine zbog gradnje malih elektrana, jer su šume najugroženije, s obzirom da je 95 odsto elektrana u šumskim područjima. “Osnovno što treba da se uradi jeste da se vlade opamete. Vlade treba da percipiraju problem, da imenuju ministarstva koja su ovlašćena da se time bave, da se napravi nacionalni konsezus, šta nama kao zajednicama treba ili ne treba, da se napravi jedan vrlo operativni akcioni plan i da se uradi ono što je u opštem interesu”,

Uništavanje rijeke Prače sutra na dnevnom redu sjednice

Odbor MZ Podgrab za zaštitu rijeke Praprema građanima koji ih biraju i dosljednost u svojim obećanjima i da donesu zaključak kojim će se spriječiti planirana izgradnja MHE Kadino vrelo u Vrhprači, kao i da obavežu izvršnu vlast da u budućnosti ne daje saglasnosti za planirane MHE, kao i da usvoje konkretne normative kojima bi se stavio trajni moratorijum na izgradnju MHE na vodotoku rijeke Prače.

Moratorij! na gradnju mHE

Vode Bosne i Hercegovine ubrzano postaju plijen tajkuna i njihovih zaštitnika u vlasti.
Ukoliko od tranzicijskih profitera ne zaštitimo naše divlje rijeke i bujna vrela, mi ćemo biti posljednje generacije koje ih pamte.

Rijeke više nisu lak plijen!

Zašto se borimo protiv malih hidroelektrana u BiH: 106 izgrađeno, preko 339 u pripremi, preko 250 rijeka kojima prijeti isušivanje - cijenu ovog biznisa, profitabilnog za šačicu društvenih parazita, platićemo mi, generacije nakon nas i živi svijet oko nas.

Blokada radova na Neretvici

Mašine konzorcija Amitea d.o.o. Mostar i GPI d.o.o. Konjic danas su stigle s namjerom da postave table i ozvaniče početak radova na izgradnji 15 mHE na Neretvici. Zaustavljeni su na obje lokacije - Gorovnik i Srijanski most. Od danas počinju dežure mještana i koji poručuju: NERETVICA ĆE ZAUVIJEK TEĆI.

Počele javne konsultacije o politici prema MHE u Energetskoj zajednici

foto: Robert O. Javne konsultacije su pokrenute uslijed raširene zabrinutosti i kritika zbog uticaja na prirodu i kvalitet života. Efekti projekata malih hidroelektrana imaju kumulativni karakter i mogu da se osijete na velikim dijelovima slivova rijeka ili čak na cijelokupnom tom području, stoji u predloženoj verziji dokumenta.

Rijeku u cijevi, a novac u privatni džep

Da se priča oko izgradnje, odnosno zaustavljanja radova na gradnji MHC u Vrhprači nije pokrenula i sve aktivnosti objelodanile, iako su mnogi ljudi iz opštine odavno znali za to, a javnost nije bila upućena, ne bi se pročulo i da je na riječici Bistrici u Gornjim Palama planirana gradnja MHC. Bistrica je rijeka koja izvire na Jahorini, na oko 7-8 kilometara južno od Pala. Sa izvorišta Bistrice, gdje je za vrijeme Austrougarske vladavine izgrađen vodovod, koji se i danas koristi, napajaju se dijelovi Pala i Sarajeva. Vodovodna cijev ka Sarajevu ide preko Dovlića, Brusa, dolinom Ravna, sjeverno od glavnog vijenca Trebevića. Bistrica je bogata potočnom pastrmkom, pa ovu riječicu vole ribari.

Materijalna šteta uzrokovana pucanjem cijevi mHE Dubrava

Dana 10.05.2020. desila se još jedna u nizu havarija na malim hidroelektranama. Prema navodima mještana i prema dostupnom video materijalu  došlo je do pucanja cijevi MHE Dubrava na Kozičkoj rijeci (pritoka Vrbasa), MZ Voljevac - Gornji Vakuf / Uskoplje. Tom prilikom pričinjena veća materijalna šteta na privatnim imanjima. Treba napomenuti da su prilikom gradnje ove MHE život izgubila dva mladića. Za njihovu smrt niko nikada nije odgovarao. Ovo postrojenje je u vlasništvu Eko elektron d.o.o. koje je dobilo okolinsku dozvolu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2005. godine. 

Stranice