Pregled planiranih i izgrađenih MHE u BiH

Entitet: Federacija BiH
Status: Raskinut koncesioni ugovor
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Prolaz Prolaz Neretvica Neretvica, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.35 MW 1.12 GWh JP Elektroprivreda BIH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Gorovnik Gorovnik Neretvica Krajkovići, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.86 MW 2.99 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Plavuzi Crna rijeka Neretvica Bare, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.40 MW 1.23 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Fojnica Dragača Dragača Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.70 MW 3.36 GWh Žica DD dioničari Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Žica Fojnička rijeka Fojnička rijeka Podcitonja, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.40 MW Žica d.o.o. dioničari Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Željeznica 3 Željeznica Željeznica Dusina, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.98 MW Vizura d.o.o. Hrvoje Barbarić Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Željeznica 1 Željeznica Željeznica Trošnjik, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.92 MW 4.85 GWh Vizura d.o.o Hrvoje Barbarić Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Bakovići 1 Bistrička rijeka Bistrička rijeka Bakovići, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.17 MW 11.50 GWh Vizura d.o.o Hrvoje Barbarić Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Majdan 2 Kozica Kozica Dragačići, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.66 MW 2.48 GWh PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) Ante Zaloker, Berin Spahalić, Elvir Čimpo, Jože Aleš Zdešar, Ziad Kepeš Raskinut koncesioni ugovor Planirana Većinsko strano
MHE Vileška 2 Vileški potok Vileški potok Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.14 MW 0.56 GWh Raskinut koncesioni ugovor Planirana
MHE Jaglinac Jaglinac Jaglinac Novi Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.36 MW 1.99 GWh Hidro-el d.o.o. Elvis Lendo Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Luke Željeznica Željeznica Naselje Luke, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.57 MW 9.33 GWh Jess d.o.o. / CompanyPEEB d.o.o. Rašid Kalota, Selma Kalota Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Donji Obalj Neretvica Neretvica Neretvica, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.87 MW 8.25 GWh JP Elektroprivreda BIH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Obašćica Obašćica Neretvica Neretvica, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.59 MW 5.86 GWh JP Elektroprivreda BIH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Crna rijeka Crna rijeka Neretvica Neretvica, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 2.11 MW 8.34 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Toplica 1 Lepenica Lepenica Lepenica, Kiseljak Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.38 MW 1.86 GWh Df gradnja d.o.o. Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Gorovnik ušće Neretvica Neretvica Džanići, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 3.93 MW 16.40 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Sirijanski most Neretvica Neretvica Neretvica, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 3.03 MW 13.54 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Podhum 1 Neretvica Neretvica Lukšije, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 2.05 MW 7.97 GWh JP Elektroprivreda BIH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Podhum 2 Neretvica Neretvica Podhum, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 2.48 MW 10.27 GWh JP Elektroprivreda BIH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Duboki potok 2 Neretvica Neretvica Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 3.78 MW 14.08 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Ruste Crna rijeka Neretvica Bare, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.37 MW 1.12 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Mala Neretvica ušće Neretvica Neretvica Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.11 MW 4.85 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Poželavka Mala Neretvica Neretvica Požetva, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.37 MW 1.21 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Duboki potok 1 Neretvica Neretvica Neretvica, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.73 MW 2.71 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
Status: Idejni projekat
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE V 1 Perački potok Perački potok Vogošća Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.57 MW Pretis dd dioničari Idejni projekat Planirana
MHE Bijela B1 Bijela Bijela Jablanica Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.51 MW Rok Šinkovec S.P. KRŠKO Idejni projekat Planirana Strano
MHE V 2 Perački potok Perački potok Vogošća Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.69 MW Pretis dd dioničari Idejni projekat Planirana
MHE V 3 Perački potok Perački potok Vogošća Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.30 MW Pretis dd dioničari Idejni projekat Planirana
MHE Vrbovec Grad Jasenica Jasenica Miletići, Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.53 MW Teling DOO Fuad Softić Idejni projekat Planirana Domaće
HE Ustikolina Drina Drina Ustikolina, Foča Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 60.48 MW 236.80 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Boljača Stupčanica Stupčanica Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 4.73 MW Čalik enterji( Turska) Idejni projekat Planirana Strano
MHE Lakat Federacija BiH 1.70 MW Čalik enterji( Turska) Idejni projekat Planirana Strano
MHE Dariva Miljacka Miljacka Sarajevo Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.30 MW 1.43 GWh J.P. Sarajevo d.o.o. Državna svojina Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Zeleni vir Bioštica Bioštica Zeleni Vir, Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.70 MW JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Kozija Ćuprija Miljacka Miljacka Kozija ćuprija, Sarajevo Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.50 MW 1.43 GWh J.P. Sarajevo d.o.o. Državna svojina Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Krivaja Čunište Krivaja Krivaja Čuništa, Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton Čalik enterji( Turska) Idejni projekat Planirana Strano
MHE Bijela B2 Bijela Bijela Jablanica Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.48 MW WIND NERETVA d.o.o. Damir Latković, Fadil Spiljak Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Pijavice Pliva Pliva Pijavice, Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.46 MW 6.30 GWh "BOSIA GREEN ENERGY PROJECT" d.o.o. Abdurahman Pezo, Muhammed Šabić Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Elektrobosna Pliva Pliva Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.54 MW 7.94 GWh "BOSIA GREEN ENERGY PROJECT" d.o.o. Abdurahman Pezo, Muhammed Šabić Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Dobre vode Dobra voda Dobra voda Zenica Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.00 MW Green power d.o.o. Idejni projekat Planirana Domaće
MHE Krivače 1 Vrbas Vrbas Krivače, Donji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 5.00 MW 15.60 GWh BM-hidro d.o.o. Ilija Vujinović, MM Concept Gmbh Idejni projekat Planirana Većinsko strano
MHE Krivače 2 Vrbas Vrbas Krivače, Donji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 5.00 MW 15.60 GWh BM-hidro d.o.o. Ilija Vujinović, MM Concept Gmbh Idejni projekat Planirana Većinsko strano
MHE Podjavor Stavnja Stavnja Vareš Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.00 MW Mimi d.o.o. Alessandro Lodolo, Indira Blažević, Marco Decandia, Mersedes Giuseppin Idejni projekat Planirana Većinsko strano
Status: Planirana
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Bravnice 1 Vrbas Vrbas Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.78 MW Mukić Komerc d.o.o. i Higracom d.o.o. (Sarajevo) Armin Hadžialić, Ekrem Mukić, Mirzad Makić, Zuhdija Makić Planirana Planirana Domaće
MHE Raševik Vrbas Vrbas Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.00 MW Turbina d.o.o. Franjo Bojanić Planirana Planirana Domaće
MHE Prudi Vrbas Vrbas Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.00 MW Turbina d.o.o. Franjo Bojanić Planirana Planirana Domaće
MHE Mokronoge Šuica Šuica Šujica Federacija BiH Kanton br 10 3.79 MW 7.67 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Skucani Vakuf Bliha Bliha Skucani Vakuf, Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.05 MW 0.15 GWh Planirana Planirana
MHE Strtanj Milač Milač Tomislavgrad Federacija BiH Kanton br 10 3.79 MW 20.80 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Lučina Lučina Lučina Karići, Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.39 MW Energi-Europa d.o.o. Marko Bošnjak, Robert Banović Planirana Planirana
MHE Martin Brod Una Una Martin Brod, Bihać Federacija BiH Unsko-sanski kanton 2.00 MW BOSNA ENERGY d.o.o. Kemal Osmanović, OLEG KHELMINSKIY Planirana Planirana Većinsko strano
MHE Šuica Šuica Šuica Tomislavgrad Federacija BiH Kanton br 10 1.90 MW 4.21 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Ljuta 1 Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton Pbp d.o.o. Muhamed Novalić Planirana Planirana Domaće
MHE Modro oko Tihaljina Tihaljina Grude Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 3.74 MW 12.22 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Čemernica 1 Čemernička rijeka Čemernička rijeka Čemernica, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton Higracon doo Armin Hadžialić Planirana Planirana Domaće
MHE Klokun Mlade Mlade Ljubuški Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 3.26 MW 12.00 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Čemernica 2 Čemernička rijeka Čemernička rijeka Čemernica, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton Higracon doo Armin Hadžialić Planirana Planirana Domaće
MHE Prokoška Sivka Sivka ispod Prokoškog jezera Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.04 MW Planirana Planirana
MHE Koćuša Mlade Mlade Ljubuški Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 4.85 MW 18.40 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Bentbaša Miljacka Miljacka Bentbaša, Sarajevo Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.41 MW 2.04 GWh J.P. Sarajevo d.o.o. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Ušće (Tribija) Tribija Tribija Vareš Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton Planirana Planirana
