U Jajcu planirana gradnja dvije male hidroelektrane

 

Općina Jajce je 24. novembra na svojoj web stranici objavila poziv stanovnicima Općine Jajce na javnu raspravu povodom izgradnje mini-hidroelektrane (MHE) „Pijavice“. Međutim, ne radi se o projektovanju, izgradnji i korištenju jedne, već dvije MHE.

Osim MHE „Pijavice“, planirana je gradnja i MHE „Elektrobosna“. Općina Jajce je na web stranici ispravila grešku 26. novembra.

Jajce Online je došao u posjed projektne dokumentacije obje MHE, te vam u ovom tekstu donosimo glavne značajke ova dva projekta koja uopće nisu predviđena prostornim planom Općine Jajce. Ta činjenica bi, zapravo, mogla biti i odlučujuća kada je u pitanju dodjela koncesije.

Početkom oktobra ove godine, preduzeće „Bosnia Green Energy Project“ iz Sarajeva je podnijelo zahtjev za dodjelu koncesije Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK. Ministarstvo je zahtjev proslijedilo Općini Jajce jer je jedan od uslova za provođenje procedure za dodjelu koncesije saglasnost Općinskog vijeća Jajce, čiji vijećnici imaju 60 dana da se oglase po ovom pitanju.

Koncesija na 30 godina

Uz zahtjev za dodjelu koncesije na 30 godina, dostavljen u formi pisma namjere, podnosilac zahtjeva firma „Bosnia Green Energy Project“ iz Sarajeva je dostavila Studiju o ekonomskoj opravdanosti s idejnim rješenjem MHE „Elektrobosna“ i MHE „Pijavice“ na rijeci Plivi. Studiju je izradila projektantska firma „Sendo“, registrovana u Novom Sarajevu kao društvo s ograničenom odgovornošću za projektovanje, inžinjering, gradnju i promet.

U pismu namjere koje potpisuje Muhamed Šabić, direktor „Bosnia Green Energy Project“ navodi se opredjeljenje investitora da MHE „Elektrobosna“ i MHE „Pijavice“ gradi na lokaciji derivacijskog kanala nekadašnjeg jajačkog giganta „Elektrobosna“. Kanal je izgrađen 1899. za prvu hidroelektranu u Bosni i Hercegovini.

Iako je spomenuta hidroelektrana prestala s radom 1957 godine, nakon izgradnje HE Jajce I, investitor u Studiji ekonomske opravdanosti navodi da su cjevovod, vodozahvat s hidromehaničkom opremom i kanal u dužini 3.500 metara još uvijek u funkciji i u dobrom stanju.

MHE „Elektrobosna“

Projektna dokumentacija otkriva da MHE „Elektrobosna“ raspolaže instaliranom snagom od 1538 kW i mogućom godišnjom proizvodnjom 7937 GWh. Radi se o protočnoj MHE čiji se vodozahvat nalazi na desnoj obali Velikog plivskog jezera.

Prilikom izbora tehničkih parametara ove MHE, predviđeno je da se postojeći cjevovod prečnika 600 mm i dužine 214 metara (koji je služio za dovod vode za potrebe rashladnog sistema tvornice „Elektrobosna“), zamijeni s novim cjevovodom prečnika 1200 mm i dužine 307 metara koji će voditi vodu do lokacije nove mašinske zgrade.

Na slici ispod je lokalitet šireg područja MHE „Elektrobosna“, položaj objekata postrojenja (položaj zahvata, postojeće trase dovodnog derivacionog kanala i derivacionog cjevovoda, vodne komore, tlačnog cjevovoda i strojare) u odnosu na grad Jajce.

 

Ukupni iznos ove investicije je 2.310.000 KM. Finansiranje MHE „Elektrobosna“ je urađeno pod pretpostavkom kreditnog zaduženja u iznosu od 2.079.000 KM (90%) te ulaganjem 231.000 KM vlastitog kapitala (10%).

Kreditna otplata je planirana na šest godina, uz jednogodišnji grejs period. Finansiranje ovog projekta je po osnovu koncesije na 30 godina, s plaćanjem koncesije od 3% od ostvarenog prihoda.

 

MHE „Pijavice“

Osim MHE „Elektrobosna“, isti investitor je planirao gradnju još jedne MHE u mjesnoj zajednici Pijavice. MHE „Pijavice“ raspolaže snagom od 1458 kW i mogućom godišnjom proizvodnjom od 6300 GWh. Investitor je analizama utvrdio da je i za ovu MHE prihvatljiva lokacija kanala bivše „Elektrobosne“, kojeg će koristiti i MHE „Elektrobosna“.

