Pregled MHE u pogonu

Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
МHЕ Žirаја Žiraja Žiraja Bijelo Bučije 0,500 MW 1.75 GWh 0,063 m3 Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza
MHE Žiraja 2 Žiraja Žiraja Bijelo Bučije 0,890 MW 2.40 GWh 0,082 m3 Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza
MHE Žeželja Žeželja Žeželja Teslici 0,100 MW 1.75 GWh 0,035 m3 Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza
MHE Krupac Željeznica Željeznica Trnovo, Istočna Ilidža 0,990 MW 5.60 GWh SAS d.o.o.(Bobar elektrik d.o.o. Brod na Drini, Foča) Miodrag Stojanović, Rado Gavrić
MHE Zeleni Jadar Zeleni Jadar Zeleni Jadar Orahovica, Srebrenica 0,249 MW 0.97 GWh „GREEN ENERGY -R" d.o.o. Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o.
MHE Jovana Zeleni jadar Zeleni jadar Milići 0,940 MW 3.50 GWh Elektro Jovana d.o.o. Radosav Živković, Savo Šarac, Slavko Šarac, Željko Debelnogić
MHE Hotovlje Vrhovinska rijeka Vrhovinska rijeka Hotovlje, Kalinovik 4,680 MW 11.00 GWh 0,114 m3 Delaso d.o.o. Zdenko Marković
MHE Preliv Vrelo Vrelo Čajniče 0,249 MW 1.15 GWh 0,033 m3 "CREDO INVEST RS" d.o.o. "Credo agency"
MHE Bočac 2 Vrbas Vrbas Bočac 8,760 MW 41.60 GWh ZP Hidroelektrane na Vrbasu -Bočac 2 a.d. dioničari
MHE Kućna turbina Vrbas Vrbas Krupa na Vrbasu 0,568 MW 4.55 GWh MH Elektroprivreda RS MP a.d. Trebinje -ZP; HE na Vrbasu a.d. dioničari
MHE Divič Vrbanja Vrbanja Kruševo Brdo 2,325 MW 4.86 GWh Eling male hidroelektrane d.o.o. Dragoljub Malić
MHE Kruševo Brdo Vrbanja Vrbanja Kruševo brdo, Kotor Varoš 0,265 MW 1.49 GWh Pure energy d.o.o.
MHE Velika Jasenica Velika Jasenica Velika Jasenica Blatnica 0,650 MW 1.50 GWh 0,043 m3 Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza
MHE Novakovići Ugar Ugar Kneževo 4,900 MW 18.50 GWh EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. INTERENERGO d.o.o.
MHE Zapeće Ugar Ugar Kneževo 4,100 MW 14.94 GWh EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. INTERENERGO d.o.o.
MHE Čemerno Trtorišnica Trtorišnica Gacko 0,200 MW 0.86 GWh Strajko Inženjering d.o.o. Goran Pavlović
MHE Sitonija Tisovača Tisovača Gornji Podgradci, Gradiška 0,249 MW 0.90 GWh „SETTE ENERGY“ d.o.o. Darko Šljivar, IMMOBILIARE S.ANNAd.o.o, MIRKO MANNINO
MHE Tišča Tišča Tišča Vlasenica 2,046 MW 4.45 GWh 0,155 m3 EDP Elektro-Bijeljina a.d. dioničari
MHE Sućeska R-S-1 Sućeska Sućeska Strgačina 1,800 MW 7.15 GWh ERS male hidroelektrane d.o.o. (Energy Zotter Bau) Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH
MHE Sućeska R-S-2 Sućeska Sućeska Strgačina 1,099 MW 4.69 GWh ERS male hidroelektrane d.o.o. (Energy Zotter Bau) Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH
MHE Vlasenica Studeni Jadar Studeni Jadar Gornji Zalukovik, Vlasenica 0,900 MW 4.40 GWh 0,132 m3 MH „ELEKTROPRIVREDA RS“ dioničari
MHE Studena Studena Studena Ugodnovići 0,945 MW 3.78 GWh 0,094 m3 Eling male hidroelektrane d.o.o. Dragoljub Malić
MHE Studena 2 Studena Studena Krivaja 0,249 MW 1.05 GWh Gm energija d.o.o. Dragoljub Malić, Ružica Đekić, Tihomir Lalić, Zoran Đekić
MHE Stopani 2 Stopanska rijeka Stopanska rijeka Stopan, Kotor Varoš 0,249 MW 0.99 GWh „Energija vode“ d.o.o. Dragiša Kovačević, Ljubinko Kostić, Mile Todić, Željko Piljagić
МHЕ Štеdrić Štedrić Štedrić Bašići 0,850 MW 3.52 GWh 0,078 m3 Zemx d.o.o. Fadil Sejdić, Munevera Salihović, Munir Selman
MHE Štedrić 1 Štederić Štederić Milići 0,580 MW 3.52 GWh 0,014 m3 Zemx d.o.o. Fadil Sejdić, Munevera Salihović, Munir Selman
MHE Medna Sana Sana Donji Vrbanji 4,900 MW 20.99 GWh EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. INTERENERGO d.o.o.