MHE Mošćanica Mošćanica Mošćanica Mošćanica, Sarajevo Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.50 MW 1.90 GWh J.P. Sarajevo d.o.o. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Han Pobilje Tribija Tribija Vareš Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton Planirana Planirana
MHE Dobrenica Dobrenica Una Dobrenica Federacija BiH Unsko-sanski kanton Planirana Planirana
MHE Bijele vode Fojnička rijeka Fojnička rijeka Kiseljak Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.50 MW 7.11 GWh Sistem Frigo d.o.o. Josip Pravdić Planirana Planirana Domaće
MHE Megara 1 Megara Megara Maglaj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.03 MW EL-ing d.o.o. Damir Nalić, Izeta Lošić Planirana Planirana Domaće
MHE Prusac 2 Prusačka rijeka Prusačka rijeka Donji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.39 MW 2.45 GWh Higracon, d. o. o. Armin Hadžialić Planirana Planirana Domaće
MHE Kruševo Bioštica Bioštica Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 9.75 MW 21.72 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Željeznica 2 Željeznica Željeznica Bakovići Federacija BiH Srednjebosanski kanton Vizura d.o.o Hrvoje Barbarić Planirana Planirana Domaće
MHE Orlja Orlja Orlja Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.75 MW Hara green energy d.o.o. Arif Hasić, Izet Hadžić Planirana Planirana Domaće
MHE Hradar Zatoča Zatoča Kladanj Federacija BiH Tuzlanski kanton Mefa-Oil d.o.o Mefail Asani Planirana Planirana Domaće
MHE Kakanj Bosna Bosna Kakanj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 4.69 MW 22.58 GWh Planirana Planirana
MHE Žuća rijeka Žuća Žuća Kreševac, Kakanj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.06 MW 4.33 GWh Deela d.o.o. Faik Delić Planirana Planirana Domaće
MHE Tarevčica Tarevčica Tarevčica Kladanj Federacija BiH Tuzlanski kanton Mefa-Oil d.o.o Mefail Asani Planirana Planirana Domaće
MHE Ušće Mala rijeka Mala rijeka Dubovo brdo, Kakanj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.19 MW Deela d.o.o. Faik Delić Planirana Planirana Domaće
MHE Posušje 2 Ričina Ričina Senjakovina, Posušje Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 0.40 MW J.P. Vodovod d.o.o. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Breza Stavnja Stavnja Breza Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.80 MW Mimi d.o.o. Alessandro Lodolo, Indira Blažević, Marco Decandia, Mersedes Giuseppin Planirana Planirana Većinsko strano
MHE Marošići Marošićka rijeka Marošićka rijeka Dubovo brdo, Kakanj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.34 MW Deela d.o.o. Faik Delić Planirana Planirana Domaće
MHE Kravica Trebižat Trebižat Ljubuški Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 5.00 MW 21.81 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Bilješevo Bosna Bosna Bilješevo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 4.00 MW 14.90 GWh Trgošped d.o.o. Ahmed Zaimović, Alma Zaimović, Azra Zaimović - Habibović, Iso Zaimović, Lejla Zaimović - Haračić Planirana Planirana Domaće
MHE Brezičani Skakavički potok Skakavički potok Donji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.10 MW 0.44 GWh Planirana Planirana
MHE Stubica Trebižat Trebižat Ljubuški/ Čapljina Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 2.95 MW 12.75 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Skok Bliha Bliha Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 1.36 MW 4.73 GWh Planirana Planirana
MHE Striževo Drežanka Drežanka Striževo Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton Planirana Planirana
MHE Dubrava Lištica Lištica Široki Brijeg Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Hatiraj Hatiraj Bliha Donji Kamengrad, Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 1.44 MW 6.54 GWh Planirana Planirana
MHE Žlib Drežanka Drežanka Žlib Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton Planirana Planirana
MHE Luke Lištica Lištica Široki Brijeg Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton Planirana Planirana
MHE Pećina Sanica Sanica Hrustovo, Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.58 MW 2.77 GWh Elektroprivreda BiH Planirana Planirana Domaće
MHE Toplica 2 Lepenica Lepenica Lepenica, Kiseljak Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.38 MW 1.86 GWh Planirana Planirana
MHE Luke&Fratarska Mlade Mlade Ljubuški Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 2.09 MW 5.70 GWh JP Elektroprivreda HZHB d.d. Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Kamengrad Bliha Bliha Donji Kamengrad, Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 1.59 MW 7.27 GWh Planirana Planirana
MHE Dabar Dabar Dabar Dabar, Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.65 MW 2.76 GWh Planirana Planirana
MHE Kula Stavnja Stavnja Hodžići, Vareš Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 3.37 MW 13.56 GWh Ekva d.o.o. Đani Kaljić Planirana Planirana Domaće
MHE Pridvorci Tušćica Tušćica Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.21 MW 0.78 GWh Planirana Planirana
MHE Kljajići Sanica Sanica Sanski Most/Ključ Federacija BiH Unsko-sanski kanton 5.90 MW 16.09 GWh Elektroprivreda BiH Državna svojina Planirana Planirana Domaće
MHE Bilinčići Vrbas Vrbas Vina Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.30 MW Satem BH d.o.o. Birinci Ali, Celebi Vasim Planirana Planirana Strano
MHE Pavlovac Pavlovac Pavlovac Pavlovac, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.44 MW 2.29 GWh Planirana Planirana
MHE Ljutovik Bliha Bliha Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 1.04 MW 4.84 GWh Planirana Planirana
MHE Bravnice 2 Vrbas Vrbas Bravnice, općina Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.97 MW BH 4 d.o.o. Kjamil Hodžić, Nijaz Hodžić, Sead Hodžić Planirana Planirana Domaće
MHE Kijevo 1 Kijevska rijeka Kijevska rijeka Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.85 MW 5.18 GWh Planirana Planirana
MHE Zečjak Rika Rika Rika, Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.55 MW Bettoni BH d.o.o. FIN.BETA S.R.I. Planirana Planirana Strano
MHE Šerići Rika Rika Rika, Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.78 MW Bettoni BH d.o.o. FIN.BETA S.R.I. Planirana Planirana Strano
MHE Šumari Bliha Bliha Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.10 MW 0.49 GWh Planirana Planirana
Status: Planirana u prostornom planu
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Sasina 3 Sasina Sasina Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.83 MW 0.45 GWh Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Osanica 3 Osanica Osanica Goražde Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Čaplje Sana Sana Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 11.63 MW 56.82 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Planirana u prostornom planu Planirana Domaće
MHE Sasina 1 Sasina Sasina Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.31 MW 0.12 GWh Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Ljaljička rijeka Kolina Ljaljički potok Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Vrhpolje Sana Sana Vrhpolje, Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 5.00 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Sasina 2 Sasina Sasina Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.37 MW 0.17 GWh Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Tihuljići Kolina Kolina Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Krbavice Sana Sana Ključ Federacija BiH Unsko-sanski kanton 5.00 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Prhovo Sana Sana Prhovo, Ključ Federacija BiH Unsko-sanski kanton 5.00 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Sokolovo Sana Sana Ključ Federacija BiH Unsko-sanski kanton 4.95 MW TEMPIC FA d.o.o. Armin Vučkić, Fersad Delalović Planirana u prostornom planu Planirana Domaće
MHE Saleševići Sanica Sanica Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 3.34 MW 11.04 GWh Celen energy d.o.o. Ercüment Fahri Kesemen, Mahmut Güven, Mehmet Adnan Şahin Planirana u prostornom planu Planirana Strano
MHE Kamičak Sana Sana Kamičak, Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 5.07 MW Divel d.o.o. Velid Dizdarević Planirana u prostornom planu Planirana Domaće
MHE Ustikolina Kolina Kolina Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Kiseljak Kolina Kolina Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Modro polje Kolina Kolina Modro polje, Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Mazlina Mazlinska rijeka Kolina Modro polje, Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Račići Kolina Kolina Račići , Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Banja stijena Prača Prača Hrenovica, Pale-Prača Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Marisolići Kolina Miloševićev potok Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Osanica 2 Osanica Osanica Goražde Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Planirana u prostornom planu Planirana
Status: Priprema koncesionog ugovora
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Kraljeva Sutjeska Trstionica Trstionica Kakanj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton Green Power d.o.o. Priprema koncesionog ugovora Planirana Domaće
MHE Duranj Trstionica Trstionica Kakanj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.80 MW Green power d.o.o. Priprema koncesionog ugovora Planirana Domaće
Status: Gradnja u toku
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Željeznica 4 Željeznica Željeznica Radava, Kreševo Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.90 MW 4.52 GWh Euro-power d.o.o. (Hifa group) Izudin Ahmetlić Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Velike Vode Velike Vode Željeznica Radava, Kreševo Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.32 MW 1.68 GWh Energy d.o.o. Uwe Stahn Gradnja u toku U izgradnji Strano
MHE Oštrac Ugar Ugar Dobretići Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.90 MW 3.60 GWh V.N.T. d.o.o. Matthias Helmut Nuetzel Gradnja u toku U izgradnji Strano
MHE Vražalice Prača Prača BPK Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.56 MW 2.18 GWh Elegija d.o.o. Georg Scheiber Gradnja u toku U izgradnji Strano
MHE Rijeka Lašva Lašva Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.90 MW 4.59 GWh Val- Brana d.o.o Slavko Gudelj Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Hrđenovac Vrbas Hrđenovac MZ Voljevac Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.42 MW 1.90 GWh Illumino d.o.o Zijada Kasumović Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Jabuka Kolina Kolina Jabuka, Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.75 MW 3.15 GWh Eko-Rem d.o.o Bičakčić d.o.o. Sarajevo, Elvedin Kantardžić, Opes d.o.o. Sarajevo, Sarajevo International d.o.o. Sarajevo Gradnja u toku U izgradnji Većinsko strano
