Vijesti i komentari

Na redu je Neretvica!

U opštini Konjic održan je sastanak između predstavnika opštine, preduzeća JP "Elektroprivreda BiH"i konzorcija kojeg čine "GPI" iz Konjica i "Amitea" Mostar. Tema je bila gradnja malih hidroelektrana u dolini Neretvice. 

Stranice

Sve male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu

Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 70
Republika Srpska 52
122

Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 208
Republika Srpska 146
354