Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji - export

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 192
Republika Srpska 153
345