MHE Mesići-nova Prača Prača Rogatica 4,900 MW 23.90 GWh 0,530 m3 ERS-MP a.d., ZP Elektrodistribucija a.d. Državna svojina
MHE Dub Prača Prača Rogatica 9,500 MW 46.74 GWh Hidroinvest d.o.o. Tihomir Brajković
MHE Ustiprača Prača Prača Ustiprača 6,900 MW 35.35 GWh Hidroinvest d.o.o. Tihomir Brajković
MHE Glavica Pliva Pliva Šipovo 1,473 MW 9.52 GWh 0,200 m3 BBB d.o.o(ELP d.o.o.) MO HERC Društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, Zoran Lujić
MHE Paklenica Paklenica Paklenica Doboj 0,200 MW 1.80 GWh JP Elektro Doboj a.d. Državna svojina
МHЕ Оtеšа B-O-2 Oteša Oteša Foča 1,600 MW 5.60 GWh Otеšа MHE d.о.о. Bičakčić d.o.o. Sarajevo, Davor Jenko, Mladen Elez, SIMING TRADE d.o.o. Foča
MHE Mlečva Mlečvanska rijeka Mlečvanska rijeka Bratunac 0,250 MW 1.66 GWh Green energy R d.o.o. Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o.
MHE Miljacka Miljacka Miljacka Bulozi, Istočni Stari Grad 2,124 MW 8.45 GWh 0,436 m3 Green energy d.o.o. Vladimir Luledžija
MHE Bk2 Krupica Krupica Miljevina, Foča 0,250 MW 1.35 GWh 0,081 m3 MHE Krupica d.o.o. Mladen Elez, Novica Ivanović
MHE Klobučarica Klobučarica Klobučarica Dražljevo, Gacko 0,247 MW 1.39 GWh Strajko Inženjering d.o.o. Goran Pavlović
MHE Podivič Kasindolska rijeka Kasindolska rijeka Istocno Sarajevo, Trnovo 0,995 MW 4.75 GWh Buk d.o.o. Upgrade Energy evidentirano kod Federalne javne službe za ekonomijumala i srednja preduzeća
MHE Otoke 1 Janj Janjina Popuže, Šipovo 0,032 MW 0.21 GWh Piljić Slavko s.p. Slavko Piljić
MHE Jablanica Jablanički i Dubnički potok Jablanički i Dubnički potok Višegrad 0,950 MW 4.20 GWh Energreen d.o.o. Alenka Kosorić, Dragan Šušak, Dragoslav Mitrašinović, Nenad Marković
MHE Ilomska Ilomska Ilomska Kneževo 4,800 MW 16.00 GWh 0,104 m3 Eling male hidroelektrane d.o.o. Dragoljub Malić
MHE Grabovička rijeka Grabovička rijeka Grabovička rijeka Grabovica, Kotor Varoš 0,700 MW 2.70 GWh E-promet d.o.o.(BB-promet d.o.o.Gradiška) Dejan Radumilo, Pero Radumilo
MHE Grabovica Grabovička rijeka Grabovička rijeka Vraneševići 0,250 MW 1.66 GWh Green energy R d.o.o. Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o.
