Ukupan broj MHE u BiH (u pogonu)

Entitet Broj MHE
Federacija BiH 70
Republika Srpska 52
122