Vijesti i komentari

Male hidroelektrane prijetnja šumskom blagu

Šumarska struka mora da se zabrine zbog gradnje malih elektrana, jer su šume najugroženije, s obzirom da je 95 odsto elektrana u šumskim područjima. “Osnovno što treba da se uradi jeste da se vlade opamete. Vlade treba da percipiraju problem, da imenuju ministarstva koja su ovlašćena da se time bave, da se napravi nacionalni konsezus, šta nama kao zajednicama treba ili ne treba, da se napravi jedan vrlo operativni akcioni plan i da se uradi ono što je u opštem interesu”,

Uništavanje rijeke Prače sutra na dnevnom redu sjednice

Odbor MZ Podgrab za zaštitu rijeke Praprema građanima koji ih biraju i dosljednost u svojim obećanjima i da donesu zaključak kojim će se spriječiti planirana izgradnja MHE Kadino vrelo u Vrhprači, kao i da obavežu izvršnu vlast da u budućnosti ne daje saglasnosti za planirane MHE, kao i da usvoje konkretne normative kojima bi se stavio trajni moratorijum na izgradnju MHE na vodotoku rijeke Prače.

Moratorij! na gradnju mHE

Vode Bosne i Hercegovine ubrzano postaju plijen tajkuna i njihovih zaštitnika u vlasti.
Ukoliko od tranzicijskih profitera ne zaštitimo naše divlje rijeke i bujna vrela, mi ćemo biti posljednje generacije koje ih pamte.

Rijeke više nisu lak plijen!

Zašto se borimo protiv malih hidroelektrana u BiH: 106 izgrađeno, preko 339 u pripremi, preko 250 rijeka kojima prijeti isušivanje - cijenu ovog biznisa, profitabilnog za šačicu društvenih parazita, platićemo mi, generacije nakon nas i živi svijet oko nas.

Blokada radova na Neretvici

Mašine konzorcija Amitea d.o.o. Mostar i GPI d.o.o. Konjic danas su stigle s namjerom da postave table i ozvaniče početak radova na izgradnji 15 mHE na Neretvici. Zaustavljeni su na obje lokacije - Gorovnik i Srijanski most. Od danas počinju dežure mještana i koji poručuju: NERETVICA ĆE ZAUVIJEK TEĆI.

Stranice

Sve male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu

Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 70
Republika Srpska 52
122

Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 208
Republika Srpska 146
354