Male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini - gradnja započeta tokom pandemije

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu