Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 65
Republika Srpska 44
109