Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 208
Republika Srpska 146
354