Planirane MHE po entitetu i kantonu

Entitet: Federacija BiH
Kanton:
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Lakat 1.70 MW Idejni projekat Čalik enterji( Turska) Planirana
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Idbar Baščica Baščica Idbar, Konjic 0.81 MW Potpisan koncesioni ugovor GP Rad d.d. U pripremi
MHE Bijela B1 Bijela Bijela Jablanica 0.51 MW Idejni projekat Rok Šinkovec S.P. KRŠKO Planirana
MHE Bijela B2 Bijela Bijela Jablanica 0.48 MW Idejni projekat WIND NERETVA d.o.o. Planirana
MHE Crna rijeka Crna rijeka Neretvica Neretvica, Konjic 2.11 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Plavuzi Crna rijeka Neretvica Bare, Konjic 0.40 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Ruste Crna rijeka Neretvica Bare, Konjic 0.37 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Pačići Doljanka Doljanka Jablanica 1.40 MW Potpisan koncesioni ugovor Eko-vat d.o.o. U pripremi
MHE Striževo Drežanka Drežanka Striževo Planirana Planirana
MHE Žlib Drežanka Drežanka Žlib Planirana Planirana
MHE Duščica - Krupić Duščica Duščica Duge, Prozor - Rama 0.98 MW Potpisan koncesioni ugovor Eko Energi d.o.o. U pripremi
MHE Gorovnik Gorovnik Neretvica Krajkovići, Konjic 0.86 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Kraljuščica 3 Kraljuščica Kraljuščica Kralupi, Konjic 4.52 MW Projekat u zastoju Amitea d.o.o. U pripremi
MHE Dindo Ljuta Ljuta Konjic 5.70 MW Izdata okolinska dozvola Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Grebenik- Ušće Ljuta Ljuta Konjic 1.28 MW Izdata okolinska dozvola Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Sastavci - Ušće Ljuta Ljuta Konjic 1.05 MW Izdata okolinska dozvola Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Donje Luko Ljuta Ljuta Konjic 2.25 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Kozica-ušće Ljuta Ljuta Konjic 0.29 MW Potpisan koncesioni ugovor Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Ljuta Ljuta Ljuta Konjic 2.09 MW Izdata okolinska dozvola Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Ljuta 1 Ljuta Ljuta Konjic Planirana Pbp d.o.o. Planirana
MHE Lukavica-ušće Ljuta Ljuta Konjic 0.84 MW Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole INGHYDRO d.o.o. U pripremi
MHE Memiškovići Ljuta Ljuta Konjic 4.00 MW Potpisan koncesioni ugovor Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Palež Ljuta Palež Palež, Konjic 3.49 MW Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Srednja voda Ljuta Srednja voda Konjic 0.26 MW Potpisan koncesioni ugovor Inghydro d.o.o. U pripremi
MHE Poželavka Mala Neretvica Neretvica Požetva, Konjic 0.37 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Planirana
MHE Buna 1 Neretva Neretva Buna 1.80 MW Potpisan koncesioni ugovor Hercegovina grđavinsko zanatstvo d.o.o. U pripremi
MHE Buna 2 Neretva Neretva Buna 1.80 MW Potpisan koncesioni ugovor Hercegovina grđavinsko zanatstvo d.o.o. U pripremi
MHE Donji Obalj Neretvica Neretvica Neretvica, Konjic 1.87 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BIH d.d. Planirana
MHE Duboki potok 1 Neretvica Neretvica Neretvica, Konjic 0.73 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Duboki potok 2 Neretvica Neretvica Konjic 3.78 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Gorovnik ušće Neretvica Neretvica Džanići, Konjic 3.93 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Mala Neretvica ušće Neretvica Neretvica Konjic 1.11 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Podhum 1 Neretvica Neretvica Lukšije, Konjic 2.05 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BIH d.d. Planirana
MHE Podhum 2 Neretvica Neretvica Podhum, Konjic 2.48 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BIH d.d. Planirana
MHE Sirijanski most Neretvica Neretvica Neretvica, Konjic 3.03 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Obašćica Obašćica Neretvica Neretvica, Konjic 1.59 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BIH d.d. Planirana
MHE Prolaz Prolaz Neretvica Neretvica, Konjic 0.35 MW Raskinut koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BIH d.d. Planirana
MHE Crni most Rama Rama Prozor Rama 1.52 MW Izdata energetska dozvola Ecco-Crima d.o.o. U pripremi
MHE Gračanica Rama Rama Gračanica, Prozor Rama 0.79 MW Izdata energetska dozvola Ecco Crima d.o.o. U pripremi
MHE Gradina Rama Rama Prozor Rama 0.27 MW Izdata energetska dozvola Ecco-Crima d.o.o. U pripremi
MHE Marina pećina Rama Rama Prozor Rama 0.73 MW Izdata energetska dozvola Ecco-Crima d.o.o. U pripremi
MHE Modri vir Rama Rama Prozor Rama 0.10 MW Izdata energetska dozvola Ecco-Crima d.o.o. U pripremi
MHE Pojatine Rika Rika Šćipe, Prozor - Rama 0.50 MW Potpisan koncesioni ugovor Eko Rika doo U pripremi
MHE Marin most Rika i Blazinka Rika i Blazinka Šćipe, Prozor-Rama 2.47 MW Izdata okolinska dozvola Df gradnja d.o.o. U pripremi
