Vijesti i komentari

Saopštenje "Građanske inicijative o zabrani izgradnje MHE na rijeci Kaljini"

Rijeka Kaljina - Buk Građanska inicijativa o zabrani izgradnje MHE na rijeci Kaljini, koju je potpisalo hiljadu građana i 17 nevladinih oganizacija, na 27. Skupštini opštine Sokolac održanoj 04.03.2020. godine, nije prihvaćena, a nije ni odbijena. Njihov zaključak je da oni nisu nadležni i da apeluju na Ministarstvo da još jednom razmisle o odluci.

U Višegradu je održano predavanje o štetnosti MHE

U organizaciji Udruženja građana „Eko Centar“ u Višegradu održano je predavanje „Štetnost mini hidroelektrana i alternativni načini proizvodnje električne energije“ kojem je prisustvovalo oko 150 građana.

Stranice

Sve male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu

Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 67
Republika Srpska 46
113

Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji - export

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 190
Republika Srpska 150
340