MHE Koričanske stijene Ugar Ugar Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.80 MW 3.80 GWh Propis Lim d.o.o. Arif Šehić, Mirza Šehić Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Petrovići Stupčanica Stupčanica Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.64 MW 6.79 GWh Energonova d.d. dioničari Gradnja u toku U izgradnji Većinsko strano
Status: Izdato odobrenje za građenje
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Ipota Ipota Ipota Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.08 MW 0.48 GWh Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska Izdato odobrenje za građenje U izgradnji Domaće i strano vlasništvo u jednakom omjeru
Status: U pogonu
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Snježnica Snježnica Snježnica Snježica Federacija BiH Tuzlanski kanton 0.50 MW 1.00 GWh J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Nevra Nevra Nevra Naselje Deževice, Kreševo Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.04 MW 0.37 GWh Nevra d.o.o. Davorin Buljan, Ivica Miletić, Kristijan Koštroman, Vedrana Miličević Duno, Zoran Baban U pogonu U pogonu Domaće
MHE Bihać Una Una Bihać Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.16 MW 0.60 GWh J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Podstinje Bila Bila Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.42 MW 1.67 GWh Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman U pogonu U pogonu Domaće
MHE Pršljanica 1 Pršljanica Pršljanica Naselje Vesela, Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.20 MW 1.25 GWh Vesna-S d.o.o. Husejin Smajić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Krušnica Krušnica Krušnica Bosanska Krupa Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.46 MW 1.60 GWh J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Zaseljački potok Zaseljački potok Zaseljački potok Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.34 MW 1.16 GWh Kamenjak-cop d.o.o. Munira Softić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Čardak Gostović Gostović Čardak Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.95 MW 4.51 GWh Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg U pogonu U pogonu Strano
MHE Prusac 1 Prusačka rijeka Prusačka rijeka Prusac, Donji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.50 MW 4.54 GWh Comprex d.o.o. Samir Smajić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Bistričak Bistričak Bistričak Nemila Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.99 MW 4.35 GWh Feko-Energy d.o.o. Ermin Bureković, Kenan Bureković U pogonu U pogonu Domaće
MHE Rujevica Ušće Gostović Gostović Lužnica Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.71 MW 2.60 GWh Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg U pogonu U pogonu Strano
MHE Bila Voda Bila Voda Bila Voda Naselje Vinac, Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.55 MW 0.34 GWh Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska U pogonu U pogonu Domaće i strano vlasništvo u jednakom omjeru
MHE Osanica Osanica Osanica Goražde Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 1.08 MW 4.75 GWh J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina U pogonu U pogonu
MHE Glasinac Glasinac Vrbas Naselje Vinac, Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.11 MW 0.74 GWh Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska U pogonu U pogonu Domaće i strano vlasništvo u jednakom omjeru
MHE Ružnovac Vrbas Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.99 MW 4.78 GWh Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana U pogonu U pogonu Strano
MHE Torlakovac Sokolinski potok Vrbas Torlakovac Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.47 MW 2.20 GWh Vrbas energija d.o.o. Šaha Halep U pogonu U pogonu Domaće
MHE Derala Deralski potok Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.23 MW 1.01 GWh Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana U pogonu U pogonu Strano
MHE Pogledala Borovnica Borovnica Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.44 MW 2.29 GWh Kara-drvo d.o.o. Davud, Z.z. Karahmet, Zekija Karahmet U pogonu U pogonu Domaće
MHE Grablje Borovnica Borovnica Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.35 MW 2.15 GWh Kara-drvo d.o.o. Davud, Z.z. Karahmet, Zekija Karahmet U pogonu U pogonu Domaće
MHE Pršljanica 2 Pršljanica Pršljanica Naselje Vesela, Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.35 MW 3.06 GWh Vesna-S d.o.o. Husejin Smajić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Trešanica T-4 Trešanica Trešanica Bradina-Šunji Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.22 MW 6.20 GWh Amitea d.o.o Senad Husnić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Ivančica Ivančica Ivančica Busovača Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.50 MW 1.82 GWh Bioenergi d.o.o. Davor Šakić, Miroslav Duno U pogonu U pogonu Domaće
MHE Trešanica T-3 Trešanica Trešanica Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 2.92 MW 12.06 GWh MHA Energogrup d.o.o. Marinko Čališ, Muamer Kurtović, Senadin Murtić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Duboki potok Trešanica Duboki potok Bradina Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.81 MW 3.58 GWh DF gradnja d.o.o. Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović U pogonu U pogonu Domaće
MHE Podjezera Jezeračka i Stupnička rijeka Jezeračka i Stupnička rijeka Zenica Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.65 MW 5.50 GWh Eko-energy d.o.o. Amir Školjić, Zahir Školjić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Veliki Duboki Potok Trešanica (Duboki potok) Trešanica (Duboki potok) Bradina Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.42 MW 1.89 GWh DF gradnja d.o.o. Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović U pogonu U pogonu Domaće
MHE LAŠVA MERDANI Lašva Lašva Merdani, Busovača Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.54 MW 11.52 GWh HE Grablje d.o.o. Enes Čemer U pogonu U pogonu Domaće
MHE Dubrava Kozička rijeka Vrbas Gornji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 3.15 MW 13.79 GWh Eko-elektron d.o.o. Kerim Kasumović, Marta Knežević U pogonu U pogonu Domaće
MHE Brestavni potok Desna Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.98 MW 3.45 GWh Turbina d.o.o. Franjo Bojanić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Kamenica Gostović Gostović Zavidovići Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.78 MW 2.66 GWh Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg U pogonu U pogonu Strano
MHE Osanica 4 Osanica Osanica Žilići Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.63 MW 2.58 GWh Eco energy d.o.o. HLV GmbH Anzing, Muamer Jarović U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Jelići Vrbas Vrbas Naselje Jelići, Gornji Vakuf - Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.35 MW 6.31 GWh Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana U pogonu U pogonu Strano
MHE Mujakovići Jezernica Jezernica Naselje Prokos, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.54 MW 8.18 GWh PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Dolac Bila Lašva Naselje Dolac, Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.59 MW 2.27 GWh MiniWat d.o.o. Salko Selman U pogonu U pogonu Domaće
MHE Voljevac Vrbas Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.95 MW 4.10 GWh ELEKTRO GRUPA d.d. dioničari U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Duboko Dubočki potok Dubočki potok Naselje Duboko, Novi Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.40 MW 2.79 GWh Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman U pogonu U pogonu Domaće
MHE Čajdraš Kruščica Kruščica Čajdraš, dovodni cjevovod pitke vode Kruščica-Zenica Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.49 MW 3.63 GWh JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Kaćuni Kozica Kozica Busovača Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.55 MW 2.50 GWh SHPP d.o.o. Amer Jerlagić, Salih Jerlagić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Kraljuščica 1 Kraljuščica Kraljuščica Kralupi Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 3.47 MW 12.50 GWh Amitea II d.o.o. Senad Husnić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Lašva Lašva Lašva Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.98 MW 5.56 GWh G-tank d.o.o. Ivan Gudelj U pogonu U pogonu Domaće
MHE Poljanski-Grabantski potok Poljanski potok Vrbas Vinac Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.55 MW 0.35 GWh Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska U pogonu U pogonu Domaće i strano vlasništvo u jednakom omjeru
MHE Kraljuščica 2 Kraljuščica Kraljuščica Kralupi Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 4.48 MW 18.95 GWh Amitea II d.o.o. Senad Husnić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Kasumi Kasumi Kasumi Vinac,Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.55 MW 0.38 GWh Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska U pogonu U pogonu Domaće i strano vlasništvo u jednakom omjeru
MHE Kordići Bunta Bunta Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.76 MW 3.78 GWh Pro-el d.o.o. Haris Pinjo, Ismet Mulalić, Selma Pinjo U pogonu U pogonu Domaće
MHE - 1 Posušje Ričina Ričina Senjakovina, Posušje Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 0.40 MW 2.50 GWh J.P. Vodovod d.o.o. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Majdan Kozica Kozica Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.64 MW 11.12 GWh PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Duščica Duščica Duščica Prozor -Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.52 MW 2.40 GWh Ing-eko d.o.o. Nikola Kozina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Botun Kozica Kozica Naselje Botun, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.04 MW 3.88 GWh PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Zagradačka Zagradačka Zagradačka Gračanica, Prozor - Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.80 MW 4.16 GWh Zagradačka d.o.o. Alojzije Papak, Ivan Papak, Oliver Papak U pogonu U pogonu Domaće
MHE Botašnica - Ušće Gostović Gostović Lužnica Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.92 MW 3.78 GWh Ebh d.o.o. Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Judenburg U pogonu U pogonu Strano
MHE Vareš Stavnja Stavnja Vareš Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.98 MW 3.85 GWh Eko-energy d.o.o. Amir Školjić, Zahir Školjić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Smrčevica Desna Desna Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.56 MW 2.11 GWh Val brana d.o.o. Slavko Gudelj U pogonu U pogonu Domaće
