Načelnik Općine Jajce protiv gradnje malih hidroelektrana

 

Zbog velikog interesa javnosti vezano za dodjelu koncesija za projektovanje, izgradnju, korištenje i održavanje MHE „Pijavice“ i MHE „Elektrobosna“ podnesenih od strane investitora privrednog društva Bosnia Green Energy Project d.o.o. Sarajevo, Načelnik Općine Jajce Edin Hozan Saopćenjem za javnost obraća se građanima:

Zbog mnogo dezinformacija koje se ovih dana plasiraju u javnost osjećam za potrebno oglasiti se, odnosno pojasniti građanima proceduru oko načina dodjele koncesije. 

Prije toga želim iskazati svoj lični stav oko podnesenih zahtjeva. Apsolutno sam protiv gradnje mini hidroelektrana koje proizvode bilo kakvu štetu vodotocima, narušavaju eko sistem i generalno negativno utiču na okoliš. Međutim, naša je obaveza saslušati investitora, odnosno provesti propisanu proceduru, saslušati stav javnosti, odnosno građana i na osnovu toga donijeti ispravnu odluku. 

A zakon predviđa sljedeću proceduru: Investitor privredno društvo „Bosnia Green Energy Project“ d.o.o. Sarajevo dana 5.10.2020. godine podnijelo je zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB za saglasnost na projektovanje, izgradnju, korištenje i održavanje MHE „Pijavice“ snage 1,458 MW i MHE „Elektrobosna“ snage 1,538 MW. Resorno Ministrastvo je proslijedilo zahtjev Općini Jajce 18.11.2020. godine za izdavanje prethodne saglasnosti. 

 

Prije nego se Općinsko vijeće izjasni po ovom zahtjevu obaveza je prethodno provesti javnu raspravu. U skladu sa Zakonom o koncesijama SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ broj: 8/09, 6/13 i 9/15) općinsko vijeće je dužno dostaviti saglasnost u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva koje je uputilo resorno ministarstvo. Ukoliko se „općinsko vijeće u navedenom roku ne izjasni za predhodnu saglasnost za pokretanje procedure za dodjelu koncesije, Vlada Kantona odlučuje o pristupanju proceduri za dodjelu koncesije kao da ima saglasnost općinskog vijeća lokalne zajednice na čijem području se koncesija dodjeljuje“ (član 2. dopuna člana 4. „Službene novine SBK/KSB“ broj: 6/13).

 

Iz ovih razloga je apsolutno neophodno poštivanje ovih procedura, odnosno obavljanje javne rasprave i izjašnjenja na Općinskom vijeću, kako bi lokalna zajednica zaustavila eventualno izdavanje onih koncesija koje bi bile štetne za grad. I to je Općina radila i u predhodnim godinama. Na adresu Općine Jajce u predhodnom periodu upućeno je više od deset zahtjeva za izdavanje predhodne saglasnosti za dodjelu koncesija i svaki put je provedena ista procedura sa različitim ishodima. Iako je bilo više zahtjeva za izgradnju mini hidroelektrana, saglasnost nije dobila niti jedna, osim u slučaju investitora „ELGRAD“ d.o.o. Vinac koja nikad nije realizovana, jer ista nije obuhvaćena prostorno planskom dokumentacijom.

Naša obaveza je ispoštovati proceduru što činimo i u ovom slučaju, jer u protivnom bi o tome odlučivalo nadležno Ministarstvo i Vlada SBK/KSB. Kako se nalazimo u post izbornom periodu, kada još uvijek nisu dodjeljeni mandati općinskim vijećnicima i kada je neizvjestan datum  konstitusanja Općinskog vijeća Jajce, obratio sam se pismenim putem Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB sa zahtjevom da se zaustavi dodjela koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i održavanje MHE „Pijavice“ i MHE „Elektrobosna“ do konstituisanja Općinskog vijeća Jajce, kako bi se isto, nakon provedene javne rasprave, moglo izjasniti o ovim zahtjevima.

Raduje me činjenica da građani općine Jajce pokazuju interes i uključuju se u procese koji su važni za općinu, odnosno učestvuju u javnim raspravama na bilo koji način, te tako pomažu i lokalnoj vlasti, Općinskom načelniku i Općinskom vijeću, u donošenju ispravnih odluka.

preuzeto sa jajceonline.com 

30/11/2020