Materijalna šteta uzrokovana pucanjem cijevi mHE Dubrava

Dana 10.05.2020. desila se još jedna u nizu havarija na malim hidroelektranama. Prema navodima mještana i prema dostupnom video materijalu  došlo je do pucanja cijevi MHE Dubrava na Kozičkoj rijeci (pritoka Vrbasa), MZ Voljevac - Gornji Vakuf / Uskoplje. Tom prilikom pričinjena veća materijalna šteta na privatnim imanjima. Treba napomenuti da su prilikom gradnje ove MHE život izgubila dva mladića. Za njihovu smrt niko nikada nije odgovarao. Ovo postrojenje je u vlasništvu Eko elektron d.o.o. koje je dobilo okolinsku dozvolu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2005. godine.  Koncesiju za ovo postrojenje je izdao Srednjobosanski kanton,a dozvolu za rad Regulatorna komisija za energiju Federacije Bosne i Hercegovine ( FERK). Upitan je način i  kontrola rada ovih postrojenja budući da ovo nije prvi slučaj da male hidroelektrane nakon što su puštene u pogon izazivaju štetu lokalnim zajednicama, očigledno je da se procjene statusa sigurnosti  ne rade na odgovarajući način i pouzdanost rada ovih objekata  za posljedicu ima nanošenje štete malim zajednicama čija imanja bivaju uništena.  Postavlja se pitanje koliko često i da li uopće  Regulatorna komisija za energiju Federacije Bosne i Hercegovine tj. njeni ovlašteni zaposlenici obavljaju redovito i izvanredno nadgledanje prostorija imatelja dozvole. Napominjemo da ovlašteni zaposlenici imaju pravo pristupa objektima, postrojenjima, opremi i dokumentima kako bi vršili uvid u obavljanje licencirane djelatnosti.  Sudeći po sve učestalijim havarijama koje se dešavaju u radu malih hidroelektrana očigledno je da je nadgledanje ispunjena uvjeta iz dozvole za rad na nedzadovoljavajućem nivou.

 

11/05/2020