MHE Čemernica Čemernica Čemernica Kaljani Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.50 MW 2.10 GWh Energonova d.d. dioničari U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Pepelari Pepelarska rijeka Pepelarska rijeka Žepče Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.45 MW 3.29 GWh Emy d.o.o. Mirel Jabandžić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Kosova Kosovska rijeka Kosovska rijeka Foča Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.50 MW 2.13 GWh Eko-rem d.o.o. Bičakčić d.o.o. Sarajevo, Elvedin Kantardžić, Opes d.o.o. Sarajevo, Sarajevo International d.o.o. Sarajevo U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Zlate Doljanka Doljanka Zlate Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 4.52 MW 18.34 GWh Eko-vat d.o.o. Mirza Teletović U pogonu U pogonu Domaće
MHE Jezernica Jezernica Jezernica Naselje Prokos, Fojnica Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.29 MW 4.09 GWh PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) dioničari U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Hum Jasenica Jasenica Naselje Fazlići, Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.65 MW 3.21 GWh Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman U pogonu U pogonu Domaće
MHE Mošćani Kozica Kozica Mehurić - Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.75 MW 3.79 GWh Comprex d.o.o. Samir Smajić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Vitez-1 Lašva Lašva Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.20 MW 6.10 GWh MHE-V-I d.o.o. Toni Matošević U pogonu U pogonu Domaće
MHE Vileška Vrbas Vileški potok Naslje Potočari, Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.34 MW 1.93 GWh Eskimo-S2 d.o.o. Munir Selman U pogonu U pogonu Domaće
MHE Duboki potok Desna Vrbas Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.82 MW 4.06 GWh Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana U pogonu U pogonu Strano
MHE Kaljani Prača Prača Prača Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 1.21 MW 4.85 GWh Energonova d.d. dioničari U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Mujada Prusačka rijeka Prusačka rijeka Donji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.28 MW 7.59 GWh Grid bh d.o.o. Hamdija Hadžić, PCC DEG Renewables GmbH, SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, Sabahudin Biševac U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Sastavci Vrbas Vrbas Gornji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.70 MW 3.15 GWh Interenergo d.o.o. Interenergo energetski inženiring d.o.o. Ljubljana U pogonu U pogonu Strano
MHE Modrac Spreča Spreča Lukavac Federacija BiH Tuzlanski kanton 2.00 MW 11.98 GWh J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Spreča Spreča Spreča Orahovica Donja, Gračanica Federacija BiH Tuzlanski kanton 0.90 MW 5.50 GWh „EHH -HIDROENERGIJA“ d.o.o. Anto Zeko, Sulejman Osmanović U pogonu U pogonu Domaće
MHE Crima Crima Crima Lug, Prozor - Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.27 MW 7.16 GWh Ecco crima d.o.o. Mara Ivandić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Bogatići Nova Željeznica Željeznica Bogatići, Trnovo Federacija BiH Kanton Sarajevo 9.96 MW 40.54 GWh MH "ELEKTROPRIVREDA" - J.P. Elektroprivreda BiH d.d.(28%), Elektroprivreda RS (72%) Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Buk Lištica Lištica Knešpolje Federacija BiH Zapadnohercegovački kanton 0.29 MW 1.20 GWh Hidroelektrana Buk d.o.o. Ivica Lukenda, Mario Lukenda U pogonu U pogonu Domaće
Status: Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Modrac 2 Spreča Spreča Lukavac Federacija BiH Tuzlanski kanton 0.58 MW 1.00 GWh JP Spreča d.d. dioničari Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole U pripremi Domaće
MHE Palež Ljuta Palež Palež, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 3.49 MW 12.24 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole U pripremi Strano
MHE Lukavica-ušće Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.84 MW 3.04 GWh INGHYDRO d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole U pripremi Strano
MHE Ribnica Ribnica Ribnica Donji Kakanj Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.00 MW RMU Kakanj Državna svojina Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole U pripremi Domaće
MHE Tribija Tribija Tribija Vareš Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.96 MW Energonova d.o.o. dioničari Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole U pripremi Većinsko strano
Status: Potpisan koncesioni ugovor
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Polomski Potok Jasenica Jasenica Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.53 MW 2.38 GWh Teling d.o.o. Fuad Softić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Begov Han Bosna Bosna Begov Han, Žepče Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 9.80 MW Dvorac energija d.o.o. Tihomir Brajković Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
HE Janjići Bosna Bosna Zenica Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 15.75 MW 77.26 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Srednja voda Ljuta Srednja voda Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.26 MW 0.93 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Kolina 5 Kolina Kolina Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.20 MW 0.90 GWh Energa d.o.o. Hamdija Hadžić, Sabahudin Biševac Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Dolac 2 Bila Bila Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.30 MW 1.33 GWh Mini Wat d.o.o. Salko Selman Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Kolina 4 Kolina Kolina Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.52 MW 2.36 GWh Shpp d.o.o. Amer Jerlagić, Salih Jerlagić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Kozica-ušće Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.29 MW 0.83 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Planinica Bunta Bunta Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.11 MW 0.50 GWh Elektrovolt d.o.o. Fadil Sejdić, Munir Selman Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Centar Lašva Lašva Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.90 MW 4.59 GWh Gudelj d.o.o. Pero Gudelj Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Zlatac Bunta Bunta Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.09 MW 0.39 GWh Elektrovolt d.o.o. Fadil Sejdić, Munir Selman Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Memiškovići Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 4.00 MW 11.58 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Tulova Bunta Bunta Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.12 MW 0.34 GWh Kaynak-izvor d.o.o. Halil Dedić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Velići Bunta Bunta Kordići, Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.15 MW 0.77 GWh Velici d.o.o Munevera Dedić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Ušće Lašva Lašva Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.92 MW 4.43 GWh S. Investing d.o.o. Bono Mlakić, Dragan Blaž Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Duščica - Krupić Duščica Duščica Duge, Prozor - Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.98 MW Eko Energi d.o.o. Drago Lukenda Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Gučina Gučina Gučina Ravno, Kladanj Federacija BiH Tuzlanski kanton 0.35 MW "MEFA-OIL" d.o.o. Mefail Asani Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Jezernica Jezernica Jezernica Turalići, Kladanj Federacija BiH Tuzlanski kanton 0.60 MW "MEFA-OIL" d.o.o. Mefail Asani Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Idbar Baščica Baščica Idbar, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.81 MW 4.42 GWh GP Rad d.d. dioničari Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Buna 1 Neretva Neretva Buna Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.80 MW 11.40 GWh Hercegovina grđavinsko zanatstvo d.o.o. Anela Mijatović, Ivica Primorac, Snježana Palameta Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Kruščica 2 Kruščica Kruščica Kruščica, Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.48 MW 2.30 GWh Higracon d.o.o. Armin Hadžialić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Buna 2 Neretva Neretva Buna Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.80 MW 11.40 GWh Hercegovina grđavinsko zanatstvo d.o.o. Anela Mijatović, Ivica Primorac, Snježana Palameta Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Kruščica 1 Kruščica Kruščica Kruščica, Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.66 MW 4.15 GWh Genaa d.o.o. Nesad Hurem, Roland Hrkač Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Većinsko strano
MHE Pačići Doljanka Doljanka Jablanica Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.40 MW 6.00 GWh Eko-vat d.o.o. Mirza Teletović Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Toplica 3 Lepenica Lepenica Toplica, Kiseljak Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.98 MW 4.90 GWh Ali & Vis d.o.o. Eldina Horman Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Sikira Sikirski potok Sikirski potok Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.41 MW 1.58 GWh Paloč d.o.o. Anto Zeko Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Mračajski potok Mračajski potok Mračajski potok Gornji Vakuf-Uskoplje Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.37 MW 1.41 GWh Potpisan koncesioni ugovor U pripremi
MHE Pojatine Rika Rika Šćipe, Prozor - Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.50 MW 2.44 GWh Eko Rika doo Brane Golubić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Milinkovac Orlja Orlja Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.47 MW 2.84 GWh Hara d.o.o. Arif Hasić, Azra Fejzović, Rusmira Hurem Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Prača Prača Prača Prača Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton 0.63 MW 2.92 GWh Elegija d.o.o. Georg Scheiber Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Čude Stupčanica Stupčanica Olovo Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.00 MW 5.89 GWh Elegor d.o.o.(likvidiran) Drago Šalar Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Zlokuće Vileški potok Vileški potok Zlokuće, Bugojno Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.27 MW 1.30 GWh Eskimo S2 d. o. o. Munir Selman Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
Status: Oobrenje za građenje u pripremi
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Vinac Vrbas Vrbas Vinac,Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.53 MW 7.26 GWh Elgrad d.o.o. Ervin Čehić, Societe Civile, GUSTAVE MAIRE, RCS Macon Francuska Oobrenje za građenje u pripremi U pripremi Domaće i strano vlasništvo u jednakom omjeru
Status: Izdata okolinska dozvola
