Građani Foče traže tematsku sjednicu opštinskog vijeća povodom uništenja rijeke Bjelave

Građani okupljeni oko udruženja građana Bjelava Foča nedavno su se obratili lokalnoj samoupravi sa zahtjevom da se održi tematska sjednica povodom uništavanja rijeke Bjelave, Njihovo pismo prenosimo u cjelosti:

Udruženje građana ''Bjelava'' osnovano je s ciljem očuvanja rijeke Bjelave i drugih rijeka Foče, te promovisanjem zaštite flore i faune na području Općine Foča, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine.

Podnosilac zahtjeva zajedno sa ostalim građanima Foče ima saznanja da je Ministarstvo energetike i rudarstva RS u julu  2018. godine raspisalo javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu koncesije za dvije MHE na slivu rijeke Bjelave, a u oktobru 2018. godine potpisan je ugovor o koncesiji sa izvođačem Srbinje putevi d.o.o.

Ovim javnim pozivom prethodila su mišljenja Opštine Foča od 20.06.2016. godine i 17.03.2017. godine i mišljenje ''Izvora'' a.d Foča od 07.06.2016. godine

Iz mišljenja Opštine Foča od 17.03.2017. godine proizilazi da je investitor ''pokazao spremnost'' da ispoštuje zahtjeva ''Izvor'' a.d Foča od 07.06.2016. te da je zbog toga opravdano nastaviti dalje potrebne aktivnosti za dodjelu koncesije za izgradnju mHE Bjelava i Mala Bjelava.

 

    

                                                              foto Udruženje građana Bjelava Foča

Iz mišljenja Opštine Foča ne proizilazi da su građani učestvovali u donošenju ove odluke, iako je Zakonom o zaštiti prirode RS predviđeno da jedinica lokalne samouprava obavještava javnost o stanju prirode i  prirodnih vrijednosti na svom području, a Zakon o lokalnoj samoupravi i Statut Opštine Foča ( član 16. Statuta) predviđa učešće građana u pitanjima iz oblasti lokalne samouprave

Kao građani opštine Foča u toku postupka dodjele koncesije nisu bili upoznati sa ovim pitanje, te predlažemo Opštini Foča, Skupštini Opštine Foča da:

  • U roku od 20 dana zakaže tematsku sjednicu na temu '' Problematika izgradnje dvije mHE na slivu rijeke Bjelave'' kako bi građani na toj sjednici dali svoje mišljenje po ovom pitanju
  • Na tematsku sjednicu pozove sve zainteresovane građane
  • Zaduži nadležnu opštinsku službu da pripremi dostavi odbornicima i zainteresovanim građanima prije sjednice svu dokumentaciju koja se tiče dodjele koncesije za izgradnju MHE na rijeci Bjelavu koju Opština Foča posjeduje
  • U skladu sa čl.16 Statuta Opštine Foča razmotri građanku inicijativu-peticiju čijim potpisivanjem više od 50% ukupnog broja birača upisanih u birački spisak Opštine Foča '' izrazilo duboko nezadovoljstvo i protivljenje planiranoj izgradnji MHE na rijeci Bjelavi'' ( prilažemo kod notara ovjerenu kopiju 1006 potpisa, dana 15.07.2020. god i donese Odluku o dostavljanoj građanskoj inicijativi
  • Uputi obavještenje investitoru o zakljičcima Skuptšine sa prijedlogom da obustavi sve započete radove po osnovu dozvole za geološka istraživanja do održavanja Tematske sjednice na kojoj  će biti usvojeni konačni zaključci u vezi izgradnje MHE na Rijeci Bjelavi

 

 

20/07/2020