Na Ljutoj se ponovo aktualizira gradnja malih hidroelektrana

Koncesionar za gradnju 9 MHE na Ljutoj (Inghydro doo, Konjic) je, nakon duže pauze, intenzivirao radnje na prikupljanju potrebne dokumentacije. Podneseni su zahtjevi za dodjelu energetskih dozvola za MHE Lukavica-ušće (6. 7. 2018. g.) i MHE Palež (15. 3. 2019. g.), a MHE Lukavica-ušće je dobila dozvolu 5. 6. 2021. godine.

Tabela planiranih elektrana na rijeci Ljuta

Podsjećamo, Općina Konjic je još 2006. g. dodijelila koncesiju za gradnju čak 15 MHE na rijeci Ljuta kompaniji Turboinštitut doo (Ljubljana), putem firme kćerke Inghydro doo, Sarajevo.

“Investitor je naknadno drastično izmjenio i preprojektovao prvobitno idejno rješenje u sistem od 10 elektrana, pri čemu je iz rješenja izbacio 5 MHE manje snage (pritoke i izvorišni dio rijeke), a u istovremenu u sistem uplanio tri pribranske, akumulacione elektrane sa visinama brana od 30-ak metara, te pripadajućim akumulacijama (3 – 4 km dužine). U procesu Procjene uticaja na okolinu investitor je bez problema dobio okolinske dozvole 2013. g., bez obzira na brojne prigovore i zamjerke u procesu PUO.

Ekološka udruženja iz Konjica i Sarajeva su odmah podnijeli tužbu i u upravnom sporu uspjeli na sudu oboriti predmetne dozvole. Nakon toga Općina Konjic je koncesiono pravo 2014. g. dodjelila firmi kćerci: Inhydro, Sarajevo, a koja je u međuvremenu promijenila vlasnika (Kolektor doo, Ljubljana). Nakon toga, investitor je 2017. g. ponudio novo rješenje od 8 elektrana (7 mHE i jedna derivaciona HE, sa branom i pripadajućom akumulacijom).

Ilustrovana mapa planiranih hidroelektrana na Gornjoj Neretvi

Ipak, u ponovnom procesu okolinska dozvola je izdata za MHE Dindo 2018. godine, a za ostale elektrane dozvole su produžene. I u ovom slučaju su nevladine organizacije pokrenule na sudu upravni spor na ishodovanje okolinske dozvole za MHE Dindo, ali ovaj put sud nije uvažio argumente ekoloških organizacija i nije došlo do obaranja okolinske dozvole”, stoji u saopštenju Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva Konjic.

Rijeka Ljuta Rijeka Ljuta Rijeka Ljuta Rijeka Ljuta

Zeleni Neretva Konjic
08/10/2021
Zeleni Neretva Konjic