Još jedna pobjeda za Bunske kanale

Krajem mjeseca februara donesena je Presuda u korist Ekološke udruge Majski cvijet kojom se poništava rješenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i rješenje Agencija za vodno područje Jadranskog mora koja se odnose na izdavanje prethodne vodne saglasnosti  koja je trebala da bude sastavni dio dokumentacije za projekat gradnje male hidroelektrane Bunskim kanalima.

Ovaj dokument je privremeno stopirao namjere privrednog društva ''Hercegovina-građevinsko zanatstvo'' d.o.o Mostar da kroz postupak izdavanja prethodne vodne saglanosti, u koji su, prema navodima iz Presude, propustili da obezbijede pravo zaštite interesa predstavnika ekološke udruge Majski cvijet kao zainteresovane pravne strane u ovom postupku.

Ova Presuda izdana od strane Kantonalnog-Županiskojg suda u Mostaru, potvrđuje učestalu praksu isključivanja nevladinih udruga, u ovom konkretnom slučaju ekološke udruge Majski cvijet, koje se bore za očuvanje okoliša i bosaskohercegovačkih prirodnih dragulja, da blagovremeno budu uključena u procese koji se tiču izdavanja dozvola za projekte koji narušavaju okoliš.

Ova presuda podrazumijeva vraćanje  predmeta provostepenom organu ( Agenciji)  na ponovni postupak.  

Cijeli tekst presude koja se iz dostupan na:

https://voda.ekoakcija.org/sites/default/files/scan1.pdf

04/03/2021