Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji - export

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 190
Republika Srpska 150
340