U srcu zaštićenog područje izgrađene dvije male hidroelektrane

MHE Botašnica Ušće i MHE Rujevica na području Zeničko-dobojskog kantona  izgrađene su u srcu zaštićenog područja.

Iako se u dozvoli za rad koju je izdao FERK za oba postrojenja navodi da se posebna pozornog treba posvetiti zaštiti okoliša i osiguranju trajne kontrole utjecaja na okoliš, do sada se nije pokrenuo niti jedan postupak za oduzimanje dozvole za rad, unatoč mnogim dokazima koji potvrđuju štetnost djelovanja postrojenja malih hididroelektrana i njihovu ekonomsku neisplativost, posebno postrojenja čiji rad trajno utječe na ciljeve očuvanja i cjelovitosti zaštićenog područja.

Ove godine je umjesto provođenja postupka za oduzimanje dozvole za rad koje je izdao FERK, odobreno je produženje istih i to na period do  2029. godine.

Što se tiče okolinskih dozvola  za ove male hidroelektrane, njih je  izdao  Zeničko-dobojski kanton, bez prethodnog pregleda zaštićenih i evidentiranih prirodnih vrijednosti i predstavljanja ekološkog značaja skupa sa ocjenom stanja ovog područja.  Rad ovih malih hidroelektrana narušio je odvijanje prirodnih procesa i onemogućava održivo korištenje prirodnog dobra rijeke Gostović. Iako se u dozvolama i dostupnoj dokumentaciji navodi neophodno biološki minimum, na fotografjiama je evidentno da je riječno korito ispod vodozahvata u potpunosti suho.

                          

MHE Botašnica Ušće, foto ekoakcija

Umjesto da se radi na pronalaženju mehanizama koji će trajno očuvati cjelovitost područja ove ekološke mreže,  2019. godine u pogon je puštena još jedna mala hidroelektrana Kamenica čiji rad će dodatno  utjecati na ocjenju stanja ovog lokaliteta.

 

                        

MHE Rujevića Ušće, foto ekoakcija

01/03/2021