Poziv na javnu raspravu za mHE ''Zlate''

Udruženja građana za Doljanku je apelovalo Regulatornoj komisiju za energiju u FBiH da prilikom izdavanja dozvole za rad MHE Zlate na Doljanci, pored dokaza koje su im priložili u komentarima na nacrt dozvole i dopune koju su napravili, a koji se odnose na niz nepravilnosti  i kršenja zakona, uzmu  u obzir i zaključak Parlamenta koji je obvezujući za sve institucije u FBiH, a koji se odnosi na zabranu dalje gradnje malih hidroelektrana i shodno tome ne izdaju traženu dozvolu.

 

         

                                                                                    foto sa portala Građani u akciji

FERK je na današnjoj sjednici 23.07.2020. donio zaključak kojim je odobren Zahtjev za stjecanje statusa umješača Udruženju građana „Za Doljanku“ Jablanica. Podnositelj tog zahtjeva dokazao je postojanje izravnog interesa za sudjelovanje u postupku javne rasprave za „EKO-VAT“ d.o.o. iz Jablanice. Formalna rasprava u postupku po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u hidroelektrani „Zlate“, (na vodotoku rijeke Doljanke, naselje Zlate, općina Jablanica) održat će u prostorijama FERK-a, na adresi Kneza Domagoja 12 A, Mostar, 12.8.2020. godine u 11 sati.

U formalnoj raspravi mogu sudjelovati radnici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješač. Zainteresirana javnost moći će pratiti formalnu raspravu isključivo video linkom, za što je potrebno dostaviti prijavu na adresu FERK-a, Kneza Domagoja 12 A, u Mostaru ili na elektroničku adresu [email protected] najkasnije do 10.8.2020. godine do 12 sati.

 

 

 

23/07/2020