MHE Govza B-G-1 Jeleč Govza, Govza Miljevina, Foča 5,500 MW 19.00 GWh Elektros d.o.o. Braco Stupar, Dragan Pilipović, Nada Storbera, Ostoja Storebra
MHE Jeleč Govza Govza Jeleč, Foča 4,800 MW 17.95 GWh Petrol hidroenergija d.o.o. Dragoljub Malić, PETROL Slovenska energetska družba dd Ljubljana
MHE Golubača Golubača Golubača Gradiška 0,250 MW 0.90 GWh „SETTE ENERGY“ d.o.o. Darko Šljivar, IMMOBILIARE S.ANNAd.o.o, MIRKO MANNINO
MHE Medoš Drinjača Drinjača Zvornik 5,097 MW 18.04 GWh 0,851 m3 Medoš one d.o.o. MINECO LIMITED
MHE Ispod Kušlata Drinjača Drinjača Drinjača 0,980 MW 6.50 GWh Eta energy d.o.o. Božo Pilipović, Marija Surla, Miloš Okanović, Vitomir Tomić, Željko Surla
MHE Demićka Demićka rijeka Demićka rijeka Ćorkovići, Kotor Varoš 0,249 MW 0.90 GWh DSM elektrus d.o.o. Dragoslav Jotanović, Sandra Pačavra
МHЕ Crkvinа Crkvina Crkvina Očauš, Teslić 0,250 MW 0.97 GWh Теslа d.о.о. Jelisija Jovićević
MHE Do Bregava Bregava Berkovići 2,000 MW 9.28 GWh Strajko d.o.o. EURO-IZGRADNJA d.o.o. Kiseljak, Goran Pavlović, Tihomir Brajković
MHE Bistrica B-5A Bistrica Bistrica Dobro polje 3,930 MW 14.50 GWh 0,200 m3 Taubinger elektrik d.o.o. (Anton Kittel Muhle Gmbh). Anton Kittel Muhle Plaika GmbH, Tanja Duvnjak
Entitet: Federacija BiH
Kanton: Kanton Sarajevo
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE Bogatići Nova Željeznica Željeznica Bogatići, Trnovo 9,960 MW 40.54 GWh 0,300 m3 MH "ELEKTROPRIVREDA" - J.P. Elektroprivreda BiH d.d.(28%), Elektroprivreda RS (72%) Državna svojina
Kanton: Srednjebosanski kanton
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE Zaseljački potok Zaseljački potok Zaseljački potok Travnik 0,339 MW 1.16 GWh 0,032 m3 Kamenjak-cop d.o.o. Munira Softić
MHE Ružnovac Vrbas Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje 0,992 MW 4.78 GWh 0,120 m3 Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana
MHE Voljevac Vrbas Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje 0,950 MW 4.10 GWh 0,271 m3 ELEKTRO GRUPA d.d. dioničari
MHE Vileška Vrbas Vileški potok Naslje Potočari, Bugojno 0,344 MW 1.93 GWh 0,048 m3 Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman
MHE Jelići Vrbas Vrbas Naselje Jelići, Gornji Vakuf - Uskoplje 1,350 MW 6.31 GWh 0,075 m3 Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana
MHE Sastavci Vrbas Vrbas Gornji Vakuf 0,704 MW 3.15 GWh 0,012 m3 Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana
MHE Torlakovac Sokolinski potok Vrbas Torlakovac 0,470 MW 2.20 GWh 0,033 m3 Vrbas energija d.o.o. Šaha Halep
MHE Prusac 1 Prusačka rijeka Prusačka rijeka Prusac, Donji Vakuf 0,500 MW 4.54 GWh 0,104 m3 Comprex d.o.o. Samir Smajić
MHE Mujada Prusačka rijeka Prusačka rijeka Donji Vakuf 1,282 MW 7.59 GWh 0,080 m3 Grid bh d.o.o. Hamdija Hadžić, PCC DEG Renewables GmbH, SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, Sabahudin Biševac
MHE Pršljanica 1 Pršljanica Pršljanica Naselje Vesela, Bugojno 0,200 MW 1.25 GWh 0,038 m3 Vesna-S d.o.o. Husejin Smajić
MHE Pršljanica 2 Pršljanica Pršljanica Naselje Vesela, Bugojno 0,350 MW 3.06 GWh 0,038 m3 Vesna-S d.o.o. Husejin Smajić
MHE Poljanski-Grabantski potok Poljanski potok Vrbas Vinac 0,550 MW 0.35 GWh 0,004 m3 Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska
MHE Nevra Nevra Nevra Naselje Deževice, Kreševo 0,040 MW 0.37 GWh Nevra d.o.o. Davorin Buljan, Ivica Miletić, Kristijan Koštroman, Vedrana Miličević Duno, Zoran Baban
MHE LAŠVA MERDANI Lašva Lašva Merdani, Busovača 2,543 MW 11.52 GWh 0,258 m3 HE Grablje d.o.o. Enes Čemer
MHE Lašva Lašva Lašva Vitez 0,980 MW 5.56 GWh G-tank d.o.o. Ivan Gudelj