MHE Babina voda 4 Trešanica Trešanica Konjic Projekat u zastoju Amitea d.o.o U pripremi
MHE Volujak Volujak Volujak Gračanica-Donja Vast 4.50 MW Izdata okolinska dozvola MM Energi d.o.o. U pripremi
Kanton: Kanton Sarajevo
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Jagodar-1 Bijela rijeka Bijela rijeka Trnovo 0.98 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu JP Elektro-Trnovo d.o.o. U pripremi
MHE Ljubnići Bosna Bosna Ljubnići, Ilijaš 4.26 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu Sarajevo International d.o.o. U pripremi
MHE Podlugovi Bosna Bosna Podlugovi, Ilijaš 3.82 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu Sarajevo International d.o.o. U pripremi
MHE Delijaš Crna rijeka Crna rijeka Delijaš, Trnovo 0.48 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu JP Elektro-Trnovo d.o.o. U pripremi
MHE Hamzići Crna rijeka Crna rijeka Delijaš,Trnovo 0.39 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu JP Elektro-Trnovo d.o.o. U pripremi
MHE Bentbaša Miljacka Miljacka Bentbaša, Sarajevo 0.41 MW Planirana J.P. Sarajevo d.o.o. Planirana
MHE Dariva Miljacka Miljacka Sarajevo 0.30 MW Idejni projekat J.P. Sarajevo d.o.o. Planirana
MHE Kozija Ćuprija Miljacka Miljacka Kozija ćuprija, Sarajevo 0.50 MW Idejni projekat J.P. Sarajevo d.o.o. Planirana
MHE Mošćanica Mošćanica Mošćanica Mošćanica, Sarajevo 0.50 MW Planirana J.P. Sarajevo d.o.o. Planirana
MHE V 1 Perački potok Perački potok Vogošća 0.57 MW Idejni projekat Pretis dd Planirana
MHE V 2 Perački potok Perački potok Vogošća 0.69 MW Idejni projekat Pretis dd Planirana
MHE V 3 Perački potok Perački potok Vogošća 0.30 MW Idejni projekat Pretis dd Planirana
Kanton: Srednjebosanski kanton
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Poljanice 2 Bila Bila Poljanice, Travnik Izdata okolinska dozvola Grid BH d.o.o. U pripremi
MHE Dolac 2 Bila Bila Travnik 0.30 MW Potpisan koncesioni ugovor Mini Wat d.o.o. U pripremi
MHE Poljanice 1 Bila Bila Poljanice, Travnik 2.80 MW Izdata okolinska dozvola Grid BH D.O.O. U pripremi
MHE Bakovići 1 Bistrička rijeka Bistrička rijeka Bakovići, Fojnica 2.17 MW Raskinut koncesioni ugovor Vizura d.o.o Planirana
MHE Planinica Bunta Bunta Bugojno 0.11 MW Potpisan koncesioni ugovor Elektrovolt d.o.o. U pripremi
MHE Tulova Bunta Bunta Bugojno 0.12 MW Potpisan koncesioni ugovor Kaynak-izvor d.o.o. U pripremi
MHE Velići Bunta Bunta Kordići, Bugojno 0.15 MW Potpisan koncesioni ugovor Velici d.o.o U pripremi
MHE Zlatac Bunta Bunta Bugojno 0.09 MW Potpisan koncesioni ugovor Elektrovolt d.o.o. U pripremi
MHE Čemernica 1 Čemernička rijeka Čemernička rijeka Čemernica, Fojnica Planirana Higracon doo Planirana
MHE Čemernica 2 Čemernička rijeka Čemernička rijeka Čemernica, Fojnica Planirana Higracon doo Planirana
MHE Fojnica Dragača Dragača Fojnica 0.70 MW Raskinut koncesioni ugovor Žica DD Planirana
MHE Duboki potok Duboki potok Kruščica Kruščica, Vitez Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju HALT Vitez d.o.o. U pripremi
MHE Bijele vode Fojnička rijeka Fojnička rijeka Kiseljak 1.50 MW Planirana Sistem Frigo d.o.o. Planirana
MHE Žica Fojnička rijeka Fojnička rijeka Podcitonja, Fojnica 1.40 MW Raskinut koncesioni ugovor Žica d.o.o. Planirana
MHE Ipota Ipota Ipota Jajce 0.08 MW Izdato odobrenje za građenje Elgrad d.o.o. U izgradnji
MHE Jaglinac Jaglinac Jaglinac Novi Travnik 0.36 MW Raskinut koncesioni ugovor Hidro-el d.o.o. Planirana
MHE Polomski Potok Jasenica Jasenica Travnik 0.53 MW Potpisan koncesioni ugovor Teling d.o.o. U pripremi
MHE Vrbovec Grad Jasenica Jasenica Miletići, Travnik 0.53 MW Idejni projekat Teling DOO Planirana
MHE Majdan 2 Kozica Kozica Dragačići, Fojnica 0.66 MW Raskinut koncesioni ugovor PETROL POWER d.o.o. (Intrade-energija d.o.o.) Planirana
MHE Kruščica 1 Kruščica Kruščica Kruščica, Vitez 0.66 MW Potpisan koncesioni ugovor Genaa d.o.o. U pripremi
MHE Kruščica 2 Kruščica Kruščica Kruščica, Vitez 0.48 MW Potpisan koncesioni ugovor Higracon d.o.o. U pripremi
MHE Centar Lašva Lašva Vitez 0.90 MW Potpisan koncesioni ugovor Gudelj d.o.o. U pripremi
MHE Obarnica Lašva Lašva Kaonik, Busovača 0.98 MW Izdata okolinska dozvola Hydro-E d.o.o U pripremi
MHE Rijeka Lašva Lašva Vitez 0.90 MW Gradnja u toku Val- Brana d.o.o U izgradnji
MHE Ušće Lašva Lašva Vitez 0.92 MW Potpisan koncesioni ugovor S. Investing d.o.o. U pripremi
MHE Toplica 1 Lepenica Lepenica Lepenica, Kiseljak 0.38 MW Raskinut koncesioni ugovor Df gradnja d.o.o. Planirana
MHE Toplica 2 Lepenica Lepenica Lepenica, Kiseljak 0.38 MW Planirana Planirana
MHE Toplica 3 Lepenica Lepenica Toplica, Kiseljak 0.98 MW Potpisan koncesioni ugovor Ali & Vis d.o.o. U pripremi
MHE Lučina Lučina Lučina Karići, Jajce 0.39 MW Planirana Energi-Europa d.o.o. Planirana
