Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 207
Republika Srpska 145
352