Odzvonilo izgradnji mini-hidrocentrala?

BANJALUKA - Izgradnji malih hidrocentrala, koje uništavaju rijeke i ekološki štetno djeluju na okolinu, na šta je ukazivao veliki broj ekoloških udruženja u RS i BiH, mogao bi uskoro doći kraj.

Naime, danas je na zasjedanju Narodne skupštine RS Klub poslanika SNSD-a predložio četiri zaključka na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, među kojima je zatraženo da bude sačinjen prijedlog mjera kojima će se preispitati svi ugovori o koncesijama i status aktivnosti predviđenih ugovorima.

Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a, rekao je Srni da se u ovom dokumentu od Vlade traži da uradi analizu hidropotencijala na vodotocima i u skladu s tim analizira prateća dokumenta strateškog značaja bazirana na principima integralnog upravljanja vodama i korištenja vodnih snaga na prostoru RS.

Prema njegovim riječima, traži se trenutno obustavljanje razmatranja svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana.

"Četvrti zaključak glasi: Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu i nadležna ministarstva da preispitaju i izmijene postojeći sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz ove vrste obnovljivih izvora električne energije", dodao je Mazalica i napomenuo da je SNSD predložio i amandman na navedeno zakonsko rješenje.

Sličan zaključak predložila je i Spomenka Stevanović, šefica Kluba poslanika Demosa, a ona smatra da je potrebno u potpunosti zaustaviti izgradnju malih hidroelektrana koje nanose nemjerljivu ekološku štetu.

Stevanovićeva je rekla da njen zaključak ide ka tome da NSRS zaduži Vladu RS da u roku od 90 dana izvrši analizu zakonske regulative i predloži promjenu s ciljem potpune zabrane izgradnje malih hidroelektrana.

"Imam i studiju Šumarskog fakulteta u kojoj su dati statistički podaci, koji govore o maloj energetskoj koristi i nemjerljivoj ekološkoj šeti prilikom izgradnje malih hidroelektrana", rekla je Stevanovićeva, kako prenosi Srna.

Ona je istakla da u oblasti koncesija treba početi sa radikalnim i energičnim radom kako bi situacija bila poboljšana.

"Parlament FBiH usvojio je Deklaraciju o zaštiti voda uz zaključak o zabrani gradnje malih hidroelektrana. To je dobra praksa koju treba da primjenjujemo i RS treba da sagleda situaciju. Činjenica je da je u BiH planirana izgradnja 400 malih hidroelektrana, što bi blokiralo 244 rijeke", rekla je Stevanovićeva.

U opoziciji pozdravljaju ova rješenja, ali kažu da su skeptični da će zaista doći do praktične promjene na terenu. Miladin Stanić, poslanik SDS-a, kako prenosi Srna, rekao je da su prihvatljivi zaključci, ali da se njihovim usvajanjem ništa neće promijeniti u oblasti koncesija.

"Ponašamo se neodgovorno prema resursima i nemamo kvalitetnu koncesionu politiku", kaže Stanić.

Petar Đokić, ministar industrije i rudarstva RS, u završnoj riječi rekao je da RS ne može rušiti izgrađene mini-centrale niti jednostrano raskidati ugovore, jer bi to imalo značajne posljedice po budžet RS. Rekao je da su mnogi ugovori sklapani 2006. godine, a da su procedure mnogo rigoroznije i da se vodi računa o prirodnim resursima RS. Naglasio je da je Vlada RS raskinula 52 koncesije te da će biti raskinuta svaka koncesija u kojoj se koncesionari nisu držali ugovora.

U Centru za životnu sredinu upozoravaju da je u BiH planirano više od 400 mini-hidrocentrala, od kojih je izgrađeno oko stotinu.

"Izgrađene mini-hidrocentrale nanijele su veliku štetu prirodi i lokalnim zajednicama, a odgovornost treba da snose oni koji su svojim potpisom dali saglasnosti za gradnju ovih po prirodu i društvo štetnih projekata", kažu oni.

01/07/2020