BILJANSKI KRAJ – UJEDINJENI PROTIV SELMANOVIH MHE: Protiv sile, za rijeke i život!

Mjesne zajednice Biljanskog kraja u opštini Travnik, njih devet, ujedinilo se protiv izgrađenih i planiranih malih hidroelektrana na rijekama Bila, Kozica, Jasenica, Zaseljačka.
Kako kažu biljanski čuvari rijeka: “Poučeni iskustvom s već ranije izgrađenih pet MHE na našim rijekama i neredom i ruglom koji su one proizvele Savjeti ovih MZ su apsolutno protiv daljnje izgradnje bilo kakvih centrala na ovim rijekama.
Količina električne energije koju one proizvedu i broj zaposlenih koji rade u njima nisu vrijedni da sutra mi i generacije koje dolaze ostanemo bez pitke vode i da se guše u smradu fekalija koje plivaju vodom.”
Uz brisanje novih MHE iz Prostornog plana Srednjebosanskog kantona (2005-2025.), Biljani traže da se i raskinu koncesioni ugovori za MHE kojih gradnja još nije počela (njih četiri), a da se postojeće stave u zakonske i ekološke okvire “jer ovo što danas imamo su obična smetljišta koja su izvor zaraze i pomora životinjskog svijeta u našim rijekama.”
Bunt ljudi iz Biljanskog kraja je revolucionaran. Ustali su zajedno protiv dosad neprikosnovene moći Salka Selmana (SDA), nekada premijera Srednjebosanskog kantona koji je tim krajem, rijekama kao i ljudima, godinama bahato raspolagao kao privatnom svojinom, uvjeren da je zatrt svaki otpor na tim prostorima.
Selman i njemu slični potcijenili su odlučnost ljudi koji brane rijeke. Biljani ovim šalju poruku i najmoćnijima među ubicama naših rijeka - rijeke više nisu lak plijen. Kad država šuti a zakona nema, najjača zaštita rijeka su jedinstvo i srčanost ljudi s njihovih obala.
Solidarišemo se s Biljanima. Poručujemo vlastima u Travniku, na svim nivoima, da Čuvari rijeka iz cijele Bosne i Hercegovine stoje uz Biljane i da ćemo svaki nasrtaj na njih i njihove rijeke smatrati nasrtajem na sve nas koliko nas ima – s Neretvice, Neretve, Bune, Ugra, Rzava, Ljute, Željeznice, Drinjače, Doljanke, Bjelave, Vrbasa, Sane, Une, Kasindolske rijeke… Biljane su rekle NE i institucije se tom glasu moraju povinovati.

Vlastima i tajkunima širom BiH još jednom poručujemo – gotovo je s malim hidroelektranama.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine

27/07/2021