PORUKA PARLAMENTU FBIH: IMATE ISTORIJSKU PRILIKU DA NAŠE RIJEKE SPASITE OD MHE - NEMOJTE JE PROKOCKATI RADI ŠAKE PROPALIH LOBISTA!

Vlada Federacije BiH uputila je u proceduru Nacrt Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji FBiH.

Najvažniji elementi dopuna su plod višegodišnje borbe ljudi s rijeka protiv malih hidroelektrana:

  • Potpuno se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane.
  • Dozvolu mogu tražiti samo oni vlasnici MHE koji već imaju potpisane koncesione ugovore.
  • Zahtjev moraju uputiti u roku od tri godine nakon usvajanja Zakona.
  • Zahtjev se upućuje Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije.

Obustava izdavanja novih energetskih dozvola značila bi obustavu gradnje novih malih hidroelektrana za koje u ovom trenutku nema koncesionog ugovora. Time bi se zapravo prekinula praksa izdavanja novih koncesija, jer koncesije izdate nakon stupanja na snagu ovih izmjena neće biti osnova za energetske dozvole.

Bez energetske dozvole – nema građevinske dozvole za MHE. Bez građevinske dozvole – nema gradnje MHE.

Ovo međutim ne znači kraj borbe za rijeke nego možda i njeno zaoštravanje.

Prije svega, možemo očekivati nastavak nastojanja da se izgradi još dvadesetak MHE, za koje je već prikupljena propisana dokumentacija kao i da se pokuša ubrzati izdavanje dozvola za još tridesetak, od ukupno 160 koliko je ili planirano ili u nekoj fazi prikupljanja potrebnih dozvola u Federaciji BiH.

Dalje, usvajanja zakona i izmjena u Parlamentu Federacije notorno su spora i mukotrpna. Može se očekivati pojačan pritisak na kantone radi sklapanja novih koncesionih ugovora do usvajanja Zakona.

Sasvim je izvjesno da će biti žestokog lobiranja zastupnika i stranaka, naročito u Domu naroda, te različitih vidova pritisaka.

Stoga tražimo od Parlamenta da ovaj zakon ide na hitno usvajanje, kako bi se spriječilo daljnje uništavanje rijeka. Napominjemo da je upravo Zastupnički dom Parlamenta Federacije donio zaključak o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana. Sad kad smo na pragu bar djelomične provedbe te zabrane, svako odugovlačenje i oklijevanje protivno je duhu te zabrane.

Naša poruka Parlamentu, svim zastupnicima i strankama, kao i kantonalnim vlastima jest da pomno pratimo njihove postupke.
Niko ne treba sumnjati u našu odlučnost da momentalno reagujemo na svaki pokušaj ugrožavanja naših rijeka. I dosad smo bitke za rijeke započete papirima i zakonima - dobijali kraj rijeka samih.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine

 

02/04/2021