Sječa drvoreda i početak radova za mHE na rijeci Jablanici

Posljednjih dana na teritoriji opštine Višegrad  mještani su primjetili aktivnosti za koje sumnjaju da su početni radovi na izgradnji malehidroelektrane na rijeci Jablanica. Drvored  sa obje strane rijeke na cijelom jednom dijelu toka je posječen.  

Rijeka Jablanica je postala predmet investitorskog interesa prije dvije godine kada su počele prve aktivnosti u vezi dobijanja potrebnih dozvola za izgradnju derivacionih MHE na ovoj rijeci. 

Zabrinuti zbog iskorištavanja vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID 19, građani ovog područja koji su se okupili oko udruženja Eko centar će od nadležnih institucija u narednom periodu tražiti dostavljanje slijedeće dokumentacije:

- Ekološku dozvolu za hidroelektranu Jablanica, čija je gradnja planirana na Jablaničkom i Dubičkom potoku u opštini Višegrad

- Građevinsku dozvola za hidroelektranu Jablanica
- Urbanističku dozvola za hidroelektranu Jablanica
- Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu za MHE Jablanica

U slučaju da je donesena Odluka da ne postoji potreba za izradu SPUO za pomenutu MHE, zahtijevaće dostavljanje Odluke: Datum i mjesto održavanja javne rasprave povodom projekta izgradnje MHE Jablanica za koju mještani sumnjaju da nije održana, zajedno sa spiskom učesnika i zapisnik sa navedene javne rasprave. U slučaju da javna rasprava nije održana,  odlučni su da traže  obrazloženje za neodržavanje javne rasprave koje su, napominjemo, obavezne u slučaju realizacije projekata koji podrazumijevaju izmjene u strukturi okoliša.

Udruženje građana Eko centar 

 

 
13/04/2020