Građani Višegrada očekuju javnu raspravu zbog ugroženosti pitke vode

Građani Višegrada poslali su otvoreno pismo načelniku opštine.

Pismo prenosimo u cjelosti.

 

Poštovani načelniče opštine Višegrad,

Obraćamo Vam se  u ime mnogobrojnih građana naše opštine, vođeni ogromnim nezadovoljstvom povodom najavljenih gradnji malih hidroelektrana na rijekama Crni i Bijeli Rzav, kao i na rijeci Jablanica, čime će se uništiti čitav biljni i životinjskih svijet na ovim ljepoticama, njihov biodiverzitet, a ozbiljno će se narušiti zdravlje ljudi.

Naše udruženje nije protiv investicija i projekata koji će doprinijeti razvoju opštne Višegrad. Međutim, izgradnjom mHE na spomenutim rijekama, korist neće imati naša lokalna zajednica, već pojedinci, a na ovim postrojenjima uglavnom radi jedna osoba, a vrlo često niti jedna.

Građani do sada nisu bili upoznati niti su imali priliku da iznesu svoje stavove i mišljenja na javnoj raspravi za davanje ekološke dozvole za mHE Jablanica, jer ista nije ni organizovana, a jedina informacija koja je bila o ovom projektu izašla je u dnevnim novinama Blic 25.05.2018. godine i na oglasnoj tabli opštine Višegrad, čime niste učinili da ona bude lako dostupna široj javnosti. Samim tim, uskraćeno je pravo građana prema Aarhuskoj konveniciji o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu. Javna rasprava nije organizovana jer je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srspke odlučilo da se za MHE Jablanica nije potrebna studija utjecaja na životnu sredinu na osnovu koje je obavezna javna rasprava. Čime je opet pravo učešća građana kroz javnu raspravu uskraćeno.

Od Vas zahtijevamo slijedeće:

1. da ne prihvatite i ne odborite zahtjev za iskolčavanje predmetnog objekta

2. da odbijete obavještenje investitora o početku građevinskih radova i tome odložite početak istih

3. da organizujete javnu tribinu na kojoj će se iznijeti informacije o:

-koncesionom ugovoru, pripadajućim aneksima, neslaganju koncesionog perioda od 30 odnosno 50 godina, povećanju instalistane snage sa 892 kW na 950 kW, te drugim tehničkim detaljima objekta

-razlozima za davanje Rješenja kojim se investitor oslobađa obaveze izrade studija utjecaja na životnu sredinu, a samim tim i obaveze javne rasprave

-razlozima za davanje pozitivnog mišljenja nadležnih općinskih službi za dodjelu koncesije, lokacijskih uslova i druge dokumentacije poput ekološke dozvole

Očekujemo Vašu pismenu podršku i zakazivanje posebne sjednice Skupštne opštine Višegrad sa navedenom tačkom dnevnog reda, kako bi u najkraćem roku zaustavili ovu bjesomučnu ideju, jer ste vi kao predstavnik naroda dužni da radite za njegove interese.

Kao čelnoj osobi naše opštine, apelujemo da uzmete u razmatranje naše zahtjeve  podržve ovu inicijative, jer vi ste izabrani od strane naroda i treba da radite za narod, a ogromna većina naroda je protiv izgradnje mHE na našim rijekama.

Na području rijeke Rzav nalazi se i glavno izvorište pitke vode za Višegrad, te je time dovedena u opasnot i snabdijevanje grada vodom. Je li izgradnja male hidroelektrane vrijedna tolikog rizika?

 

                                        

                                                                                                 foto Eko Centar Višegrad

Očekujemo da zajednički kroz dijalog riješimo ova pitanja prije početka građevinskih radova i potencijalne štete po prirodu i zdravlje ljudi. Također, očekujemo da ćete u najkraćem roku udovoljiti našim zahtjevima, jer  se ovaj problem tiče svih nas, a ako ne bude tako, zaštitu svojih prava tražit ćemo kod sudskih organa ( iako to ne želimo), mirnim protestima i svim drugim nenasilnim oblicima građanske nesposlušnosti.

Kao nestranačko udruženje građana koje je okupljeno oko zajedničke ideje da sačuva ove rijeke, pitamo Vas šta ćete ostaviti Vašim potomcima kada nam prirodu unište bahati pojedinci?

Nemojte da ćutite na ovo, ne dozvolite da nam oduzmu ovu ljepotu pred našim očima.

Apelujemo da preduzmete sve što je u Vašoj mogućnosti, budite sigurni da mi od našeg cilja nećemo odustati, ali očekujemo i  Vašu podršku.

Preuzeto sa fb stranice Odbranimo rijeke Višegrada

 

15/07/2020