Građani Goražda žele Drinu u prvobitnom izdanju, bez zidova i zaštite.

Na javnoj raspravi o gradnji protupoplavnih zidova na obalama Drine u Goraždu danas su prezentirane tri varijante izvedbenog projekta. Javna rasprava je trebala poslužiti za doradu projekta budući da javna rasprava kad joj je bilo vrijeme uopšte nije održana. Građani su se na kraju odlučili za odbiju sve tri ponuđene varijante. Žele Drinu u prvobitnom izdanju, bez zidova i zaštite.
Ponovo su gradonačelnik i premijerka napustili raspravu nezainteresirani za ishod i mišljenje građana. Unatoč tome građani Goražda su izglasali da ne žele ovakvu zaštitu koja im oduzima krvotok grada koji grca u brojnim ozbiljnim, nerješenim problemima. Oni koji su bili poplavljeni 2010. godine izjavili su da im je draže da ih Drina i dalje plavi svakih 100 godina nego da svaki dan ostatka života provedu gledajući betonske zidove.

03/07/2020