Kamen temeljac za 3 MHE na rijeci Bistrici bez važećih dozvola

Nakon niza afera i nikada objašnjenih desetina miliona maraka koje su potrošene, 28.12.2021. je postavljen kamen temeljac za početak građevinskih radova na izgradnji hidroelektrana na rijeci Bistrica u opštini Foča. Međutim, ni to nije prošlo bez skandala, jer je utvrđeno da HE na Bistrici nemaju važeće ekološke i građevinske dozvole.

Foto: Srna Investitor, preduzeće „Hidroelektrane Bistrica” je postavio informativnu tablu, na kojoj se navodi da se radi o pripremnim radovima na izgradnji predmetnih hidroelektrana.

„Kao osnov za početak takvih radova navode se građevinske dozvole koje su prestale da važe još 2013. i 2014. godine“, navode u Centru za životnu sredinu Banjaluka.

Dodaju da se bez važećih dozvola i prijave početka pripremnih radova nadležnoj građevinskoj inspekciji, nikakvi radovi, uključujući pripremne, ne mogu provoditi.

„Obzirom da je najavljene radove investitor svečano započeo, Centar za životnu sredinu zahtjeva provođenje hitnog vanrednog inspekcijskog nadzora od nadležnih inspektora nad vršenjem građevinskih radova. Investitor trenutno bespravno izvodi i planira izvoditi radove na osnovu nevažećih ekoloških i građevinskih dozvola, te zahtijevamo hitnu obustavu i zabranu radova do daljnjeg”, izjavila je Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.

U Centru dodaju da je inspekcijska kontrola potrebna tim prije i što za navedena postrojenja nisu nikada obnovljene ekološke dozvole, koje u momentu početka izgradnje nesporno moraju biti izdate, adekvatne i važeće.

Foto: Centar za životnu sredinu

„Nepostojanje važećih ekoloških dozvola koje prethode izdavanju građevinskih dozvola potvrđeno je i kod resornog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS. Isto Ministarstvo je nosioca projekta tek nedavno obavezalo na izradu Studije uticaja na životnu sredinu za svaku od tri planirane hidroelektrane na Bistrici, a tek po odobravanju ovih studija izdaje se građevinska dozvola“, naglasili su.

Postavili su pitanje da li je to mogući razlog nepojavljivanja resorne ministrice na jučerašnjoj ceremoniji, jer isto Ministarstvo odobrava Studiju uticaja, odnosno izdaje ekološku, a potom i građevinsku dozvolu.

„Dok navedene Studije tek treba da se izrade i budu predmetom javnih konsultacija sa širom javnosti, jasno je da nema nikakvog pravnog uporišta za izvođenje građevinskih radova bilo koje vrste. Da je ovo predstava koja nema uporište u zakonskim aktima i propisima jasno je i svima koji iole poznaju zakonski okvir, a poznavaoci ustaljenih praksi u ministarstvima Republike Srpske smatraju da se iza kulisa pripremaju “prečice” i za ovaj projekat“, zaključuju u Centru.

Portal CAPITAL otkrio je da će Republika Srpska postati po drugi put vlasnik preduzeća „HE Bistrica“, i to 11 godina nakon što je isto to preduzeće prodato firmi „Kaldera company“ Milenka Čičića za 6,8 miliona KM.

Capital.ba
30/12/2021
Capital.ba