MHE Mlinište Mlinište Kruščica Kruščica, Vitez 0.18 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju HALT Vitez d.o.o. U pripremi
MHE Mračajski potok Mračajski potok Mračajski potok Gornji Vakuf-Uskoplje 0.37 MW Potpisan koncesioni ugovor U pripremi
MHE Pavlovac Pavlovac Pavlovac Pavlovac, Fojnica 0.44 MW Planirana Planirana
MHE Elektrobosna Pliva Pliva Jajce 1.54 MW Idejni projekat "BOSIA GREEN ENERGY PROJECT" d.o.o. Planirana
MHE Pijavice Pliva Pliva Pijavice, Jajce 1.46 MW Idejni projekat "BOSIA GREEN ENERGY PROJECT" d.o.o. Planirana
MHE Prusac 2 Prusačka rijeka Prusačka rijeka Donji Vakuf 0.39 MW Planirana Higracon, d. o. o. Planirana
MHE Šerići Rika Rika Rika, Jajce 0.78 MW Planirana Bettoni BH d.o.o. Planirana
MHE Zečjak Rika Rika Rika, Jajce 0.55 MW Planirana Bettoni BH d.o.o. Planirana
MHE Šedinac Šedinac Šedinac Jajce 0.45 MW Izdata prethodna elektroenergetska saglasnost "Mlinpek-žitar" d.d. U pripremi
MHE Sikira Sikirski potok Sikirski potok Gornji Vakuf-Uskoplje 0.41 MW Potpisan koncesioni ugovor Paloč d.o.o. U pripremi
MHE Prokoška Sivka Sivka ispod Prokoškog jezera 1.04 MW Planirana Planirana
MHE Brezičani Skakavički potok Skakavički potok Donji Vakuf 0.10 MW Planirana Planirana
MHE Pridvorci Tušćica Tušćica Gornji Vakuf-Uskoplje 0.21 MW Planirana Planirana
MHE Babanovac Ugar Ugar Šišava, Travnik 1.15 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu Eskimo S2 d.o.o. U pripremi
MHE Koričanske stijene Ugar Ugar Travnik 0.80 MW Gradnja u toku Propis Lim d.o.o. U izgradnji
MHE Oštrac Ugar Ugar Dobretići 0.90 MW Gradnja u toku V.N.T. d.o.o. U izgradnji
MHE Velike Vode Velike Vode Željeznica Radava, Kreševo 0.32 MW Gradnja u toku Energy d.o.o. U izgradnji
MHE Vileška 2 Vileški potok Vileški potok Bugojno 0.14 MW Raskinut koncesioni ugovor Planirana
MHE Zlokuće Vileški potok Vileški potok Zlokuće, Bugojno 0.27 MW Potpisan koncesioni ugovor Eskimo S2 d. o. o. U pripremi
MHE Babino Selo Vrbas Vrbas Donji Vakuf 6.17 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu JP Elektroprivreda BiH d.d. U pripremi
MHE Bilinčići Vrbas Vrbas Vina 2.30 MW Planirana Satem BH d.o.o. Planirana
MHE Bravnice 1 Vrbas Vrbas Jajce 2.78 MW Planirana Mukić Komerc d.o.o. i Higracom d.o.o. (Sarajevo) Planirana
MHE Bravnice 2 Vrbas Vrbas Bravnice, općina Jajce 0.97 MW Planirana BH 4 d.o.o. Planirana
MHE Hrđenovac Vrbas Hrđenovac MZ Voljevac 0.42 MW Gradnja u toku Illumino d.o.o U izgradnji
MHE Krivače 1 Vrbas Vrbas Krivače, Donji Vakuf 5.00 MW Idejni projekat BM-hidro d.o.o. Planirana
MHE Krivače 2 Vrbas Vrbas Krivače, Donji Vakuf 5.00 MW Idejni projekat BM-hidro d.o.o. Planirana
MHE Prudi Vrbas Vrbas Jajce 2.00 MW Planirana Turbina d.o.o. Planirana
MHE Raševik Vrbas Vrbas Jajce 2.00 MW Planirana Turbina d.o.o. Planirana
MHE Vinac Vrbas Vrbas Vinac,Jajce 1.53 MW Oobrenje za građenje u pripremi Elgrad d.o.o. U pripremi
MHE Luke Željeznica Željeznica Naselje Luke, Fojnica 1.57 MW Raskinut koncesioni ugovor Jess d.o.o. / CompanyPEEB d.o.o. Planirana
MHE Željeznica 1 Željeznica Željeznica Trošnjik, Fojnica 0.92 MW Raskinut koncesioni ugovor Vizura d.o.o Planirana
MHE Željeznica 2 Željeznica Željeznica Bakovići Planirana Vizura d.o.o Planirana
MHE Željeznica 3 Željeznica Željeznica Dusina, Fojnica 0.98 MW Raskinut koncesioni ugovor Vizura d.o.o. Planirana
MHE Željeznica 4 Željeznica Željeznica Radava, Kreševo 0.90 MW Gradnja u toku Euro-power d.o.o. (Hifa group) U izgradnji
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Kruševo Bioštica Bioštica Olovo 9.75 MW Planirana JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Zeleni vir Bioštica Bioštica Zeleni Vir, Olovo 1.70 MW Idejni projekat JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
HE Janjići Bosna Bosna Zenica 15.75 MW Potpisan koncesioni ugovor JP Elektroprivreda BiH d.d. U pripremi
MHE Begov Han Bosna Bosna Begov Han, Žepče 9.80 MW Potpisan koncesioni ugovor Dvorac energija d.o.o. U pripremi
MHE Bilješevo Bosna Bosna Bilješevo 4.00 MW Planirana Trgošped d.o.o. Planirana
MHE Kakanj Bosna Bosna Kakanj 4.69 MW Planirana Planirana
MHE Kovanići Bosna Bosna Gornja Golubinja, Zenica 12.20 MW Javna rasprava u toku JP Elektroprivreda BiH d.d. U pripremi
MHE Dobre vode Dobra voda Dobra voda Zenica 1.00 MW Idejni projekat Green power d.o.o. Planirana
MHE Luke Fojnička rijeka Fojnička rijeka Visoko 1.20 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Visoko eko energija d.o.o. U pripremi
MHE Krivaja Čunište Krivaja Krivaja Čuništa, Olovo Idejni projekat Čalik enterji( Turska) Planirana
MHE Ušće Mala rijeka Mala rijeka Dubovo brdo, Kakanj 0.19 MW Planirana Deela d.o.o. Planirana
MHE Marošići Marošićka rijeka Marošićka rijeka Dubovo brdo, Kakanj 0.34 MW Planirana Deela d.o.o. Planirana
MHE Megara 1 Megara Megara Maglaj 0.03 MW Planirana EL-ing d.o.o. Planirana
