Vijesti i komentari

Dom naroda PFBiH potvrdio zabranu izgradnje novih malih hidroelektrana

Dom naroda: foto EA Sa 60 glasova ZA, bez suzdržanih i PET glasova PROTIV delegati Doma naroda Parlamenta FBiH jučer su usvojili Zakon o električnoj energiji u FBiH, u okviru kojeg je zadržana zabrana izgradnje novih malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.

VELIKA POBJEDA BRANILACA NERETVICE

Stigla je i zvanična potvrda od strane JP Elektroprivrede BiH da je Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos malih hidroelektrana na slivu rijeke Neretvice od 23. 2. 2009. godine raskinut, čime su obustavljene sve aktivnosti na izgradnji MHE na Neretvici od strane JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.

Pale i okolinske dozvole za izgradnju mHE na Neretvici!

Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je argumentaciju Zelenih Neretva Konjic, Aarhus centra u Bosni i Hercegovini, Centra za životnu sredinu / Center for Environment i koordinacije pet udruženja građana iz doline Neretvice i poništio okolinske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana “Srijanski most” i “Gorovnik ušće” na rijeci Neretvici.

Dobijena još jedna pravna bitka za rijeku Ugar!

Ponosni smo na još jednu dobijenu pravnu bitku za rijeku Ugar! AarhusCentarUBiH

Vodozahvat MHE Oštrac Danas je Vrhovni sud Federacije po treći put potvrdio da je Klubu sportskih ribolovaca Travnik bilo uskraćeno pravo na pristup pravdi. Naime, Kantonalni sud u Novom Travniku je između ostalog odbacio tužbu protiv urbanističke saglasnosti za malu hidroelektranu Oštrac na rijeci Ugar.

Stranice

Sve male hidroelektrane u Bosni i Hercegovini

- planirana - u pripremi - u izgradnji - u pogonu

Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 70
Republika Srpska 52
122

Ukupan broj MHE planiranih ili u izgradnji

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 208
Republika Srpska 146
354