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Obarnica Lašva Lašva Kaonik, Busovača Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.98 MW 5.53 GWh Hydro-E d.o.o Edin Adilović Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Sastavci - Ušće Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.05 MW 4.45 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Izdata okolinska dozvola U pripremi Strano
MHE Grebenik- Ušće Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.28 MW 4.20 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Izdata okolinska dozvola U pripremi Strano
MHE Ljuta Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 2.09 MW 9.73 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Izdata okolinska dozvola U pripremi Strano
MHE Dindo Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 5.70 MW 16.38 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Izdata okolinska dozvola U pripremi Strano
MHE Poljanice 1 Bila Bila Poljanice, Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 2.80 MW Grid BH D.O.O. Hamdija Hadžić, PCC DEG Renewables GmbH, SA-RA ENERJI INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI, Sabahudin Biševac Izdata okolinska dozvola U pripremi Većinsko strano
MHE Poljanice 2 Bila Bila Poljanice, Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton Grid BH d.o.o. Hamdija Hadžić, Haris Pinjo Izdata okolinska dozvola U pripremi Većinsko strano
MHE Marin most Rika i Blazinka Rika i Blazinka Šćipe, Prozor-Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 2.47 MW 12.11 GWh Df gradnja d.o.o. Emir Duranović, Sead Fejzagić, Zijo Duranović Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Kijevo 2 Kijevska rijeka Kijevska rijeka Sanski Most Federacija BiH Unsko-sanski kanton 0.12 MW 0.74 GWh ''GREEN HEAT'' d.o.o Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Volujak Volujak Volujak Gračanica-Donja Vast Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 4.50 MW 20.20 GWh MM Energi d.o.o. Mario Krezić, Marko Soldo Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
Status: Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Babina Voda Kolina Kolina Ustikolina Federacija BiH Bosansko-podrinjski kanton Energa d.o.o Hamdija Hadžić, Sabahudin Biševac Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Duboki potok Duboki potok Kruščica Kruščica, Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton HALT Vitez d.o.o. Zurafeta Đelilović Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Trstionica Trstionica Trstionica Kraljeva Sutjeska Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.60 MW Ekva Energy d.o.o. Đani Kaljić Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Luke Fojnička rijeka Fojnička rijeka Visoko Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 1.20 MW Visoko eko energija d.o.o. Općina Visoko Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Hodžići Stavnja Stavnja Hodžići, Vareš Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 0.40 MW Mimi d.o.o. Alessandro Lodolo, Indira Blažević, Marco Decandia, Mersedes Giuseppin Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Većinsko strano
MHE Mlinište Mlinište Kruščica Kruščica, Vitez Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.18 MW 0.76 GWh HALT Vitez d.o.o. Zurafeta Đelilović Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
Status: Projekat u zastoju
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Babina voda 4 Trešanica Trešanica Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton Amitea d.o.o Senad Husnić Projekat u zastoju U pripremi Domaće
MHE Kraljuščica 3 Kraljuščica Kraljuščica Kralupi, Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 4.52 MW Amitea d.o.o. Senad Husnić Projekat u zastoju U pripremi Domaće
Status: Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Donje Luko Ljuta Ljuta Konjic Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 2.25 MW 6.53 GWh Inghydro d.o.o. TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Strano
MHE Podlugovi Bosna Bosna Podlugovi, Ilijaš Federacija BiH Kanton Sarajevo 3.82 MW 18.15 GWh Sarajevo International d.o.o. AHMET HAKAN ÇILEK, MUZAFFER ÇILEK Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Strano
MHE Ljubnići Bosna Bosna Ljubnići, Ilijaš Federacija BiH Kanton Sarajevo 4.26 MW 18.75 GWh Sarajevo International d.o.o. AHMET HAKAN ÇILEK, MUZAFFER ÇILEK Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Strano
MHE Babino Selo Vrbas Vrbas Donji Vakuf Federacija BiH Srednjebosanski kanton 6.17 MW 23.65 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Domaće
MHE Hamzići Crna rijeka Crna rijeka Delijaš,Trnovo Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.39 MW JP Elektro-Trnovo d.o.o. Općina Trnovo Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Domaće
MHE Delijaš Crna rijeka Crna rijeka Delijaš, Trnovo Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.48 MW JP Elektro-Trnovo d.o.o. Općina Trnovo Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Domaće
MHE Jagodar-1 Bijela rijeka Bijela rijeka Trnovo Federacija BiH Kanton Sarajevo 0.98 MW JP Elektro-Trnovo d.o.o. Općina Trnovo Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Domaće
MHE Babanovac Ugar Ugar Šišava, Travnik Federacija BiH Srednjebosanski kanton 1.15 MW 4.61 GWh Eskimo S2 d.o.o. Munir Selman Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Domaće
Status: Javna rasprava u toku
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Kovanići Bosna Bosna Gornja Golubinja, Zenica Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton 12.20 MW 58.50 GWh JP Elektroprivreda BiH d.d. Državna svojina Javna rasprava u toku U pripremi Domaće
Status: Izdata prethodna elektroenergetska saglasnost
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Šedinac Šedinac Šedinac Jajce Federacija BiH Srednjebosanski kanton 0.45 MW 2.09 GWh "Mlinpek-žitar" d.d. "Mlinpek-Žitar" d.d. Izdata prethodna elektroenergetska saglasnost U pripremi Domaće
Status: Izdata energetska dozvola
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Gradina Rama Rama Prozor Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.27 MW 1.38 GWh Ecco-Crima d.o.o. Mara Ivandić Izdata energetska dozvola U pripremi Domaće
MHE Modri vir Rama Rama Prozor Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.10 MW 0.50 GWh Ecco-Crima d.o.o. Mara Ivandić Izdata energetska dozvola U pripremi Domaće
MHE Crni most Rama Rama Prozor Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 1.52 MW 5.46 GWh Ecco-Crima d.o.o. Mara Ivandić Izdata energetska dozvola U pripremi Domaće
MHE Gračanica Rama Rama Gračanica, Prozor Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.79 MW 4.11 GWh Ecco Crima d.o.o. Mara Ivandić Izdata energetska dozvola U pripremi Domaće
MHE Marina pećina Rama Rama Prozor Rama Federacija BiH Hercegovačko-neretvanski kanton 0.73 MW 4.13 GWh Ecco-Crima d.o.o. Mara Ivandić Izdata energetska dozvola U pripremi Domaće
Entitet: Republika Srpska
Status: Raskinut koncesioni ugovor
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Čajkuša Drinjača Drinjača Republika Srpska 0.50 MW 2.50 GWh Eta energy d.o.o. Božo Pilipović, Marija Surla, Miloš Okanović, Vitomir Tomić, Željko Surla Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Medaševac Drinjača Drinjača Zvornik Republika Srpska 0.50 MW 2.50 GWh Eta energy d.o.o. Božo Pilipović, Marija Surla, Miloš Okanović, Vitomir Tomić, Željko Surla Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Rzav 5 Rzav Rzav Višegrad Republika Srpska 1.73 MW 5.48 GWh MHE RZAV d.o.o. "SAVIĆ KEG" Raskinut koncesioni ugovor Planirana Strano
MHE Barski potok Drinjača Drinjača Republika Srpska 0.50 MW 2.50 GWh Eta energy d.o.o. Božo Pilipović, Marija Surla, Miloš Okanović, Vitomir Tomić, Željko Surla Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Kadino Vrelo Prača Prača Gornja Prača, Pale Republika Srpska 0.24 MW Strom Energija d.o.o. Boško Ždrakić Raskinut koncesioni ugovor Planirana Domaće
MHE Grabovička rijeka (Drinjača) Grabovička rijeka Grabovička rijeka Grabovica, Vlasenica Republika Srpska Inving d.o.o. Milenko Jokić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Cijevna 2 Bosna Bosna Kotorsko Republika Srpska 14.20 MW 69.00 GWh „Technor Hydro 2 AS“, Norveška dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Rzav 4 Rzav Rzav Višegrad Republika Srpska 3.00 MW 10.11 GWh MHE RZAV d.o.o. "SAVIĆ KEG" Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Doboj Bosna Bosna Doboj Republika Srpska 9.80 MW 36.00 GWh „Technor Hydro 2 AS“, Norveška dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Cijevna 4 Bosna Bosna Doboj Republika Srpska 13.90 MW 69.90 GWh Tehnor Energy ASA d.o.o dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Cijevna 5 Bosna Bosna Doboj Republika Srpska 9.50 MW 47.00 GWh Tehnor Energy ASA d.o.o dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Cijevna 6 Bosna Bosna Modriča Republika Srpska 9.80 MW 49.00 GWh Tehnor Energy ASA d.o.o dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Skakavac-glavica Cvrcka Cvrcka Večići, Kotor Varoš Republika Srpska 1.50 MW 7.10 GWh Energo nevas d.o.o. (Nevas Kompani d.o.o.) Mitra Borojević Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Mrkonjić Grad Crna rijeka Crna rijeka Mrkonjić Grad Republika Srpska 2.70 MW 7.10 GWh Energokomerc d.o.o. Borka Čolić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Šiprage Vrbanja Vrbanja Šiprage, Kotor Varoš Republika Srpska 4.70 MW 13.20 GWh Energokomerc d.o.o. Borka Čolić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Šajin Kamen Bosna Bosna Doboj Republika Srpska 5.00 MW 17.74 GWh ELEKTRO-DOBOJ a.d. Akcionari prema Izvještaju CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Krupica B-K-1 Krupica Krupica Rudo Republika Srpska 1.20 MW 5.89 GWh KONSTRUKTOR d.o.o. Novica Ivanović Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Draženica B-D-2 Draženica Draženica Osija, Kalinovik Republika Srpska 1.00 MW 4.20 GWh HIDROMONT d.o.o. Nada Elez Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Vrbanja 2 Vrbanja Vrbanja Republika Srpska 1.70 MW 5.50 GWh Metalotehna a.d. Akcionari prema Izvještaju CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka Raskinut koncesioni ugovor U pripremi
MHE Vrbanja 3 Vrbanja Vrbanja Čelinac Republika Srpska 1.20 MW 5.50 GWh Metalotehna a.d. Akcionari prema Izvještaju CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka Raskinut koncesioni ugovor U pripremi