MHE Vitez-1 Lašva Lašva Vitez 1,200 MW 6.10 GWh MHE-V-I d.o.o. Toni Matošević
MHE Dubrava Kozička rijeka Vrbas Gornji Vakuf 3,147 MW 13.79 GWh 0,055 m3 Eko-elektron d.o.o. Kerim Kasumović, Marta Knežević
MHE Mošćani Kozica Kozica Mehurić - Travnik 0,749 MW 3.79 GWh 0,068 m3 Comprex d.o.o. Samir Smajić
MHE Kasumi Kasumi Kasumi Vinac,Jajce 0,550 MW 0.38 GWh 0,002 m3 Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska
MHE Mujakovići Jezernica Jezernica Naselje Prokos, Fojnica 1,536 MW 8.18 GWh 0,095 m3 PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari
MHE Jezernica Jezernica Jezernica Naselje Prokos, Fojnica 1,294 MW 4.09 GWh 0,030 m3 PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari
MHE Hum Jasenica Jasenica Naselje Fazlići, Travnik 0,648 MW 3.21 GWh 0,100 m3 Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman
MHE Ivančica Ivančica Ivančica Busovača 0,497 MW 1.82 GWh 0,063 m3 Bioenergi d.o.o. Davor Šakić, Miroslav Duno
MHE Glasinac Glasinac Vrbas Naselje Vinac, Jajce 0,110 MW 0.74 GWh 0,006 m3 Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska
MHE Duboko Dubočki potok Dubočki potok Naselje Duboko, Novi Travnik 0,400 MW 2.79 GWh 0,016 m3 Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman
MHE Smrčevica Desna Desna Gornji Vakuf-Uskoplje 0,559 MW 2.11 GWh 0,070 m3 Val brana d.o.o. Slavko Gudelj
MHE Brestavni potok Desna Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje 0,980 MW 3.45 GWh 0,057 m3 Turbina d.o.o. Franjo Bojanić
MHE Duboki potok Desna Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje 0,818 MW 4.06 GWh 0,070 m3 Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana
MHE Derala Deralski potok Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje 0,234 MW 1.01 GWh 0,012 m3 Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana
MHE Kordići Bunta Bunta Bugojno 0,760 MW 3.78 GWh 0,096 m3 Pro-el d.o.o. Haris Pinjo, Ismet Mulalić, Selma Pinjo
MHE Pogledala Borovnica Borovnica Fojnica 0,437 MW 2.29 GWh 0,052 m3 Kara-drvo d.o.o. Davud, Z.z. Karahmet, Zekija Karahmet
MHE Grablje Borovnica Borovnica Fojnica 0,354 MW 2.15 GWh 0,028 m3 Kara-drvo d.o.o. Davud, Z.z. Karahmet, Zekija Karahmet
MHE Bila Voda Bila Voda Bila Voda Naselje Vinac, Jajce 0,550 MW 0.34 GWh 0,003 m3 Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska
MHE Dolac Bila Lašva Naselje Dolac, Travnik 0,585 MW 2.27 GWh 0,435 m3 MiniWat d.o.o. Salko Selman
MHE Podstinje Bila Bila Travnik 0,420 MW 1.67 GWh 0,300 m3 Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman
MHE Kaćuni Kozica Kozica Busovača 0,550 MW 2.50 GWh 0,147 m3 SHPP d.o.o. Amer Jerlagić, Salih Jerlagić
MHE Majdan Kozica Kozica Fojnica 2,635 MW 11.12 GWh 0,080 m3 PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari
MHE Botun Kozica Kozica Naselje Botun, Fojnica 1,043 MW 3.88 GWh 0,090 m3 PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE Zagradačka Zagradačka Zagradačka Gračanica, Prozor - Rama 0,800 MW 4.16 GWh 0,030 m3 Zagradačka d.o.o. Alojzije Papak, Ivan Papak, Oliver Papak
MHE Veliki Duboki Potok Trešanica (Duboki potok) Trešanica (Duboki potok) Bradina 0,418 MW 1.89 GWh 0,030 m3 DF gradnja d.o.o. Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović
MHE Trešanica T-4 Trešanica Trešanica Bradina-Šunji 1,218 MW 6.20 GWh 0,090 m3 Amitea d.o.o Senad Husnić
MHE Duboki potok Trešanica Duboki potok Bradina 0,808 MW 3.58 GWh 0,050 m3 DF gradnja d.o.o. Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović
