Vijesti i komentari

Blokada radova na Neretvici

Mašine konzorcija Amitea d.o.o. Mostar i GPI d.o.o. Konjic danas su stigle s namjerom da postave table i ozvaniče početak radova na izgradnji 15 mHE na Neretvici. Zaustavljeni su na obje lokacije - Gorovnik i Srijanski most. Od danas počinju dežure mještana i koji poručuju: NERETVICA ĆE ZAUVIJEK TEĆI.

Počele javne konsultacije o politici prema MHE u Energetskoj zajednici

foto: Robert O. Javne konsultacije su pokrenute uslijed raširene zabrinutosti i kritika zbog uticaja na prirodu i kvalitet života. Efekti projekata malih hidroelektrana imaju kumulativni karakter i mogu da se osijete na velikim dijelovima slivova rijeka ili čak na cijelokupnom tom području, stoji u predloženoj verziji dokumenta.

Rijeku u cijevi, a novac u privatni džep

Da se priča oko izgradnje, odnosno zaustavljanja radova na gradnji MHC u Vrhprači nije pokrenula i sve aktivnosti objelodanile, iako su mnogi ljudi iz opštine odavno znali za to, a javnost nije bila upućena, ne bi se pročulo i da je na riječici Bistrici u Gornjim Palama planirana gradnja MHC. Bistrica je rijeka koja izvire na Jahorini, na oko 7-8 kilometara južno od Pala. Sa izvorišta Bistrice, gdje je za vrijeme Austrougarske vladavine izgrađen vodovod, koji se i danas koristi, napajaju se dijelovi Pala i Sarajeva. Vodovodna cijev ka Sarajevu ide preko Dovlića, Brusa, dolinom Ravna, sjeverno od glavnog vijenca Trebevića. Bistrica je bogata potočnom pastrmkom, pa ovu riječicu vole ribari.

Materijalna šteta uzrokovana pucanjem cijevi mHE Dubrava

Dana 10.05.2020. desila se još jedna u nizu havarija na malim hidroelektranama. Prema navodima mještana i prema dostupnom video materijalu  došlo je do pucanja cijevi MHE Dubrava na Kozičkoj rijeci (pritoka Vrbasa), MZ Voljevac - Gornji Vakuf / Uskoplje. Tom prilikom pričinjena veća materijalna šteta na privatnim imanjima. Treba napomenuti da su prilikom gradnje ove MHE život izgubila dva mladića. Za njihovu smrt niko nikada nije odgovarao. Ovo postrojenje je u vlasništvu Eko elektron d.o.o. koje je dobilo okolinsku dozvolu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma 2005. godine. 

U rijeci Spreči kod Živinica zabilježen pomor ribe

U gornjem toku rijeke Spreče u Živinicama došlo je do pomora ribe, potvrđeno je Srni u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Udruženje sportskih ribolovaca “Mrena” iz Živinica o ovom događaju obavijestilo je i Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

Stranice

Sve male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu

Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 67
Republika Srpska 48
115

Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji - export

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 193
Republika Srpska 148
341