Vijesti i komentari

Tematska sjednica opštinskog vijeća Konjic o gradnji MHE na Neretvici

Zaključak opštinskog vijeća Konjic o tematskoj sjednici u vezi gradnje MHE na Neretvici Općinsko vijeće na današnjoj sjednici usvojilo je predložene zaključke građanske inicijative Pusti me da tečem - donešena je odluka da se uskoro održi tematska sjednica opštinskog vijeća Konjic o gradnji MHE na Neretvici, sa prijedlogom da se do tada potpuno obustave radovi.

Stranice

Sve male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu

Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 66
Republika Srpska 44
110

Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji - export

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 191
Republika Srpska 153
344