Vijesti i komentari

Tematska sjednica opštinskog vijeća Konjic o gradnji MHE na Neretvici

Zaključak opštinskog vijeća Konjic o tematskoj sjednici u vezi gradnje MHE na Neretvici Općinsko vijeće na današnjoj sjednici usvojilo je predložene zaključke građanske inicijative Pusti me da tečem - donešena je odluka da se uskoro održi tematska sjednica opštinskog vijeća Konjic o gradnji MHE na Neretvici, sa prijedlogom da se do tada potpuno obustave radovi.

Na redu je Neretvica!

U opštini Konjic održan je sastanak između predstavnika opštine, preduzeća JP "Elektroprivreda BiH"i konzorcija kojeg čine "GPI" iz Konjica i "Amitea" Mostar. Tema je bila gradnja malih hidroelektrana u dolini Neretvice. 

Stranice