Dakle, planirano je da se obje MHE vodom napajaju iz istog kanala. Studija o ekonomskoj opravdanosti navodi da je lokacija pogodna jer omogućuje korištenje infrastrukture izgrađene u istu svrhu 1899. godine. I ova MHE bi bila protočnog, derivacijskog tipa, a sastojala bi se od vodozahvata, derivacionog kanala, tlačnog cjevovoda i strojare, u koju se smješta potrebna hidromašinska i elektro-oprema.

Prilikom izbora tehničkih parametara MHE „Pijavice“, predviđeno je da se maksimalno iskoriste postojeći derivacioni dovod. Osim toga, investitor „Bosnia Green Energy Project“ planira rekonstrukciju zadnjih 270 metara kanala, i to na način da se urade novi unutrašnji betonski zidovi kanala. Osim toga, na lokaciji postojećeg muljnog ispusta planirano je uraditi novi vodostaj s hidromehaničkom opremom iz kojeg će se voditi tzv. GRP cjevovod prečnika 1500 mm niz padinu do desne obale rijeke Plive.

Za cjevovod je odabran potez koji djelomično koristi trasu nekadašnjeg odvodnog kanala i cjevovoda za odvođenje mulja iz kanala, koji ide preko dvije parcele, dolazi na postojeći put, prolazi sa zapadne strane prodajnog centra „Best“, te prolazi ispod ulice Donje Pijevice do desne obale rijeke Plive.

Ukupan tlačni cjevovod , ukupne dužine do strojare 225,72 metra bit će na izlazu iz komore i na lomovima cjevovoda osiguran betonskim anker blokovima. Na djelu gdje cjevodod prolazi ispod ulice Donje Pijavice investitor planira gradnju betonskog propusta. Preostali dio cjevovoda prolazi ispod parka u Pijavicama.

Na kraju tlačnog cjevovoda, na desnoj obali Plive, nalazi se strojara koja zauzima dio parcele K.Č. 3221 K.O. Jajce 1.

Konstrukcija objekta strojare je armirano betonska, skeletna sa stubovima na temeljnim stopama povezanim gredama. Dimenzija strojare čija je gradnja planirana na desnoj obali Plive je cca 11,30×8,59 metara.

U strojari je smještena jedna Fransis turbina s pripadajućom opremom, transformatorom u ograđenom prostoru i ostala elektro oprema za upravljanje.

Iz turbine se voda odvodi ukopanim betonskim pravougaonim kanalom dimenzija 2,6×2,3 metra, dužine cca 116 metara do ispod prve kaskade na rijeci Plivi. Vidljivi izlazni dio kanala ukopiće se u postojeću kaskadu i bit će obložen sedrom.

Vrijednost imovine kao ukupne investicije za MHE „Pijavice“ iznosi 2.818.000. Od toga,dio iznosi 2.536.000 KM (90%), a vlastito ulaganje 281.800 KM (10%). Vrijeme otplate kredita za ovu MHE je osam godina, uz grejs period od jedne godine.
Javna rasprava planirana za 9. decembra

Prije nego se Općinsko vijeće izjasni po ovom zahtjevu obaveza je prethodno provesti javnu raspravu. Kao što je navedeno na web stranici Općine Jajce, javna rasprava će se održati u srijedu, 9. decembra u Velikoj sali Općine Jajce s početkom u 11:00 sati.

Osim toga pokrenuta je i online peticija, a svi koji žele da je potpišu mogu to učiniti putem ovog linka.

Detaljne informacije o MHE „Pijavice“ i MHE „Elektrobosna“ možete dobiti u Službi privrede Općine Jajce (kancelarija broj 50) svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati.

Svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice Službi privrede Općine Jajce, s naznakom JAVNA RASPRAVA – Projektovanje, izgradnja, korištenje i održavanje MHE „Pijavice“ i MHE „Elektrobosna“.

Iz Općine napominju da će se javna rasprava održati u skladu s Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Broj prisutnih ograničen je na maksimalno 30 učesnika uz obavezno nošenje zaštitne maske i održavanje minimalne distance od 2 metra.

 

preuzeto sa jajceonline.com, fotografija preuzeto sa Wikipedia

 

 

 

24/11/2020