MHE Milinkovac Orlja Orlja Olovo 0.47 MW Potpisan koncesioni ugovor Hara d.o.o. U pripremi
MHE Orlja Orlja Orlja Olovo 0.75 MW Planirana Hara green energy d.o.o. Planirana
MHE Ribnica Ribnica Ribnica Donji Kakanj 1.00 MW Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole RMU Kakanj U pripremi
MHE Breza Stavnja Stavnja Breza 0.80 MW Planirana Mimi d.o.o. Planirana
MHE Hodžići Stavnja Stavnja Hodžići, Vareš 0.40 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Mimi d.o.o. U pripremi
MHE Kula Stavnja Stavnja Hodžići, Vareš 3.37 MW Planirana Ekva d.o.o. Planirana
MHE Podjavor Stavnja Stavnja Vareš 1.00 MW Idejni projekat Mimi d.o.o. Planirana
MHE Boljača Stupčanica Stupčanica Olovo 4.73 MW Idejni projekat Čalik enterji( Turska) Planirana
MHE Čude Stupčanica Stupčanica Olovo 1.00 MW Potpisan koncesioni ugovor Elegor d.o.o.(likvidiran) U pripremi
MHE Petrovići Stupčanica Stupčanica Olovo 1.64 MW Gradnja u toku Energonova d.d. U izgradnji
MHE Han Pobilje Tribija Tribija Vareš Planirana Planirana
MHE Tribija Tribija Tribija Vareš 0.96 MW Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole Energonova d.o.o. U pripremi
MHE Ušće (Tribija) Tribija Tribija Vareš Planirana Planirana
MHE Duranj Trstionica Trstionica Kakanj 0.80 MW Priprema koncesionog ugovora Green power d.o.o. Planirana
MHE Kraljeva Sutjeska Trstionica Trstionica Kakanj Priprema koncesionog ugovora Green Power d.o.o. Planirana
MHE Trstionica Trstionica Trstionica Kraljeva Sutjeska 0.60 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Ekva Energy d.o.o. U pripremi
MHE Žuća rijeka Žuća Žuća Kreševac, Kakanj 1.06 MW Planirana Deela d.o.o. Planirana
Kanton: Unsko-sanski kanton
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Kamengrad Bliha Bliha Donji Kamengrad, Sanski Most 1.59 MW Planirana Planirana
MHE Ljutovik Bliha Bliha Sanski Most 1.04 MW Planirana Planirana
MHE Skok Bliha Bliha Sanski Most 1.36 MW Planirana Planirana
MHE Skucani Vakuf Bliha Bliha Skucani Vakuf, Sanski Most 0.05 MW Planirana Planirana
MHE Šumari Bliha Bliha Sanski Most 0.10 MW Planirana Planirana
MHE Dabar Dabar Dabar Dabar, Sanski Most 0.65 MW Planirana Planirana
MHE Dobrenica Dobrenica Una Dobrenica Planirana Planirana
MHE Hatiraj Hatiraj Bliha Donji Kamengrad, Sanski Most 1.44 MW Planirana Planirana
MHE Kijevo 2 Kijevska rijeka Kijevska rijeka Sanski Most 0.12 MW Izdata okolinska dozvola ''GREEN HEAT'' d.o.o U pripremi
MHE Kijevo 1 Kijevska rijeka Kijevska rijeka Sanski Most 0.85 MW Planirana Planirana
MHE Čaplje Sana Sana Sanski Most 11.63 MW Planirana u prostornom planu JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Kamičak Sana Sana Kamičak, Sanski Most 5.07 MW Planirana u prostornom planu Divel d.o.o. Planirana
MHE Krbavice Sana Sana Ključ 5.00 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Prhovo Sana Sana Prhovo, Ključ 5.00 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Sokolovo Sana Sana Ključ 4.95 MW Planirana u prostornom planu TEMPIC FA d.o.o. Planirana
MHE Vrhpolje Sana Sana Vrhpolje, Sanski Most 5.00 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Kljajići Sanica Sanica Sanski Most/Ključ 5.90 MW Planirana Elektroprivreda BiH Planirana
MHE Pećina Sanica Sanica Hrustovo, Sanski Most 0.58 MW Planirana Elektroprivreda BiH Planirana
MHE Saleševići Sanica Sanica Sanski Most 3.34 MW Planirana u prostornom planu Celen energy d.o.o. Planirana
MHE Sasina 1 Sasina Sasina Sanski Most 0.31 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Sasina 2 Sasina Sasina Sanski Most 0.37 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Sasina 3 Sasina Sasina Sanski Most 0.83 MW Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Martin Brod Una Una Martin Brod, Bihać 2.00 MW Planirana BOSNA ENERGY d.o.o. Planirana
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
HE Ustikolina Drina Drina Ustikolina, Foča 60.48 MW Idejni projekat JP Elektroprivreda BiH d.d. Planirana
MHE Babina Voda Kolina Kolina Ustikolina Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Energa d.o.o U pripremi
MHE Jabuka Kolina Kolina Jabuka, Ustikolina 0.75 MW Gradnja u toku Eko-Rem d.o.o U izgradnji
MHE Kiseljak Kolina Kolina Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Kolina 4 Kolina Kolina Ustikolina 0.52 MW Potpisan koncesioni ugovor Shpp d.o.o. U pripremi
MHE Kolina 5 Kolina Kolina Ustikolina 0.20 MW Potpisan koncesioni ugovor Energa d.o.o. U pripremi