MHE Staro selo Crna rijeka Crna rijeka Staro Selo, Mrkonjić Grad Republika Srpska 1.70 MW 9.50 GWh Reconsult d.o.o. Slobodan Marković Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Suha S-S-2 Suha Suha Foča Republika Srpska 3.60 MW 21.43 GWh KALDERA COMPANY d.o.o. Milenko Čičić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Govza B-G-4 Govza Govza Jelašica, Foča Republika Srpska 1.40 MW 7.30 GWh KALDERA COMPANY d.o.o. Milenko Čičić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Pliva 1 Pliva Pliva Mrkonjić Grad Republika Srpska 1.00 MW GOMEX d.o.o. Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Sućeska R-S-3 Sućeska Sućeska Oputnica, Rudo Republika Srpska 0.44 MW 3.24 GWh ENERGY ZOTTER BAU Austrija dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Lukavica-Milići Lukavica Lukavica Milići Republika Srpska 0.50 MW 0.15 GWh Inving d.o.o. Milenko Jokić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Radojna R-2 Radojna Radojna Čajniče Republika Srpska 1.50 MW 4.30 GWh PREMAR SERVICES AG Švajcarska dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Vrelo Gačići Udbina Udbina Vlasenica Republika Srpska 0.10 MW 0.50 GWh Inving d.o.o. (u likvidaciji) Milenko Jokić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Govza B-G-5 Govza Govza Jelašica, Foča Republika Srpska 0.53 MW 2.30 GWh PREMAR SERVICES AG Švajcarska dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Lubovica Lubovička rijeka Lubovička rijeka Šipovo Republika Srpska 0.50 MW 3.50 GWh ČAJAVEC COMPANY d.o.o. Šipovo Akcionari prema Izvještaju CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka Raskinut koncesioni ugovor U pripremi
MHE Bašići Janj Janj Šipovo Republika Srpska 1.40 MW 7.60 GWh Hels d.o.o.(Petrogeneks d.o.o.) Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Kobiljska Rijeka Kobiljska rijeka Kobiljska rijeka Kobilja, Kneževo Republika Srpska 0.50 MW 2.50 GWh INTER-HEM d.o.o. INTERENERGO d.o.o. Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Bistrica B-4, Bistrica Bistrica Foča Republika Srpska 2.90 MW 11.90 GWh Bobar elektronik d.o.o. Brod na Drini Anton Kittel Muhle Plaika GmbH, Tanja Duvnjak Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Većinsko strano
MHE "Govza B-G-2" Govza Govza Foča Republika Srpska ELING INŽINjERING d.o.o. Dragoljub Malić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Pećina Tišća Drinjača Drinjača Vlasenica Republika Srpska 0.50 MW 3.50 GWh Omorika MHE d.o.o. Dušan Bokan, Jasna Bokan Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Bjelajci Crna rijeka Crna rijeka Bjelajci, Mrkonjić Grad Republika Srpska 0.58 MW 6.90 GWh ENERGOKOMERC d.o.o. Borka Čolić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Skakavac Grabovica Grabovička rijeka Grabovička rijeka Bratunac Republika Srpska 0.23 MW 1.50 GWh Inving d.o.o. (u likvidaciji) Milenko Jokić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Jurići Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš Republika Srpska 5.00 MW 16.70 GWh ENERGOKOMERC d.o.o. Borka Čolić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Kušlat Jadar Jadar Milići Republika Srpska 0.25 MW 1.75 GWh Omorika MHE d.o.o. Dušan Bokan, Jasna Bokan Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Orahova Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš Republika Srpska 1.20 MW 3.90 GWh Hidrogip d.o.o. Miljan Maksimović Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Stopan Vrbanja Vrbanja Stopan, Kotor Varoš Republika Srpska 4.70 MW 11.80 GWh ENERGOKOMERC d.o.o. Borka Čolić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Rudina Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš Republika Srpska 1.20 MW 5.00 GWh ENERGY MBA d.o.o. Borka Čolić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Gradina Vrbanja Vrbanja Čelinac Republika Srpska 4.10 MW 17.50 GWh ENERGY MBA d.o.o. Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Ukrina Ukrina Ukrina Brod Republika Srpska 0.50 MW 2.50 GWh Energo company d.o.o. dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Većinsko strano
MHE D1 Drinjača Drinjača Republika Srpska 0.50 MW 3.50 GWh EUROGRAFIKA d.o.o. dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Duljci Pliva Pliva Mrkonjić Grad Republika Srpska 1.10 MW 7.50 GWh Energo Company d.o.o. dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Većinsko strano
MHE D2 Drinjača Drinjača Republika Srpska 0.50 MW 3.50 GWh EUROGRAFIKA d.o.o. dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Većinsko strano
MHE Mlin Vrbas Vrbas Banja Luka Republika Srpska 1.20 MW 7.20 GWh EURO-HEM d.o.o. (u stečaju) Nenad Opačić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Rzav 1 Rzav Rzav Višegrad Republika Srpska 2.00 MW 9.78 GWh MHE RZAV d.o.o. "SAVIĆ KEG" Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Kod Eurohema Vrbas Vrbas Banja Luka Republika Srpska 1.20 MW 7.20 GWh EURO-HEM d.o.o. (u stečaju) Nenad Opačić Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Rzav 2 Rzav Rzav Višegrad Republika Srpska 2.50 MW 12.75 GWh MHE RZAV d.o.o. "SAVIĆ KEG" Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Cijevna 1 Bosna Bosna Doboj Republika Srpska 11.50 MW 57.00 GWh „Technor Hydro 2 AS“, Norveška dioničari Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Rzav 3 Rzav Rzav Višegrad Republika Srpska 2.50 MW 10.90 GWh MHE RZAV d.o.o. "SAVIĆ KEG" Raskinut koncesioni ugovor U pripremi Strano
Status: Planirana
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Mala Bjelava Mala Bjelava Mala Bjelava Foča Republika Srpska 2.53 MW 10.19 GWh Srbinjeputevi a.d. Goran Pavlović Planirana Planirana Domaće
MHE Velika Bjelava Bjelava Velika Bjelava Foča Republika Srpska Srbinjeputevi a.d. Goran Pavlović Planirana Planirana Domaće
MHE Janjina J-2a Janjina Janjina Čajniče Republika Srpska 1.00 MW 3.92 GWh "CREDO INVEST RS" d.o.o. "Credo agency" Planirana Planirana Strano
MHE Janjina J-2b Janjina Janjina Čajniče Republika Srpska 0.84 MW 2.50 GWh "CREDO INVEST RS" d.o.o. "Credo agency" Planirana Planirana Strano
MHE Radojna Radojna Radojna Luke, Rudo Republika Srpska 0.72 MW 2.74 GWh ERS d.o.o. male hidroelektrane Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH Planirana Planirana Strano
MHE Kaljina Kaljina Kaljina Banjalučica, Sokolac Republika Srpska 0.30 MW 1.50 GWh “VG Ekoenergija” Gordan Jurišić, Marina Andrić Planirana Planirana Domaće
MHE Izvor Rastoka Rastoka Treskavac, Ribnik Republika Srpska 0.25 MW Izvor komerc - tehnička ortopedija d.o.o. Bojan Sladojević, Drago Sladojević, Goran Sladojević, Mara Sladojević Planirana Planirana Domaće
MHE Plivawatt Pliva Pliva Dragnić, Šipovo Republika Srpska 0.20 MW “PLIVAWATT“ d.o.o. Marko Savičić, Mirko Savičić Planirana Planirana Domaće
MHE Rastoka Rastoka Rastoka Treskavac, Ribnik Republika Srpska 0.25 MW 1.50 GWh ŠILING СOMPANY d.o.o Dušan Barjaktarević, PANER trgovina i usluge d.o.o. Rijeka Planirana U pripremi Domaće i strano vlasništvo u jednakom omjeru
MHE Kozica Kozica Kozica Kozica, Oštra Luka Republika Srpska 0.25 MW Igor Mićević i Nebojša Knežević Planirana U pripremi Domaće
Status: Gradnja u toku
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Vrbas 2 Vrbas Vrbas Laktaši Republika Srpska 2.00 MW 11.66 GWh „HYDRO VRBAS“ d.o.o Branislav Jović, Danijela Cerovac, Gordan Vuković, Ljiljana Ćorić, Ljiljana Majstorović, Zoran Stevanović, Đorđe Vuković Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Tunel Ilomska Ilomska Kneževo Republika Srpska 0.23 MW "ELING MHE" d.o.o. Dragoljub Malić Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Buk Čelinac Vrbanja Vrbanja Čelinac Republika Srpska 0.15 MW 1.45 GWh Energetik d.o.o. Ilija Klepić Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Janjina J-1 Janjina Janjina Čajniče Republika Srpska 4.47 MW 15.94 GWh Hidroelektrane Bistrica d.o.o. BDY Czech, a.s., ENERGO BOSNA, Milenko Čičić, Republika Srpska Gradnja u toku U izgradnji Većinsko domaće
HE Mrsovo Lim Lim Mrsovo, Rudo Republika Srpska 37.30 MW 140.60 GWh Comsar Hydro Holding Limited, Nikozija, Kipar.(COMSAR ENERGY HIDRO d.o.o.) COMSAR HYDRO HOLDING LIMITED Gradnja u toku U izgradnji Strano
HE Ulog Neretva Neretva Ulog, Kalinovik Republika Srpska 35.00 MW 86.00 GWh EFT HE ULOG d.o.o. EFT International Investments Holding Ltd. Gradnja u toku U izgradnji Strano
MHE Šekovići Drinjača Drinjača Šekovići Republika Srpska 3.30 MW 14.80 GWh EUROENERGY d.o.o. dioničari Gradnja u toku U izgradnji Strano
MHE Jabušnica S-J-3 Jabušnica Jabušnica Gacko Republika Srpska 1.70 MW 12.70 GWh Hidroenergy d.o.o. (DB Con d.o.o. Banja Luka ) Blagojka Madžarić, Milan Bejat, Milanko Kovačević Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Samar Kasindolska rijeka Kasindolska rijeka Trnovo-RS Republika Srpska 0.95 MW 3.80 GWh BUK d.o.o. BLAUTAL NATURENERGIE GMBH, Davor Jović, Mahir Pandžo Gradnja u toku U izgradnji Većinsko strano
MHE Slapi Kasindolska rijeka Kasindolska rijeka Trnovo-RS Republika Srpska 0.93 MW 3.70 GWh BUK d.o.o. BLAUTAL NATURENERGIE GMBH, Davor Jović, Mahir Pandžo Gradnja u toku U izgradnji Strano
HE Bistrica B-1 Bistrica Bistrica Foča Republika Srpska 10.70 MW 42.96 GWh Hidroelektrane Bistrica d.o.o. BDY Czech, a.s., ENERGO BOSNA, Kaldera Ccompany d.o.o., Mješoviti holding ELEKTROPRIVREDA Republike Srpske Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Gradnja u toku U izgradnji Većinsko domaće
MHE Gornji Zalukovik Studeni Jadar Studeni Jadar Vlasenica Republika Srpska 0.90 MW Z.P. Elektro Bijeljina a.d. dioničari Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Kijevo 2 Željeznica Željeznica Kijevo, Trnovo Republika Srpska 0.24 MW 1.24 GWh Green heat d.o.o. Samir Imširović Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Vojskova Vojskova Vojskova Donji Perovići Republika Srpska 0.15 MW 0.83 GWh Hidro - Vojskova d.o.o. Đorđo Jež Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Šipovo Janj Janj Šipovo Republika Srpska 3.24 MW 18.50 GWh Hidrovat d.o.o. Bjelaci GLA Holding GmbH Wien, Slobodan Pejić Gradnja u toku U izgradnji Većinsko strano
MHE Treći most Vrbanja Vrbanja Kruševo Brdo Republika Srpska 0.25 MW Eling male hidroelektrane d.o.o. Dragoljub Malić Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Bistrica B-2A Bistrica Bistrica Izbišno, Foča Republika Srpska 7.50 MW 29.00 GWh Hidroelektrane Bistrica d.o.o. BDY Czech, a.s., ENERGO BOSNA a.s., Milenko Čičić, Republika Srpska Gradnja u toku U izgradnji Većinsko domaće
HE Bistrica B-3 Bistrica Bistrica Osija, Foča Republika Srpska 16.60 MW 62.43 GWh Hidroelektrane Bistrica d.o.o. BDY Czech, a.s., ENERGO BOSNA a.s., Milenko Čičić, Republika Srpska Gradnja u toku U izgradnji Većinsko domaće
MHE Kužo 1 Pliva Pliva Dragnić, Šipovo Republika Srpska 0.25 MW 1.28 GWh Kužo d.o.o. Dragan Kužić Gradnja u toku U izgradnji Domaće
MHE Kotor Varoš Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš Republika Srpska 3.40 MW 17.50 GWh Energo company d.o.o. Banja Luka dioničari Gradnja u toku U izgradnji Većinsko strano
MHE Bjelava Bjelava Bjelava Foča Republika Srpska 3.90 MW 15.29 GWh Srbinjeputevi a.d. Goran Pavlović Gradnja u toku U izgradnji Domaće
Status: Pripreme za gradnju u toku
