Zakon o zabrani malih hidroelektrana na čekanju – da li federalna vlada i parlament rade za vlasnike mhe?

Otvoreno pismo Federalnoj vladi i Parlamentu Federacije BiH
 

Još uvijek nije usvojen Zakon o izmjenama Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, koji je na prijedlog Vlade FBiH, u nacrtu izglasao Predstavnički dom još 30.04.2021. godine, a potom i Dom naroda – 9.12.2021. godine.

Tekst ovog Zakona staje na jednu stranicu i vrlo je jednostavan.

Javna rasprava o tekstu Zakona je okončana prije dva i po mjeseca.

Izmjene predviđaju zabranu izdavanja novih energetskih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana (mHE).

To je dosad jedini korak ka realizaciji zaključka Predstavničkog doma iz juna 2020. godine o potpunoj zabrani gradnje MHE i reviziji svih do sada izdatih dozvola i saglasnosti.

Iako zaključak predviđa i reviziju postojećih projekata, Vlada nikad ništa nije poduzela da se to ostvari. A sada je i ovo jednostavno pravno rješenje gorućeg problema po našu životnu sredinu u nezvaničnoj blokadi.

Mi, Čuvari rijeka, ne vidimo nikakvog razloga da se dalje odlaže stavljanje Zakona na definitivno usvajanje u Vladi i Parlamentu Federacije.

Čemu onda čekanje?

Činjenica da Parlament tokom ljeta u izbornoj godini praktično ne zasjeda, a da Vlada već treći mjesec odlaže usvajanje navodi nas na zaključak da se ovim indirektno ohrabruju graditelji MHE.

Podrškom zabrani MHE na sav glas ubirali su se politički poeni. Sada se u tišini radi protiv zabrane. To može ići na ruku samo graditeljima MHE koji ne miruju i odlaganje koriste za planiranje i izgradnju novih objekata – svakodnevno se podnose novi zahtjevi za koncesione ugovore i razne dozvole. Svaki taj projekat znači smrt (još) jedne rijeke.

Ukoliko se Zakon smjesta ne uputi u Parlament i ukoliko ga u ovoj, nepromijenjenoj formi na prvoj sljedećoj sjednici ne usvoje zastupnici oba doma Parlamenta Federacije BiH, otvoren je put da se svi namjeravani projekti gradnje MHE realizuju i njihovim vlasnicima obezbijedi značajan profit od javnog dobra za narednih nekoliko decenija.

Mi, ljudi ove zemlje, ostali bismo tako bez jednog od najvrjednijih prirodnih dragocjenosti – naših divljih rijeka.

Za stavljanje na dnevni red sjednice Vlade odgovorni su premijer Vlade Fadil Novalić (SDA) i nadležni ministar Nermin Džindić (SBB).
Za stavljanje na dnevni red Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH odgovoran je predsjedavajući Doma Mirsad Zaimović (SDA).
Za stavljanje na dnevni red Doma naroda  Parlamenta Federacije BiH odgovoran je predsjedavajući Doma Tomislav Martinović (HDZ).

Čuvari rijeka namjeravaju bez posustajanja rijeke braniti na samim rijekama. Kao i dosad, bez oklijevanja ćemo stati pred bagere – ali ćemo isto tako odlučno krenuti u predizbornu antikampanju. Protiv svih onih koji su izdali interese stanovnika i stanovnica ove zemlje i podržali tajkunsku kliku.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine

 

20/04/2022