MHE Ljaljička rijeka Kolina Ljaljički potok Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Marisolići Kolina Miloševićev potok Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Modro polje Kolina Kolina Modro polje, Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Račići Kolina Kolina Račići , Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Tihuljići Kolina Kolina Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Ustikolina Kolina Kolina Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Mazlina Mazlinska rijeka Kolina Modro polje, Ustikolina Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Osanica 2 Osanica Osanica Goražde Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Osanica 3 Osanica Osanica Goražde Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Banja stijena Prača Prača Hrenovica, Pale-Prača Planirana u prostornom planu Planirana
MHE Prača Prača Prača Prača 0.63 MW Potpisan koncesioni ugovor Elegija d.o.o. U pripremi
MHE Vražalice Prača Prača BPK 0.56 MW Gradnja u toku Elegija d.o.o. U izgradnji
Kanton: Tuzlanski kanton
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Gučina Gučina Gučina Ravno, Kladanj 0.35 MW Potpisan koncesioni ugovor "MEFA-OIL" d.o.o. U pripremi
MHE Jezernica Jezernica Jezernica Turalići, Kladanj 0.60 MW Potpisan koncesioni ugovor "MEFA-OIL" d.o.o. U pripremi
MHE Modrac 2 Spreča Spreča Lukavac 0.58 MW Podnešen zahtjev za izdavanje energetske dozvole JP Spreča d.d. U pripremi
MHE Tarevčica Tarevčica Tarevčica Kladanj Planirana Mefa-Oil d.o.o Planirana
MHE Hradar Zatoča Zatoča Kladanj Planirana Mefa-Oil d.o.o Planirana
Kanton: Zapadnohercegovački kanton
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Dubrava Lištica Lištica Široki Brijeg Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Luke Lištica Lištica Široki Brijeg Planirana Planirana
MHE Klokun Mlade Mlade Ljubuški 3.26 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Koćuša Mlade Mlade Ljubuški 4.85 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Luke&Fratarska Mlade Mlade Ljubuški 2.09 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Posušje 2 Ričina Ričina Senjakovina, Posušje 0.40 MW Planirana J.P. Vodovod d.o.o. Planirana
MHE Modro oko Tihaljina Tihaljina Grude 3.74 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Kravica Trebižat Trebižat Ljubuški 5.00 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Stubica Trebižat Trebižat Ljubuški/ Čapljina 2.95 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
Kanton: Kanton br 10
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Strtanj Milač Milač Tomislavgrad 3.79 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Mokronoge Šuica Šuica Šujica 3.79 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
MHE Šuica Šuica Šuica Tomislavgrad 1.90 MW Planirana JP Elektroprivreda HZHB d.d. Planirana
Entitet: Republika Srpska
Kanton:
Rijeka Vodotok Mjesto Snaga Status Investitor Faza
MHE Bijeli Rzav Bijeli Rzav Bijeli Rzav Donje Vardište 0.30 MW Priprema koncesionog ugovora VG Ekoenergija d.o.o. U pripremi
HE Bistrica B-1 Bistrica Bistrica Foča 10.70 MW Gradnja u toku Hidroelektrane Bistrica d.o.o. U izgradnji
MHE Bistrica B-4, Bistrica Bistrica Foča 2.90 MW Raskinut koncesioni ugovor Bobar elektronik d.o.o. Brod na Drini U pripremi
MHE Gornje Pale Bistrica Bistrica Pale 1.66 MW Potpisan koncesioni ugovor Majnex d.o.o. U pripremi
HE Bistrica B-3 Bistrica Bistrica Osija, Foča 16.60 MW Gradnja u toku Hidroelektrane Bistrica d.o.o. U izgradnji
MHE Bistrica B-2A Bistrica Bistrica Izbišno, Foča 7.50 MW Gradnja u toku Hidroelektrane Bistrica d.o.o. U izgradnji
MHE Bjelava Bjelava Bjelava Foča 3.90 MW Gradnja u toku Srbinjeputevi a.d. U izgradnji
MHE Velika Bjelava Bjelava Velika Bjelava Foča Planirana Srbinjeputevi a.d. Planirana
MHE Cijevna 3 Bosna Bosna Doboj 13.90 MW Pripreme za gradnju u toku ZP Elektrodoboj a.d. U pripremi
MHE Cijevna 1 Bosna Bosna Doboj 11.50 MW Raskinut koncesioni ugovor „Technor Hydro 2 AS“, Norveška U pripremi
MHE Cijevna 2 Bosna Bosna Kotorsko 14.20 MW Raskinut koncesioni ugovor „Technor Hydro 2 AS“, Norveška U pripremi
MHE Cijevna 4 Bosna Bosna Doboj 13.90 MW Raskinut koncesioni ugovor Tehnor Energy ASA d.o.o U pripremi
MHE Cijevna 5 Bosna Bosna Doboj 9.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Tehnor Energy ASA d.o.o U pripremi
MHE Cijevna 6 Bosna Bosna Modriča 9.80 MW Raskinut koncesioni ugovor Tehnor Energy ASA d.o.o U pripremi
MHE Cijevna 7 Bosna Bosna Modriča 9.82 MW Pripreme za gradnju u toku Elpo Hydro Snaga d.o.o. U pripremi
MHE Doboj Bosna Bosna Doboj 9.80 MW Raskinut koncesioni ugovor „Technor Hydro 2 AS“, Norveška U pripremi
MHE Šajin Kamen Bosna Bosna Doboj 5.00 MW Raskinut koncesioni ugovor ELEKTRO-DOBOJ a.d. U pripremi
MHE Godijeno Ćehotina Ćehotina Godijeno, Foča 3.65 MW Potpisan koncesioni ugovor AR force hydropro d.o.o. U pripremi
MHE Falovići Ćehotina Ćehotina Foča 9.26 MW Potpisan koncesioni ugovor AR force hydropro d.o.o. U pripremi
MHE Luke Ćehotina Ćehotina Foča 4.85 MW Potpisan koncesioni ugovor AR force hydropro d.o.o. U pripremi
MHE Mrkonjić Grad Crna rijeka Crna rijeka Mrkonjić Grad 2.70 MW Raskinut koncesioni ugovor Energokomerc d.o.o. U pripremi
