Elektroprivreda BiH

Na redu je Neretvica!

U opštini Konjic održan je sastanak između predstavnika opštine, preduzeća JP "Elektroprivreda BiH"i konzorcija kojeg čine "GPI" iz Konjica i "Amitea" Mostar. Tema je bila gradnja malih hidroelektrana u dolini Neretvice. 

Subscribe to RSS - Elektroprivreda BiH