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Sutjeska S-J-3 Jabušnica Jabušnica Dražljevo, općina Gacko Republika Srpska 2.12 MW Hidroenegy d.o.o. GL&A Holding GmbH, Zora Banjac, Đurađ Banjac Pripreme za gradnju u toku U izgradnji Većinsko strano
MHE Trnovica Neretva Neretva Trnovica, Kalinovik Republika Srpska 0.76 MW 2.38 GWh Marvel d.o.o. Savo Lalović Pripreme za gradnju u toku U pripremi Domaće
MHE Hrasnica Hrasnica Hrasnica Turovi, Trnovo Republika Srpska 0.25 MW 1.04 GWh Hidrowind d.o.o. Dejan Ćuk Pripreme za gradnju u toku U pripremi Domaće
MHE Plačikus Neretva Neretva Plačikus, Kalinovik Republika Srpska 2.73 MW 8.58 GWh Marvel d.o.o. Savo Lalović Pripreme za gradnju u toku U pripremi Domaće
MHE Cijevna 7 Bosna Bosna Modriča Republika Srpska 9.82 MW 69.60 GWh Elpo Hydro Snaga d.o.o. dioničari Pripreme za gradnju u toku U pripremi Strano
MHE Vrbanja 1 Vrbanja Vrbanja Republika Srpska 2.50 MW 10.90 GWh Hidro-kop d.o.o. Radislav Babić Pripreme za gradnju u toku U pripremi Domaće
MHE Cijevna 3 Bosna Bosna Doboj Republika Srpska 13.90 MW 69.00 GWh ZP Elektrodoboj a.d. Državna svojina Pripreme za gradnju u toku U pripremi Domaće
Status: Izdato odobrenje za građenje
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Jabušnica S-J-2 Jabušnica Jabušnica Jabuka, Gacko Republika Srpska 2.30 MW 6.70 GWh Hidroenergy d.o.o. (DB Con d.o.o. Banja Luka ) Blagojka Madžarić, Milan Bejat, Milanko Kovačević Izdato odobrenje za građenje U izgradnji Domaće
MHE Grebenac-Ušće Neretva Neretva Gacko Republika Srpska 1.32 MW 4.13 GWh Marvel d.o.o. Savo Lalović Izdato odobrenje za građenje U pripremi Domaće
MHE Mjedenik Neretva Neretva Mjedenik, Gacko Republika Srpska 1.23 MW 3.87 GWh Marvel d.o.o. Savo Lalović Izdato odobrenje za građenje U pripremi Domaće
MHE Igraščica Neretva Neretva Gacko Republika Srpska 0.57 MW 1.79 GWh Marvel d.o.o. Savo Lalović Izdato odobrenje za građenje U pripremi Domaće
Status: Izdata okolinska dozvola
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Vigošta 2 Vigošta Vigošta Kotor Varoš Republika Srpska 0.25 MW DSM elektrus d.o.o. Dragoslav Jotanović, Sandra Pačavra Izdata okolinska dozvola U izgradnji Domaće
MHE Duboka Duboki potok Duboki potok Orahova, Kotor Varoš Republika Srpska 0.25 MW DSM Elektrus d.o.o. Dragoslav Jotanović, Sandra Pačavra Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Podgrab Prača Prača Podgrab, Pale Republika Srpska 0.23 MW MP Farm d.o.o. Milica Pandurević Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Sutjeska S-3 Sutjeska Sutjeska Dražljevo, općina Gacko Republika Srpska 4.50 MW Hidroenegy d.o.o. GL&A Holding GmbH, Zora Banjac, Đurađ Banjac Izdata okolinska dozvola U pripremi Većinsko strano
MHE Vrbas 1 Vrbas Vrbas Laktaši Republika Srpska 0.25 MW „WASSERKRAFT“ d.o.o. dioničari Izdata okolinska dozvola U pripremi Većinsko strano
MHE Sarići 1 Janj Janj Sarići, Šipovo Republika Srpska 0.02 MW Damjan Savić Damjan Savić Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Grebenac-Krupac Neretva Neretva Kalinovik Republika Srpska 0.69 MW 2.17 GWh Marvel d.o.o. Savo Lalović Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Stopani 1 Vrbanja Vrbanja Stopan, Kotor Varoš Republika Srpska 0.25 MW PPA d.o.o. Nebojša Antonijević Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Vigošta 1 Vigošta Vigošta Orahova, Kotor Varoš Republika Srpska 0.25 MW PPA d.o.o. Nebojša Antonijević Izdata okolinska dozvola U pripremi Domaće
MHE Sutjeska 2A Sutjeska Sutjeska Foča Republika Srpska 4.77 MW 18.80 GWh Drina hidroenergy d.o.o. (Premar Services AG Zug Švajcarska) Dioničarsko društvo " PREMAR SERVICES AG" Švajcarska Izdata okolinska dozvola U pripremi Strano
MHE Sutjeska 2B Sutjeska Sutjeska Gacko Republika Srpska 3.27 MW 15.73 GWh Hidroenergy d.o.o.(Drina hidroinvest d.o.o. Ugljevik) GLA Holding GmbH Wien, Zora Banjac, Đurađ Banjac Izdata okolinska dozvola U pripremi Većinsko strano
MHE Jabušnica J-1 Jabušnica Jabušnica Gacko Republika Srpska 2.16 MW 10.40 GWh Hydroenergy d.o.o. GL&A Holding GmbH, Zora Banjac, Đurađ Banjac Izdata okolinska dozvola U pripremi Većinsko strano
MHE Drenova Vijaka Vijaka Drenova, Prnjavor Republika Srpska 0.11 MW 0.83 GWh ĆORIĆ-DENART d.o.o dioničari Izdata okolinska dozvola U pripremi Većinsko strano
Status: U pogonu
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Ispod Kušlata Drinjača Drinjača Drinjača Republika Srpska 0.98 MW 6.50 GWh Eta energy d.o.o. Božo Pilipović, Marija Surla, Miloš Okanović, Vitomir Tomić, Željko Surla U pogonu U pogonu Domaće
MHE Preliv Vrelo Vrelo Čajniče Republika Srpska 0.25 MW 1.15 GWh "CREDO INVEST RS" d.o.o. "Credo agency" U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Sućeska R-S-2 Sućeska Sućeska Strgačina Republika Srpska 1.10 MW 4.69 GWh ERS male hidroelektrane d.o.o. (Energy Zotter Bau) Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH U pogonu U pogonu Strano
MHE Studena Studena Studena Ugodnovići Republika Srpska 0.95 MW 3.78 GWh Eling male hidroelektrane d.o.o. Dragoljub Malić U pogonu U pogonu Domaće
МHЕ Оtеšа B-O-2 Oteša Oteša Foča Republika Srpska 1.60 MW 5.60 GWh Otеšа MHE d.о.о. Bičakčić d.o.o. Sarajevo, Davor Jenko, Mladen Elez, SIMING TRADE d.o.o. Foča U pogonu U pogonu Domaće
MHE Velika Jasenica Velika Jasenica Velika Jasenica Blatnica Republika Srpska 0.65 MW 1.50 GWh Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza U pogonu U pogonu Većinsko strano
МHЕ Štеdrić Štedrić Štedrić Bašići Republika Srpska 0.85 MW 3.52 GWh Zemx d.o.o. Fadil Sejdić, Munevera Salihović, Munir Selman U pogonu U pogonu Domaće
MHE Žiraja 2 Žiraja Žiraja Bijelo Bučije Republika Srpska 0.89 MW 2.40 GWh Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza U pogonu U pogonu Većinsko strano
МHЕ Crkvinа Crkvina Crkvina Očauš, Teslić Republika Srpska 0.25 MW 0.97 GWh Теslа d.о.о. Jelisija Jovićević U pogonu U pogonu Domaće
MHE Žeželja Žeželja Žeželja Teslici Republika Srpska 0.10 MW 1.75 GWh Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza U pogonu U pogonu Većinsko strano
МHЕ Žirаја Žiraja Žiraja Bijelo Bučije Republika Srpska 0.50 MW 1.75 GWh Mega elektrik a.d. Dragan Jerinić, SOL S.p.A Monza U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Studena 2 Studena Studena Krivaja Republika Srpska 0.25 MW 1.05 GWh Gm energija d.o.o. Dragoljub Malić, Ružica Đekić, Tihomir Lalić, Zoran Đekić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Divič Vrbanja Vrbanja Kruševo Brdo Republika Srpska 2.33 MW 4.86 GWh Eling male hidroelektrane d.o.o. Dragoljub Malić U pogonu U pogonu
MHE Bistrica B-5A Bistrica Bistrica Dobro polje Republika Srpska 3.93 MW 14.50 GWh Taubinger elektrik d.o.o. (Anton Kittel Muhle Gmbh). Anton Kittel Muhle Plaika GmbH, Tanja Duvnjak U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Tišča Tišča Tišča Vlasenica Republika Srpska 2.05 MW 4.45 GWh EDP Elektro-Bijeljina a.d. dioničari U pogonu U pogonu Domaće
MHE Medna Sana Sana Donji Vrbanji Republika Srpska 4.90 MW 20.99 GWh EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. INTERENERGO d.o.o. U pogonu U pogonu Strano
MHE Krupac Željeznica Željeznica Trnovo, Istočna Ilidža Republika Srpska 0.99 MW 5.60 GWh SAS d.o.o.(Bobar elektrik d.o.o. Brod na Drini, Foča) Miodrag Stojanović, Rado Gavrić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Sućeska R-S-1 Sućeska Sućeska Strgačina Republika Srpska 1.80 MW 7.15 GWh ERS male hidroelektrane d.o.o. (Energy Zotter Bau) Energy Eastern Europe Hydro Power GmbH U pogonu U pogonu Strano
MHE Glavica Pliva Pliva Šipovo Republika Srpska 1.47 MW 9.52 GWh BBB d.o.o(ELP d.o.o.) MO HERC Društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, Zoran Lujić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Novakovići Ugar Ugar Kneževo Republika Srpska 4.90 MW 18.50 GWh EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. INTERENERGO d.o.o. U pogonu U pogonu Strano
MHE Do Bregava Bregava Berkovići Republika Srpska 2.00 MW 9.28 GWh Strajko d.o.o. EURO-IZGRADNJA d.o.o. Kiseljak, Goran Pavlović, Tihomir Brajković U pogonu U pogonu Domaće
MHE Ilomska Ilomska Ilomska Kneževo Republika Srpska 4.80 MW 16.00 GWh Eling male hidroelektrane d.o.o. Dragoljub Malić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Zapeće Ugar Ugar Kneževo Republika Srpska 4.10 MW 14.94 GWh EHE društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. INTERENERGO d.o.o. U pogonu U pogonu Strano
MHE Mesići-nova Prača Prača Rogatica Republika Srpska 4.90 MW 23.90 GWh ERS-MP a.d., ZP Elektrodistribucija a.d. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Jeleč Govza Govza Jeleč, Foča Republika Srpska 4.80 MW 17.95 GWh Petrol hidroenergija d.o.o. Dragoljub Malić, PETROL Slovenska energetska družba dd Ljubljana U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Jovana Zeleni jadar Zeleni jadar Milići Republika Srpska 0.94 MW 3.50 GWh Elektro Jovana d.o.o. Radosav Živković, Savo Šarac, Slavko Šarac, Željko Debelnogić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Podivič Kasindolska rijeka Kasindolska rijeka Istocno Sarajevo, Trnovo Republika Srpska 1.00 MW 4.75 GWh Buk d.o.o. Upgrade Energy evidentirano kod Federalne javne službe za ekonomijumala i srednja preduzeća U pogonu U pogonu Strano
MHE Govza B-G-1 Jeleč Govza, Govza Miljevina, Foča Republika Srpska 5.50 MW 19.00 GWh Elektros d.o.o. Braco Stupar, Dragan Pilipović, Nada Storbera, Ostoja Storebra U pogonu U pogonu Domaće
MHE Bočac 2 Vrbas Vrbas Bočac Republika Srpska 8.76 MW 41.60 GWh ZP Hidroelektrane na Vrbasu -Bočac 2 a.d. dioničari U pogonu U pogonu Domaće
MHE Otoke 1 Janj Janjina Popuže, Šipovo Republika Srpska 0.03 MW 0.21 GWh Piljić Slavko s.p. Slavko Piljić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Kućna turbina Vrbas Vrbas Krupa na Vrbasu Republika Srpska 0.57 MW 4.55 GWh MH Elektroprivreda RS MP a.d. Trebinje -ZP; HE na Vrbasu a.d. dioničari U pogonu U pogonu Domaće
MHE Štedrić 1 Štederić Štederić Milići Republika Srpska 0.58 MW 3.52 GWh Zemx d.o.o. Fadil Sejdić, Munevera Salihović, Munir Selman U pogonu U pogonu Domaće
MHE Čemerno Trtorišnica Trtorišnica Gacko Republika Srpska 0.20 MW 0.86 GWh Strajko Inženjering d.o.o. Goran Pavlović U pogonu U pogonu Domaće
MHE Vlasenica Studeni Jadar Studeni Jadar Gornji Zalukovik, Vlasenica Republika Srpska 0.90 MW 4.40 GWh MH „ELEKTROPRIVREDA RS“ dioničari U pogonu U pogonu Domaće
MHE Kruševo Brdo Vrbanja Vrbanja Kruševo brdo, Kotor Varoš Republika Srpska 0.27 MW 1.49 GWh Pure energy d.o.o. U pogonu U pogonu
MHE Demićka Demićka rijeka Demićka rijeka Ćorkovići, Kotor Varoš Republika Srpska 0.25 MW 0.90 GWh DSM elektrus d.o.o. Dragoslav Jotanović, Sandra Pačavra U pogonu U pogonu Domaće
MHE Mlečva Mlečvanska rijeka Mlečvanska rijeka Bratunac Republika Srpska 0.25 MW 1.66 GWh Green energy R d.o.o. Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o. U pogonu U pogonu Domaće