MHE Staro selo Crna rijeka Crna rijeka Staro Selo, Mrkonjić Grad 1.70 MW Raskinut koncesioni ugovor Reconsult d.o.o. U pripremi
MHE Bjelajci Crna rijeka Crna rijeka Bjelajci, Mrkonjić Grad 0.58 MW Raskinut koncesioni ugovor ENERGOKOMERC d.o.o. U pripremi
MHE Crni Rzav Crni Rzav Crni Rzav Vardište 0.30 MW Priprema koncesionog ugovora VG Ekoenergija d.o.o. U pripremi
MHE Skakavac-glavica Cvrcka Cvrcka Večići, Kotor Varoš 1.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Energo nevas d.o.o. (Nevas Kompani d.o.o.) U pripremi
MHE Draženica B-D-2 Draženica Draženica Osija, Kalinovik 1.00 MW Raskinut koncesioni ugovor HIDROMONT d.o.o. U pripremi
MHE Čajkuša Drinjača Drinjača 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Eta energy d.o.o. Planirana
MHE Medaševac Drinjača Drinjača Zvornik 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Eta energy d.o.o. Planirana
MHE Pećina Tišća Drinjača Drinjača Vlasenica 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Omorika MHE d.o.o. U pripremi
MHE Barski potok Drinjača Drinjača 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Eta energy d.o.o. Planirana
MHE D1 Drinjača Drinjača 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor EUROGRAFIKA d.o.o. U pripremi
MHE D2 Drinjača Drinjača 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor EUROGRAFIKA d.o.o. U pripremi
MHE Parni lug 1 Drinjača Drinjača Zvornik 0.50 MW Potpisan koncesioni ugovor Omorika MHE d.o.o. U pripremi
MHE Šekovići Drinjača Drinjača Šekovići 3.30 MW Gradnja u toku EUROENERGY d.o.o. U izgradnji
MHE Duboka Duboki potok Duboki potok Orahova, Kotor Varoš 0.25 MW Izdata okolinska dozvola DSM Elektrus d.o.o. U pripremi
MHE Burum (Atc) Glavni obodni kanal Glavni obodni kanal Gornje Crnjelevo, Bijeljina 0.48 MW Preliminarno pravo na podsticaj Abn elektrane d.o.o. U pripremi
MHE "Govza B-G-2" Govza Govza Foča Raskinut koncesioni ugovor ELING INŽINjERING d.o.o. U pripremi
MHE Govza B-G-4 Govza Govza Jelašica, Foča 1.40 MW Raskinut koncesioni ugovor KALDERA COMPANY d.o.o. U pripremi
MHE Govza B-G-5 Govza Govza Jelašica, Foča 0.53 MW Raskinut koncesioni ugovor PREMAR SERVICES AG Švajcarska U pripremi
MHE Grabovička rijeka (Drinjača) Grabovička rijeka Grabovička rijeka Grabovica, Vlasenica Raskinut koncesioni ugovor Inving d.o.o. U pripremi
MHE Skakavac Grabovica Grabovička rijeka Grabovička rijeka Bratunac 0.23 MW Raskinut koncesioni ugovor Inving d.o.o. (u likvidaciji) U pripremi
MHE Gvozdnica 1 Gvozdnica Gvozdnica Kalinovik 0.86 MW Potpisan koncesioni ugovor HYDRO POWER GROUP d.o.o. U pripremi
MHE Gvozdnica 2 Gvozdnica Gvozdnica Kalinovik 2.91 MW Potpisan koncesioni ugovor HYDRO POWER GROUP d.o.o. U pripremi
MHE Hrasnica Hrasnica Hrasnica Turovi, Trnovo 0.25 MW Pripreme za gradnju u toku Hidrowind d.o.o. U pripremi
MHE Hrčavka S-H-2 Hrčavka Hrčavka Tjentište, Foča 0.36 MW Potpisan koncesioni ugovor Drina hydroenergy d.o.o. (Premar Services AG Zug, Švicarska) U pripremi
MHE Hrčavka S-H-3 Hrčavka Hrčavka Tjentište, Foča 1.07 MW Potpisan koncesioni ugovor Drina hydroenergy d.o.o. U pripremi
MHE Hrčavka S-H-1 Hrčavka Hrčavka Tjentište, Foča 3.30 MW Potpisan koncesioni ugovor Drina hydroenergy d.o.o. U pripremi
MHE Tunel Ilomska Ilomska Kneževo 0.23 MW Gradnja u toku "ELING MHE" d.o.o. U izgradnji
MHE Jabušnica J-1 Jabušnica Jabušnica Gacko 2.16 MW Izdata okolinska dozvola Hydroenergy d.o.o. U pripremi
MHE Jabušnica S-J-3 Jabušnica Jabušnica Gacko 1.70 MW Gradnja u toku Hidroenergy d.o.o. (DB Con d.o.o. Banja Luka ) U izgradnji
MHE Sutjeska S-J-3 Jabušnica Jabušnica Dražljevo, općina Gacko 2.12 MW Pripreme za gradnju u toku Hidroenegy d.o.o. U izgradnji
MHE Jabušnica S-J-2 Jabušnica Jabušnica Jabuka, Gacko 2.30 MW Izdato odobrenje za građenje Hidroenergy d.o.o. (DB Con d.o.o. Banja Luka ) U izgradnji
MHE Kušlat Jadar Jadar Milići 0.25 MW Raskinut koncesioni ugovor Omorika MHE d.o.o. U pripremi
MHE Bašići Janj Janj Šipovo 1.40 MW Raskinut koncesioni ugovor Hels d.o.o.(Petrogeneks d.o.o.) U pripremi
MHE Sarići 1 Janj Janj Sarići, Šipovo 0.02 MW Izdata okolinska dozvola Damjan Savić U pripremi
MHE Šipovo Janj Janj Šipovo 3.24 MW Gradnja u toku Hidrovat d.o.o. Bjelaci U izgradnji
MHE Janjina J-2 Janjina Janjina Čajniče 1.70 MW Potpisan koncesioni ugovor CREDO INVEST RS d.o.o. U pripremi
MHE Janjina J-1 Janjina Janjina Čajniče 4.47 MW Gradnja u toku Hidroelektrane Bistrica d.o.o. U izgradnji
MHE Janjina J-2a Janjina Janjina Čajniče 1.00 MW Planirana "CREDO INVEST RS" d.o.o. Planirana
MHE Janjina J-2b Janjina Janjina Čajniče 0.84 MW Planirana "CREDO INVEST RS" d.o.o. Planirana
MHE Jezerac Jezerac Jezerac Kalinovik 0.91 MW Potpisan koncesioni ugovor HYDRO POWER GROUP d.o.o. U pripremi
MHE Jezernica (RS) Jezernica Jezernica Kalinovik 2.10 MW Potpisan koncesioni ugovor HYDRO POWER GROUP d.o.o. U pripremi
