Investitor EKO VAT  bez komentara na javnoj raspravi

Udruženje građana “Za Doljanku” iz Jablanice koje je dobilo status umješača u procesu izdavanja dozvole za rad od strane Regulatorne komisije za električnu energije, danas  je na formalnoj javnoj raspravi iznijelo navode i dokaze o  nizu prekršenih zakona i procedura prilikom izdavanja dozvole za mHE Zlate na rijeci Doljanci.

Istakli su  kako su procedure i zakoni prekršeni od strane institucija na svim nivoima, od lokalnog  do federalnog.  Općina Jablanica nema evidentirano da je u organima mjesne zajednice Jablanica II održan zbor građana o izgradnju MHE Zlata. Dakle ,Općina Jablanica i OV donosili su odluke bez učešća zbora građana ove mjesne zajednice što je suprotno Zakonu o principima lokalne samouprave FBIH i Statutom Općine Jablanice, navedeno je u uvodnom dijelu izlaganja predstavnika Udruženja građana ‘’ Za Doljanku’’.

Dalje se navodi da je uvidom u dokumentaciju evidentno  da su parcele na kojima je predviđena gradnja ove male hidroelektrane različite u dokumentima prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti, što je za posljedicu imalo spuštanje cjevovoda u korito rijeke.

Parcele na kojima je predviđena gradnja mHE nisu u skladu sa parcelama koje su upisane u rješenjima za prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti, a također su  u suprotnosti i sa parcelama iz Rješenja o okolinskoj dozvoli.

    

                                                                                                      foto EKO AKCIJA

Istakli su i da je Studija utjecaja na okoliš izrađena je za prvobitni kapacitet mHE 3.2 MW što je ne odgovara stvarnom kapacitetu koji iznosi 4.5 MW. Ministarstvo vodoprivrede poljoprivrede i šumarstva izdalo je koncesiju za jačinu mHE od 3.2 MW što se ne podudara sa Studijom utjecaja na okoliš.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je tražilo od kantonalnog mnistarstva da dostave svu dokumentaciju izdanu po pitanju vodne i prethodne vodne saglasnosti. Ovo ministarstvo utvrdilo je propuste i povrede procedure i tražilo preisipitivanje prethodne vodne saglasnosti. Dakle. Ministarstvo poljoprvrede, vodoprivrede i šumarstva HNK izdalo je vodne saglasnosti uprkos brojnim nedostacima koji do danas nisu otklonjeni.

Predstavnici Udruženja građana ‘’Za Doljanku’’ navode da je neophodno uraditi i novu studiju ekonomske opravdanosti kao i da je projektna dokumentacija u suprotnosti sa Zakonom o vodama. Nadalje u izlaganju navode da  nije pribavljena evaluacija izvještaja o procjeni ekološki prihvatljivog protoka

Sudski postupci koj su u toku

Dva postupka jedan je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu,  upravni spor tiče se okolinske dozvole poništenja rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Pred Kantonalnim sudom u Mostaru podnesena je tužba 17.09.2019. protiv Ministarstva građenja I zaštita okoline povodom građevinske dozvole koju je izdala Služba  za upravu i prostorno uređene i stambeno građenje.

Očekujemo od FERKA da prije razmatranja izdavanja dozvole za rad uzme u obzir upitnost valjanosti do sada navedenih dozvola, kršenja zakona i propisa na koje smo u ovom postupku ukazivali te činjenicu da se rijeka Doljanka nalazi u registru prirodne baštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Također napominjemo na zaključak Predstavničkog doma Parlamenta Federacije 23.06.2020. o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije BiH. Zbog svega naprijed navedenog predlažemo FERK-u da obustavi postupak dodjele za proizvodnju električne energije  za MHE Zlata dok se ne riješe prethodna pitanja u skladu sa zakonom o upravnom postupku koja se odnosi na povrede zakona o principa lokalne samouprave, Zakona o zaštiti okoliša FBIH, Zakona o vodama i Aarhuske konvencije, naveli su u završnom dijeli izlaganja predstavnici Udruženja za Doljanku.

                

                

                                                                                          fotografja Adi Kebo (Žurnal.info)

Na sve navedeno predstavnici investitora EKO wat nisu imali niti jedan komentar.

Rasprava je zaključena u 12 43 bez mogućnosti javnosti da iznese svoje komentare.

 

12/08/2020