MHE Dub Prača Prača Rogatica Republika Srpska 9.50 MW 46.74 GWh Hidroinvest d.o.o. Tihomir Brajković U pogonu U pogonu Domaće
MHE Grabovica Grabovička rijeka Grabovička rijeka Vraneševići Republika Srpska 0.25 MW 1.66 GWh Green energy R d.o.o. Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o. U pogonu U pogonu Domaće
MHE Grabovička rijeka Grabovička rijeka Grabovička rijeka Grabovica, Kotor Varoš Republika Srpska 0.70 MW 2.70 GWh E-promet d.o.o.(BB-promet d.o.o.Gradiška) Dejan Radumilo, Pero Radumilo U pogonu U pogonu Domaće
MHE Medoš Drinjača Drinjača Zvornik Republika Srpska 5.10 MW 18.04 GWh Medoš one d.o.o. MINECO LIMITED U pogonu U pogonu Strano
MHE Bk2 Krupica Krupica Miljevina, Foča Republika Srpska 0.25 MW 1.35 GWh MHE Krupica d.o.o. Mladen Elez, Novica Ivanović U pogonu U pogonu Domaće
MHE Ustiprača Prača Prača Ustiprača Republika Srpska 6.90 MW 35.35 GWh Hidroinvest d.o.o. Tihomir Brajković U pogonu U pogonu Domaće
MHE Zeleni Jadar Zeleni Jadar Zeleni Jadar Orahovica, Srebrenica Republika Srpska 0.25 MW 0.97 GWh „GREEN ENERGY -R" d.o.o. Dijana Rankić, MOJA ELEKTRARNA proizvodnja električne energije d.o.o. U pogonu U pogonu Domaće
MHE Jablanica Jablanički i Dubnički potok Jablanički i Dubnički potok Višegrad Republika Srpska 0.95 MW 4.20 GWh Energreen d.o.o. Alenka Kosorić, Dragan Šušak, Dragoslav Mitrašinović, Nenad Marković U pogonu U pogonu Domaće
MHE Miljacka Miljacka Miljacka Bulozi, Istočni Stari Grad Republika Srpska 2.12 MW 8.45 GWh Green energy d.o.o. Vladimir Luledžija U pogonu U pogonu Domaće
MHE Sitonija Tisovača Tisovača Gornji Podgradci, Gradiška Republika Srpska 0.25 MW 0.90 GWh „SETTE ENERGY“ d.o.o. Darko Šljivar, IMMOBILIARE S.ANNAd.o.o, MIRKO MANNINO U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Hotovlje Vrhovinska rijeka Vrhovinska rijeka Hotovlje, Kalinovik Republika Srpska 4.68 MW 11.00 GWh Delaso d.o.o. Zdenko Marković U pogonu U pogonu Domaće
MHE Paklenica Paklenica Paklenica Doboj Republika Srpska 0.20 MW 1.80 GWh JP Elektro Doboj a.d. Državna svojina U pogonu U pogonu Domaće
MHE Stopani 2 Stopanska rijeka Stopanska rijeka Stopan, Kotor Varoš Republika Srpska 0.25 MW 0.99 GWh „Energija vode“ d.o.o. Dragiša Kovačević, Ljubinko Kostić, Mile Todić, Željko Piljagić U pogonu U pogonu Domaće
MHE Golubača Golubača Golubača Gradiška Republika Srpska 0.25 MW 0.90 GWh „SETTE ENERGY“ d.o.o. Darko Šljivar, IMMOBILIARE S.ANNAd.o.o, MIRKO MANNINO U pogonu U pogonu Većinsko strano
MHE Klobučarica Klobučarica Klobučarica Dražljevo, Gacko Republika Srpska 0.25 MW 1.39 GWh Strajko Inženjering d.o.o. Goran Pavlović U pogonu U pogonu Domaće
Status: Potpisan koncesioni ugovor
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Hrčavka S-H-2 Hrčavka Hrčavka Tjentište, Foča Republika Srpska 0.36 MW 1.94 GWh Drina hydroenergy d.o.o. (Premar Services AG Zug, Švicarska) Dioničarsko društvo " PREMAR SERVICES AG" Švajcarska Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Hrčavka S-H-3 Hrčavka Hrčavka Tjentište, Foča Republika Srpska 1.07 MW 5.30 GWh Drina hydroenergy d.o.o. Dioničarsko društvo " PREMAR SERVICES AG" Švajcarska Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Delibašino selo Vrbas Vrbas Delibašino Selo, Banja Luka Republika Srpska 4.10 MW 26.30 GWh He Delibašino selo d.o.o. Akcionari prema Izvještaju CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Luke Ćehotina Ćehotina Foča Republika Srpska 4.85 MW 20.30 GWh AR force hydropro d.o.o. Andrej Rautner, Arplane LLC, KOLEKTOR TURBOINŠTITUT Turbinski stroji d.o.o. Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Falovići Ćehotina Ćehotina Foča Republika Srpska 9.26 MW 15.71 GWh AR force hydropro d.o.o. Andrej Rautner, Arplane LLC, KOLEKTOR TURBOINŠTITUT Turbinski stroji d.o.o. Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Uloški buk Neretva Neretva Ulog, Kalnovik Republika Srpska 9.93 MW 25.65 GWh Marvel d.o.o. Savo Lalović Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Ušće (Rakitnica) Rakitnica Rakitnica Rogatica Republika Srpska 0.56 MW 3.08 GWh Pionir Energy RS d.o.o Marko Mirković, Miloš Kostić, Saša Nenadović, Đorđe Milišić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Grabovica Vrbanja Vrbanja Grabovica, Kotor Varoš Republika Srpska 5.00 MW 16.70 GWh HIDRO-ELEKTRIK d.o.o. Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Godijeno Ćehotina Ćehotina Godijeno, Foča Republika Srpska 3.65 MW 33.60 GWh AR force hydropro d.o.o. Andrej Rautner, Arplane LLC, KOLEKTOR TURBOINŠTITUT Turbinski stroji d.o.o. Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Željeznica 1 Željeznica Željeznica Vojkovići, Istočno Sarajevo Republika Srpska 0.75 MW 3.10 GWh Ruding d.o.o. Svanimir Kreštalica Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Janjina J-2 Janjina Janjina Čajniče Republika Srpska 1.70 MW 3.45 GWh CREDO INVEST RS d.o.o. "Credo agency" Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Željeznica 2 Željeznica Željeznica Vojkovići, Istočna Ilidža Republika Srpska 0.75 MW 3.10 GWh Ruding d.o.o. Svanimir Kreštalica Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Prizren grad Sana 2 Sana Sana Ribnik Republika Srpska 3.50 MW 20.00 GWh Energetik d.o.o. Ilija Klepić Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Jezernica (RS) Jezernica Jezernica Kalinovik Republika Srpska 2.10 MW 7.80 GWh HYDRO POWER GROUP d.o.o. dioničari Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Gornje Pale Bistrica Bistrica Pale Republika Srpska 1.66 MW 5.30 GWh Majnex d.o.o. Nemanja Golijanin, Ranko Golijanin Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Parni lug 1 Drinjača Drinjača Zvornik Republika Srpska 0.50 MW 3.50 GWh Omorika MHE d.o.o. Dušan Bokan, Jasna Bokan Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
MHE Gvozdnica 2 Gvozdnica Gvozdnica Kalinovik Republika Srpska 2.91 MW 11.00 GWh HYDRO POWER GROUP d.o.o. dioničari Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Gvozdnica 1 Gvozdnica Gvozdnica Kalinovik Republika Srpska 0.86 MW 3.40 GWh HYDRO POWER GROUP d.o.o. dioničari Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Jezerac Jezerac Jezerac Kalinovik Republika Srpska 0.91 MW 3.40 GWh HYDRO POWER GROUP d.o.o. dioničari Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Hrčavka S-H-1 Hrčavka Hrčavka Tjentište, Foča Republika Srpska 3.30 MW 15.40 GWh Drina hydroenergy d.o.o. Dioničarsko društvo " PREMAR SERVICES AG" Švajcarska Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Strano
MHE Nevačka Stupčanica Stupčanica Nevačka, Han Pijesak Republika Srpska 1.60 MW 6.50 GWh New energy d.o.o. Cvijetin Đorđić, Dani Tanić, Goran Tadić, Thomas Andreas Müller Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Većinsko domaće
MHE Gradac Kolina Kolina Kozija Luka, Foča Republika Srpska 1.30 MW 5.50 GWh Siming Trade d.o.o. Potpisan koncesioni ugovor U pripremi Domaće
Status: Izrada studije utjecaja na okoliš u toku
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Šibovi Vrbanja Vrbanja Šibovi, Kotor varoš Republika Srpska 2.70 MW 15.30 GWh Db con d.o.o. Blagojka Madžarić, Milan Bejat, Milanko Kovačević Izrada studije utjecaja na okoliš u toku U pripremi Domaće
MHE Obodnik Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš Republika Srpska 2.40 MW 9.10 GWh Db con d.o.o. Blagojka Madžarić, Milan Bejat, Milanko Kovačević Izrada studije utjecaja na okoliš u toku U pripremi Domaće
Status: Idejni projekat
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Žepa Žepa Žepa Žepa Republika Srpska 2.76 MW 13.81 GWh SOL SpA via Borgazzi Monza SOL S.p.A Monza Idejni projekat U pripremi Strano
Status: Predložen raskid koncesionog ugovora
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Sedrica Sedrica Sedrica Vlasenica Republika Srpska 0.20 MW 0.44 GWh D&D Eling d.o.o. Dragan Čeliković, Dragan Pajić Predložen raskid koncesionog ugovora U pripremi Domaće
Status: Dodijeljen status javnog interesa
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Podgaj Rakitnica Rakitnica Podgaj, Rogatica Republika Srpska 0.68 MW 3.31 GWh Pionir Energy RS d.o.o Marko Mirković, Miloš Kostić, Saša Nenadović, Đorđe Milišić Dodijeljen status javnog interesa U pripremi Domaće
Status: Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Gradac ušće Majevičkog kanala ušće Majevičkog kanala Bijeljina Republika Srpska 0.32 MW 2.08 GWh Abn elektrane d.o.o. Cvijetin Simić Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Skočnica Skočnica Skočnica Mrkonjić Grad Republika Srpska 0.75 MW 3.43 GWh Web energo d.o.o. (Ekovat doo) Dušan Milekić Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Ponor Ponor Ponor Mrkonjić Grad Republika Srpska 9.99 MW 53.30 GWh Web energo d.o.o. (Ekovat doo) Dušan Milekić Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Medna sklop Medljanica Medljanica Mrkonjić Grad Republika Srpska 1.72 MW 8.76 GWh Web energo d.o.o. (Ekovat doo) Dušan Milekić Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Koritine Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš Republika Srpska 2.00 MW 5.50 GWh Energy MBA d.o.o. Nikola Vukelić Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
MHE Vrbanjci Vrbanja Vrbanja Vrbanjci, Kotor Varoš Republika Srpska 3.30 MW 12.50 GWh Energy MBA d.o.o. Nikola Vukelić Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju U pripremi Domaće
Status: Priprema koncesionog ugovora
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Crni Rzav Crni Rzav Crni Rzav Vardište Republika Srpska 0.30 MW 1.50 GWh VG Ekoenergija d.o.o. Gordan Jurišić, Marina Andrić Priprema koncesionog ugovora U pripremi Domaće
MHE Bijeli Rzav Bijeli Rzav Bijeli Rzav Donje Vardište Republika Srpska 0.30 MW 1.90 GWh VG Ekoenergija d.o.o. Gordan Jurišić, Marina Andrić Priprema koncesionog ugovora U pripremi Domaće
Status: Izdata energetska dozvola
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Gornji zalukovik II Studeni Jadar Studeni Jadar Zaklapača, Vlasenica Republika Srpska 0.35 MW 1.74 GWh Gornji zalukovik II hidroelektrana d.o.o. Miroslava Veljović, Veljko Bošković Izdata energetska dozvola U pripremi Domaće
Status: Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Jovići Pliva Pliva Mrkonjić Grad Republika Srpska 0.60 MW 4.20 GWh Prirodna Energija d.o.o.(Duga d.o.o. Kneževo) Petar Srbljanović, V-SPIN s.r.o., Zoran Maraš Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu U pripremi Domaće
Status: Preliminarno pravo na podsticaj
Rijeka Vodotok Mjesto Entitet Kanton Snaga Godišnja proizvodnja Investitor Vlasnici Status Fazasort descending Vrsta vlasništva
MHE Burum (Atc) Glavni obodni kanal Glavni obodni kanal Gornje Crnjelevo, Bijeljina Republika Srpska 0.48 MW 2.39 GWh Abn elektrane d.o.o. Cvijetin Simić Preliminarno pravo na podsticaj U pripremi Domaće