MHE Kaljina Kaljina Kaljina Banjalučica, Sokolac 0.30 MW Planirana “VG Ekoenergija” Planirana
MHE Slapi Kasindolska rijeka Kasindolska rijeka Trnovo-RS 0.93 MW Gradnja u toku BUK d.o.o. U izgradnji
MHE Samar Kasindolska rijeka Kasindolska rijeka Trnovo-RS 0.95 MW Gradnja u toku BUK d.o.o. U izgradnji
MHE Kobiljska Rijeka Kobiljska rijeka Kobiljska rijeka Kobilja, Kneževo 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor INTER-HEM d.o.o. U pripremi
MHE Gradac Kolina Kolina Kozija Luka, Foča 1.30 MW Potpisan koncesioni ugovor Siming Trade d.o.o. U pripremi
MHE Kozica Kozica Kozica Kozica, Oštra Luka 0.25 MW Planirana Igor Mićević i Nebojša Knežević U pripremi
MHE Krupica B-K-1 Krupica Krupica Rudo 1.20 MW Raskinut koncesioni ugovor KONSTRUKTOR d.o.o. U pripremi
HE Mrsovo Lim Lim Mrsovo, Rudo 37.30 MW Gradnja u toku Comsar Hydro Holding Limited, Nikozija, Kipar.(COMSAR ENERGY HIDRO d.o.o.) U izgradnji
MHE Lubovica Lubovička rijeka Lubovička rijeka Šipovo 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor ČAJAVEC COMPANY d.o.o. Šipovo U pripremi
MHE Lukavica-Milići Lukavica Lukavica Milići 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Inving d.o.o. U pripremi
MHE Mala Bjelava Mala Bjelava Mala Bjelava Foča 2.53 MW Planirana Srbinjeputevi a.d. Planirana
MHE Medna sklop Medljanica Medljanica Mrkonjić Grad 1.72 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Web energo d.o.o. (Ekovat doo) U pripremi
HE Ulog Neretva Neretva Ulog, Kalinovik 35.00 MW Gradnja u toku EFT HE ULOG d.o.o. U izgradnji
MHE Grebenac-Krupac Neretva Neretva Kalinovik 0.69 MW Izdata okolinska dozvola Marvel d.o.o. U pripremi
MHE Grebenac-Ušće Neretva Neretva Gacko 1.32 MW Izdato odobrenje za građenje Marvel d.o.o. U pripremi
MHE Igraščica Neretva Neretva Gacko 0.57 MW Izdato odobrenje za građenje Marvel d.o.o. U pripremi
MHE Mjedenik Neretva Neretva Mjedenik, Gacko 1.23 MW Izdato odobrenje za građenje Marvel d.o.o. U pripremi
MHE Plačikus Neretva Neretva Plačikus, Kalinovik 2.73 MW Pripreme za gradnju u toku Marvel d.o.o. U pripremi
MHE Trnovica Neretva Neretva Trnovica, Kalinovik 0.76 MW Pripreme za gradnju u toku Marvel d.o.o. U pripremi
MHE Uloški buk Neretva Neretva Ulog, Kalnovik 9.93 MW Potpisan koncesioni ugovor Marvel d.o.o. U pripremi
MHE Duljci Pliva Pliva Mrkonjić Grad 1.10 MW Raskinut koncesioni ugovor Energo Company d.o.o. U pripremi
MHE Jovići Pliva Pliva Mrkonjić Grad 0.60 MW Urađena prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu Prirodna Energija d.o.o.(Duga d.o.o. Kneževo) U pripremi
MHE Kužo 1 Pliva Pliva Dragnić, Šipovo 0.25 MW Gradnja u toku Kužo d.o.o. U izgradnji
MHE Pliva 1 Pliva Pliva Mrkonjić Grad 1.00 MW Raskinut koncesioni ugovor GOMEX d.o.o. U pripremi
MHE Plivawatt Pliva Pliva Dragnić, Šipovo 0.20 MW Planirana “PLIVAWATT“ d.o.o. Planirana
MHE Ponor Ponor Ponor Mrkonjić Grad 9.99 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Web energo d.o.o. (Ekovat doo) U pripremi
MHE Kadino Vrelo Prača Prača Gornja Prača, Pale 0.24 MW Raskinut koncesioni ugovor Strom Energija d.o.o. Planirana
MHE Podgrab Prača Prača Podgrab, Pale 0.23 MW Izdata okolinska dozvola MP Farm d.o.o. U pripremi
MHE Radojna Radojna Radojna Luke, Rudo 0.72 MW Planirana ERS d.o.o. male hidroelektrane Planirana
MHE Radojna R-2 Radojna Radojna Čajniče 1.50 MW Raskinut koncesioni ugovor PREMAR SERVICES AG Švajcarska U pripremi
MHE Podgaj Rakitnica Rakitnica Podgaj, Rogatica 0.68 MW Dodijeljen status javnog interesa Pionir Energy RS d.o.o U pripremi
MHE Ušće (Rakitnica) Rakitnica Rakitnica Rogatica 0.56 MW Potpisan koncesioni ugovor Pionir Energy RS d.o.o U pripremi
MHE Izvor Rastoka Rastoka Treskavac, Ribnik 0.25 MW Planirana Izvor komerc - tehnička ortopedija d.o.o. Planirana
MHE Rastoka Rastoka Rastoka Treskavac, Ribnik 0.25 MW Planirana ŠILING СOMPANY d.o.o U pripremi
MHE Rzav 1 Rzav Rzav Višegrad 2.00 MW Raskinut koncesioni ugovor MHE RZAV d.o.o. U pripremi
MHE Rzav 2 Rzav Rzav Višegrad 2.50 MW Raskinut koncesioni ugovor MHE RZAV d.o.o. U pripremi
MHE Rzav 3 Rzav Rzav Višegrad 2.50 MW Raskinut koncesioni ugovor MHE RZAV d.o.o. U pripremi
MHE Rzav 4 Rzav Rzav Višegrad 3.00 MW Raskinut koncesioni ugovor MHE RZAV d.o.o. U pripremi
MHE Rzav 5 Rzav Rzav Višegrad 1.73 MW Raskinut koncesioni ugovor MHE RZAV d.o.o. Planirana
MHE Prizren grad Sana 2 Sana Sana Ribnik 3.50 MW Potpisan koncesioni ugovor Energetik d.o.o. U pripremi
MHE Sedrica Sedrica Sedrica Vlasenica 0.20 MW Predložen raskid koncesionog ugovora D&D Eling d.o.o. U pripremi
MHE Skočnica Skočnica Skočnica Mrkonjić Grad 0.75 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Web energo d.o.o. (Ekovat doo) U pripremi
MHE Gornji Zalukovik Studeni Jadar Studeni Jadar Vlasenica 0.90 MW Gradnja u toku Z.P. Elektro Bijeljina a.d. U izgradnji
