Zahtjevi građana Jajca na čekanju

Vijest da se planira gradnja dvije male hidroelektrane svega nekoliko stotina metara od svjetski poznatog Plivskog vodopada i nacionalnog spomenika u Jajcu izazvala je mnoštvo reakcija u javnosti, a stav o ovom pitanju iznijeli su i predstavnici građana i nevladinih udruga.

Njihovi zahtjevi su jasni, traže odgađanje planirane javne rasprave za ove dvije male hidrolelektrane dok se ne formira novo Općinsko vijeće koje se može izjasniti o proceduri za dodjelu koncesija planiranim objektima.  Jedan od argumenata predstavnika nevladnih organizacija koje se protive izgradnji malih hidroelektrane je da gradnja ovih postrojenja nije planirana Prostornim planom. Međutim, općinske strukture u Jajcu, prema još uvijek nezvaničnim informacijama, ne namjeravaju uvažiti prijedloge građana i nevladinih udruga, budući da je vrlo izvjesno da će   datum za održavanje javne rasprave ipak ostati 9. decembar 2020. godine.

Negodovanje povodom održavanje javne rasprave u žurbi iznijeli su i predstavnici organizacije WWF Adria koji  navode u svom saopštenju da je ovakav način organiziranja javne rasprave bez formiranog novog saziva Općinskog vijeća korištenje rupa u zakonu i trenutne loše epidemiološke situacije i da  ovakvo postupanje  javne vlasti u Jajcu predstavlja   onemogućavanje adekvatnog sudjelovanje lokalne zajednice, koja se i javno protivi ovim projektima.

U njihovom saopštenju navodi se, između ostalog, da bi gradnja dvije male hidroelektrane na rijeci Plivi dodatno poremetila hidrologiju rijeke Plive, koja već trpi značajne utjecaje zbog HE „Jajce I“. Time bi se ugrozio biljni i životinjski svijet koji ovisi o rijeci, ali i kulturna, turistička, rekreativna i sportska ponuda grada Jajca. Istovremeno, nanijela bi se i direktna financijska šteta lokalnoj zajednici i svim građanima Bosne i Hercegovine, čijim bi se sredstvima financiralo uništavanje još jedne rijeke.

Pored  njih oglasili su se i predstavnici Javne ustanove Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu  i razvoj turističkih potencijala grada Jajca  putem saopštenja u kojem se navodi da su Plivska jezera  nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine  „Kulturni-krajolik – Plivska jezera s kompleksom mlinova na Plivi kod Jajca“ i samim time uživaju najveću zaštitu  države. Eventualno korištenje prirodne baštine na ovakav način u suprotnosti je s planskim dokumentima općine Jajce, Kantona i Federacije BiH, jer se Plivska jezera identificiraju kao značajna prirodna i kulturna baština Bosne i Hercegovine.

Građani i predstavnici nevladinih udruga u svojim zaključcima koje su uputili nadležnima navode da  su uvidom u projektnu dokumentaciju, došli do podatka da bi se za vrijeme minimalnih voda na Velikom Plivskom jezeru, voda za MHE “Elektrobosna” i MHE “Pijavice” crpila pumpama iz Malog plivskog jezera. Ovaj zabrinjavajući podatak navodi na zaključak da bi nizvodno od pumpe u Malom plivskom jezeru, protok vode bio sveden do ispod biološkog minimuma, što direktno vodi ka totalnoj devastaciji Malog Plivskog jezera. Ovakav način eksploatisanja vodenih kapaciteta rijeke Plive je štetan, opasan i vodi ka dugotrajnom uništenju Velikog i Malog plivskog jezera, te korita Plive.

Dalje, navodi se da bi rad MHE “Elektrobosna” i MHE “Pijavice”  dodatno ugrozio nesmetan rast i razvoj biljnog i životinjskog svijeta nizvodno od Mlinčića, gdje se mrijesti riba pastrmka. Oscilacije vodostaja i smanjen protok vode utiču i na život sedrenjašica, algi zaduženih za nesmetano stvaranje sedre. Napominjemo da su alge sedrenjašice jedna od najvažnijih komponenti eko sistema sedrotvornih rijeka, kakva je Pliva, te je njihov sastav od velike važnosti u procjeni ekološkog stanja slatkovodnih rijeka.

Ukoliko nadležne strukture u Jajcu odluče da javnu raspravu organiziraju u žurbi, u jeku pandemija i pogoršane epidemiološke situacije, uprkos jasnim argumentima i zahtjevima građana i nevladinih udruga, opredijelit će se za uvažavanje interesa  investitora i za gušenje   volje i glasa  naroda. 

 

 

06/12/2020