MHE Trešanica T-3 Trešanica Trešanica Konjic 2,915 MW 12.06 GWh 0,070 m3 MHA Energogrup d.o.o. Marinko Čališ, Muamer Kurtović, Senadin Murtić
MHE Kraljuščica 1 Kraljuščica Kraljuščica Kralupi 3,465 MW 12.50 GWh 0,170 m3 Amitea II d.o.o. Senad Husnić
MHE Kraljuščica 2 Kraljuščica Kraljuščica Kralupi 4,478 MW 18.95 GWh 0,283 m3 Amitea II d.o.o. Senad Husnić
MHE Duščica Duščica Duščica Prozor -Rama 0,515 MW 2.40 GWh 0,165 m3 Ing-eko d.o.o. Nikola Kozina
MHE Zlate Doljanka Doljanka Zlate 4,520 MW 18.34 GWh 0,436 m3 Eko-vat d.o.o. Mirza Teletović
MHE Crima Crima Crima Lug, Prozor - Rama 1,270 MW 7.16 GWh 0,050 m3 Ecco crima d.o.o. Mara Ivandić
Kanton: Unsko-sanski kanton
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE Bihać Una Una Bihać 0,160 MW 0.60 GWh J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina
MHE Krušnica Krušnica Krušnica Bosanska Krupa 0,460 MW 1.60 GWh J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE Vareš Stavnja Stavnja Vareš 0,980 MW 3.85 GWh 0,225 m3 Eko-energy d.o.o. Amir Školjić, Zahir Školjić
MHE Pepelari Pepelarska rijeka Pepelarska rijeka Žepče 0,448 MW 3.29 GWh 0,041 m3 Emy d.o.o. Mirel Jabandžić
MHE Čajdraš Kruščica Kruščica Čajdraš, dovodni cjevovod pitke vode Kruščica-Zenica 0,485 MW 3.63 GWh JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Državna svojina
MHE Podjezera Jezeračka i Stupnička rijeka Jezeračka i Stupnička rijeka Zenica 0,650 MW 5.50 GWh 0,086 m3 Eko-energy d.o.o. Amir Školjić, Zahir Školjić
MHE Čardak Gostović Gostović Čardak 0,945 MW 4.51 GWh 0,560 m3 Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg
MHE Rujevica Ušće Gostović Gostović Lužnica 0,714 MW 2.60 GWh 0,257 m3 Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg
MHE Kamenica Gostović Gostović Zavidovići 0,778 MW 2.66 GWh 0,248 m3 Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg
MHE Botašnica - Ušće Gostović Gostović Lužnica 0,921 MW 3.78 GWh 0,136 m3 Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg
MHE Bistričak Bistričak Bistričak Nemila 0,990 MW 4.35 GWh 0,118 m3 Feko-Energy d.o.o. Ermin Bureković, Kenan Bureković
Kanton: Tuzlanski kanton
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE Modrac Spreča Spreča Lukavac 2,000 MW 11.98 GWh 4,700 m3 J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina
MHE Spreča Spreča Spreča Orahovica Donja, Gračanica 0,900 MW 5.50 GWh „EHH -HIDROENERGIJA“ d.o.o. Anto Zeko, Sulejman Osmanović
MHE Snježnica Snježnica Snježnica Snježica 0,500 MW 1.00 GWh 0,030 m3 J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina
Kanton: Zapadnohercegovački kanton
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE - 1 Posušje Ričina Ričina Senjakovina, Posušje 0,400 MW 2.50 GWh 0,050 m3 J.P. Vodovod d.o.o. Državna svojina
MHE Buk Lištica Lištica Knešpolje 0,289 MW 1.20 GWh Hidroelektrana Buk d.o.o. Ivica Lukenda, Mario Lukenda
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Rijekasort ascending Vodotok Mjesto Snaga God. proiz. Biol. min. Investitor Vlasnici
MHE Kaljani Prača Prača Prača 1,211 MW 4.85 GWh 0,258 m3 Energonova d.d. dioničari
MHE Osanica Osanica Osanica Goražde 1,084 MW 4.75 GWh 0,100 m3 J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina
MHE Osanica 4 Osanica Osanica Žilići 0,630 MW 2.58 GWh 0,050 m3 Eco energy d.o.o. HLV GmbH Anzing, Muamer Jarović
MHE Kosova Kosovska rijeka Kosovska rijeka Foča 0,500 MW 2.13 GWh 0,022 m3 Eko-rem d.o.o. Bičakčić d.o.o. Sarajevo, Elvedin Kantardžić, Opes d.o.o. Sarajevo, Sarajevo International d.o.o. Sarajevo
MHE Čemernica Čemernica Čemernica Kaljani 0,500 MW 2.10 GWh 0,030 m3 Energonova d.d. dioničari