MHE Gornji zalukovik II Studeni Jadar Studeni Jadar Zaklapača, Vlasenica 0.35 MW Izdata energetska dozvola Gornji zalukovik II hidroelektrana d.o.o. U pripremi
MHE Nevačka Stupčanica Stupčanica Nevačka, Han Pijesak 1.60 MW Potpisan koncesioni ugovor New energy d.o.o. U pripremi
MHE Sućeska R-S-3 Sućeska Sućeska Oputnica, Rudo 0.44 MW Raskinut koncesioni ugovor ENERGY ZOTTER BAU Austrija U pripremi
MHE Suha S-S-2 Suha Suha Foča 3.60 MW Raskinut koncesioni ugovor KALDERA COMPANY d.o.o. U pripremi
MHE Sutjeska 2A Sutjeska Sutjeska Foča 4.77 MW Izdata okolinska dozvola Drina hidroenergy d.o.o. (Premar Services AG Zug Švajcarska) U pripremi
MHE Sutjeska 2B Sutjeska Sutjeska Gacko 3.27 MW Izdata okolinska dozvola Hidroenergy d.o.o.(Drina hidroinvest d.o.o. Ugljevik) U pripremi
MHE Sutjeska S-3 Sutjeska Sutjeska Dražljevo, općina Gacko 4.50 MW Izdata okolinska dozvola Hidroenegy d.o.o. U pripremi
MHE Vrelo Gačići Udbina Udbina Vlasenica 0.10 MW Raskinut koncesioni ugovor Inving d.o.o. (u likvidaciji) U pripremi
MHE Ukrina Ukrina Ukrina Brod 0.50 MW Raskinut koncesioni ugovor Energo company d.o.o. U pripremi
MHE Gradac ušće Majevičkog kanala ušće Majevičkog kanala Bijeljina 0.32 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Abn elektrane d.o.o. U pripremi
MHE Vigošta 1 Vigošta Vigošta Orahova, Kotor Varoš 0.25 MW Izdata okolinska dozvola PPA d.o.o. U pripremi
MHE Vigošta 2 Vigošta Vigošta Kotor Varoš 0.25 MW Izdata okolinska dozvola DSM elektrus d.o.o. U izgradnji
MHE Drenova Vijaka Vijaka Drenova, Prnjavor 0.11 MW Izdata okolinska dozvola ĆORIĆ-DENART d.o.o U pripremi
MHE Vojskova Vojskova Vojskova Donji Perovići 0.15 MW Gradnja u toku Hidro - Vojskova d.o.o. U izgradnji
MHE Buk Čelinac Vrbanja Vrbanja Čelinac 0.15 MW Gradnja u toku Energetik d.o.o. U izgradnji
MHE Koritine Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš 2.00 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Energy MBA d.o.o. U pripremi
MHE Obodnik Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš 2.40 MW Izrada studije utjecaja na okoliš u toku Db con d.o.o. U pripremi
MHE Šiprage Vrbanja Vrbanja Šiprage, Kotor Varoš 4.70 MW Raskinut koncesioni ugovor Energokomerc d.o.o. U pripremi
MHE Vrbanjci Vrbanja Vrbanja Vrbanjci, Kotor Varoš 3.30 MW Izvršenje koncesionog ugovora u zastoju Energy MBA d.o.o. U pripremi
MHE Grabovica Vrbanja Vrbanja Grabovica, Kotor Varoš 5.00 MW Potpisan koncesioni ugovor HIDRO-ELEKTRIK d.o.o. U pripremi
MHE Gradina Vrbanja Vrbanja Čelinac 4.10 MW Raskinut koncesioni ugovor ENERGY MBA d.o.o. U pripremi
MHE Jurići Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš 5.00 MW Raskinut koncesioni ugovor ENERGOKOMERC d.o.o. U pripremi
MHE Kotor Varoš Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš 3.40 MW Gradnja u toku Energo company d.o.o. Banja Luka U izgradnji
MHE Orahova Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš 1.20 MW Raskinut koncesioni ugovor Hidrogip d.o.o. U pripremi
MHE Rudina Vrbanja Vrbanja Kotor Varoš 1.20 MW Raskinut koncesioni ugovor ENERGY MBA d.o.o. U pripremi
MHE Šibovi Vrbanja Vrbanja Šibovi, Kotor varoš 2.70 MW Izrada studije utjecaja na okoliš u toku Db con d.o.o. U pripremi
MHE Stopan Vrbanja Vrbanja Stopan, Kotor Varoš 4.70 MW Raskinut koncesioni ugovor ENERGOKOMERC d.o.o. U pripremi
MHE Stopani 1 Vrbanja Vrbanja Stopan, Kotor Varoš 0.25 MW Izdata okolinska dozvola PPA d.o.o. U pripremi
MHE Treći most Vrbanja Vrbanja Kruševo Brdo 0.25 MW Gradnja u toku Eling male hidroelektrane d.o.o. U izgradnji
MHE Vrbanja 1 Vrbanja Vrbanja 2.50 MW Pripreme za gradnju u toku Hidro-kop d.o.o. U pripremi
MHE Vrbanja 2 Vrbanja Vrbanja 1.70 MW Raskinut koncesioni ugovor Metalotehna a.d. U pripremi
MHE Vrbanja 3 Vrbanja Vrbanja Čelinac 1.20 MW Raskinut koncesioni ugovor Metalotehna a.d. U pripremi
MHE Delibašino selo Vrbas Vrbas Delibašino Selo, Banja Luka 4.10 MW Potpisan koncesioni ugovor He Delibašino selo d.o.o. U pripremi
MHE Kod Eurohema Vrbas Vrbas Banja Luka 1.20 MW Raskinut koncesioni ugovor EURO-HEM d.o.o. (u stečaju) U pripremi
MHE Mlin Vrbas Vrbas Banja Luka 1.20 MW Raskinut koncesioni ugovor EURO-HEM d.o.o. (u stečaju) U pripremi
MHE Vrbas 1 Vrbas Vrbas Laktaši 0.25 MW Izdata okolinska dozvola „WASSERKRAFT“ d.o.o. U pripremi
MHE Vrbas 2 Vrbas Vrbas Laktaši 2.00 MW Gradnja u toku „HYDRO VRBAS“ d.o.o U izgradnji
MHE Željeznica 1 Željeznica Željeznica Vojkovići, Istočno Sarajevo 0.75 MW Potpisan koncesioni ugovor Ruding d.o.o. U pripremi
MHE Željeznica 2 Željeznica Željeznica Vojkovići, Istočna Ilidža 0.75 MW Potpisan koncesioni ugovor Ruding d.o.o. U pripremi
MHE Kijevo 2 Željeznica Željeznica Kijevo, Trnovo 0.24 MW Gradnja u toku Green heat d.o.o. U izgradnji
MHE Žepa Žepa Žepa Žepa 2.76 MW Idejni projekat SOL SpA via Borgazzi Monza U pripremi