Vijesti i komentari

Na redu je Neretvica!

U opštini Konjic održan je sastanak između predstavnika opštine, preduzeća JP "Elektroprivreda BiH"i konzorcija kojeg čine "GPI" iz Konjica i "Amitea" Mostar. Tema je bila gradnja malih hidroelektrana u dolini Neretvice. 

Stranice

Sve male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu

Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 68
Republika Srpska 49
117

Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 194
Republika Srpska 147
341